UUSI ASUKASKYSELYPALVELU TALOYHTIÖILLE JA ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

Väestörekisterikeskus on yhteistyössä maistraattien ja yhteistyökumppaniensa kanssa kehittänyt uuden väestötietojärjestelmää hyödyntävän Asukaskyselypalvelun. Palvelu on tarkoitettu taloyhtiöille sekä kiinteistönhuolto- ja isännöintitoimistoille. Sen avulla asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt tai niiden valtuuttamat isännöintiyritykset voivat hakea hallinnoimiensa rakennusten asukastietoja reaaliaikaisesti väestötietojärjestelmästä. Uusi palvelu helpottaa huomattavasti asukastietojen hallintaa, tarkastamista ja ylläpitoa, kun tiedot ovat saatavilla sähköisesti ja reaaliaikaisesti. Asukaskyselypalvelu on suorakäyttöinen verkkopalvelu ja toiminnallinen osa Väestörekisterikeskuksen yhteistyökumppanin, TietoEnatorin, ePortti-portaalia. Osoitteesta eportti.tietoenator.fi löytyvä Internet-palvelu kokoaa yhteen yli 20:n viranomaisen ja yrityksen tuottamat tiedot ja asiakirjat. Palvelusta löytyy tietoa yrityksistä, henkilöistä, kiinteistöistä, tilastoista ja lainsäädännöstä. Portaali on suunniteltu yritysten ja julkisen hallinnon käyttöön. Asukaskyselypalvelun käyttö edellyttää sekä sopimusta ePortin käytöstä että maistraatin myöntämää lupaa. Sopimuksen ePortin käytöstä voi tehdä sähköisessä muodossa osoitteessa eportti.tietoenator.fi. Samasta osoitteesta löytyy myös sähköisesti täytettävä lupahakemuslomake, joka postitetaan allekirjoitettuna lähimpään maistraattiin. Asukaskyselypalvelun käyttäjä maksaa käyttäjämäärään perustuvan kuukausittaisen lisenssimaksun lisäksi ainoastaan tarvitsemastaan tiedosta. Tietoja voi hakea rakennus- tai huoneistotunnuksella eli palvelusta saa sekä rakennusten kaikki asukastiedot että yksittäisten huoneistojen asukastiedot. Asukaskyselypalvelua on pilotoitu ennen varsinaista käyttöönottoa Lahden seudulla Lahden maistraatin ja Lahden Talohuolto Oy:n toimesta. Palvelu otetaan käyttöön tänään maanantaina 15.11.2004. Lisätietoja palvelusta löytyy osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi, kohdasta Palvelut > Yrityksille ja yhteisöille. Lisätietoja Väestörekisterikeskus: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, rolf.ahlfors@vrk.intermin.fi ja palvelupäällikkö Sami Kivivasara, puh. (09) 2291 6751, sami.kivivasara@vrk.intermin.fi Maistraatit: Maistraatin päällikkö Roy Veistämö, Lahden maistraatti, puh.(03) 875 0055 roy.veistamo@eslh.intermin.fi TietoEnator Oyj: Myyntijohtaja Seppo Pajarinne, TietoEnator Oyj, puh. (09) 862 52336 , seppo.pajarinne@tietoenator.com

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit