VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN LAATU-YKSIKKÖ ALOITTAA KOKKOLASSA

Väestörekisterikeskuksen Laatu-yksikkö aloittaa toimintansa Kokkolassa 1.9.2005. Yksikön perustaminen ja tehtävien siirto Helsingistä perustuu sisäasiainministeriön 23.6.2004 tekemään päätökseen Väestörekisterikeskuksen eräiden toimintojen alueellistamisesta. Kokkolan alueyksikössä aloittaa työskentelyn 10 henkilöä ja vuoden 2009 loppuun mennessä Kokkolassa työskentelee 20 väestörekisterikeskuslaista. Yksikön johtajana toimii varatuomari Tytti Ronkainen. Laatu-yksikkö vastaa mm. väestötietojärjestelmän tietojen laadun kehittämisestä ja laadun mittaamisesta, tietojen ilmoittamisen valvonnasta ja tilastoinnista sekä tietojen ilmoittajien ohjauksesta ja kouluttamisesta. Lisäksi se huolehtii Julhan eli julkishallinnon yhteystietohakemiston kehittämisestä ja osallistuu maistraattien väestötietojärjestelmän tietopalvelun tukemiseen. Alueyksikkö sijaitsee Kokkolan keskustassa osoitteessa Rantakatu 16. Puhelinvaihteen numero on sama kuin Helsingin toimipisteenkin eli (09) 229 161. Lisätietoja: Yksikönjohtaja Tytti Ronkainen, puh. (09) 2291 6600 tai 040 542 3570, sähköposti tytti.ronkainen@vrk.intermin.fi Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasiain rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskus on Suomen johtava henkilön sähköisessä tunnistamisessa käytettävien varmenteiden ja palvelujen tuottaja. Varmenteista tunnetuin on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne, jonka lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa työ-, asiakas- ja palvelinvarmenteita yritysten ja virastojen käyttöön. Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit