TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA

TIEDOTE 19.8.2003 TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2003 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista. Taskutiedon mukaan Suomen virallinen väkiluku vuodenvaihteessa 2002-2003 oli 5 206 295 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 103 682 eli 2 prosenttia koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 24 277. Toiseksi suurin ryhmä olivat Viron (12 405 henkilöä) ja kolmanneksi Ruotsin kansalaiset (8 069 henkilöä). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2002 lopussa 17,3 prosenttia. Heistä oli eniten Ruotsin, Iso-Britannian ja Saksan kansalaisia. Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten vaikkakin heidän määränsä on hieman laskenut. Heidän osuutensa on nyt 5,5 prosenttia väestöstä. Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edelleen miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja aina 54:een ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Vuonna 2002 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Sara, Viivi ja Emma. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Idaa, Juliaa ja Emiliaa. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Eetu, Juho sekä Niko ja ruotsinkielisistä Emil, Anton ja Rasmus. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet maaliskuussa 2003 olivat edelleen Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Lindholm ja Nyman. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen Internet-sivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi . Niin ikään sivuilla on tieto rekisteritilanteen mukaisesta, ajantasaisesta kokonaisasukasluvusta, joka päivitetään www-sivuston etusivulle arkipäivisin klo 12.00. Luku oli eilen, 18.8., 5 216 499 henkilöä. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000, voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2002 osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 800 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle. Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 37 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Lisätietoja: Tietopalveluneuvoja Katja Salminen, puh. (09) 2291 6787 Taskutieto -julkaisu ja muita tilastoja löytyy Internet-sivuiltamme www.vaestorekisterikeskus.fi, Tilastot ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/19/20030819BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.