VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN NIMIPALVELU TIEDEKESKUS HEUREKAN NÄYTTELYKOHTEEKSI

VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN NIMIPALVELU TIEDEKESKUS HEUREKAN NÄYTTELYKOHTEEKSI Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelu on avattu uutena kohteena tiedekeskus Heurekan päänäyttelyalueella 1.11.2004. Nimipalvelu on koko maailman mittakaavassa ainutlaatuinen viranomaisen tuottama verkkopalvelu. Sen avulla voi tiedustella väestötietojärjestelmään tallennettujen etu- ja sukunimien lukumääriä Suomessa sekä tutkia tilastoja yleisimmistä sukunimistä ja suosituimmista etunimistä eri ajanjaksoilta. Nimipalvelu on erittäin suosittu palvelu kaikenikäisten keskuudessa. Suomen ja ruotsin kielellä toimivasta palvelusta on tehty jo yli miljoona hakua. Nimipalvelusta on tehty myös englanninkielinen kieliversio Heurekaa varten. Palvelun ajantasaiset tiedot haetaan suoraan väestötietojärjestelmästä internet-selaimen avulla. Palvelun selailu omalta tietokonepäätteeltä tapahtuu usein yksin. Heurekassa nimien tutkimisesta tulee sosiaalinen tapahtuma. Näyttelyalueella esimerkiksi ystävät, perheet, koululaiset ja työtoverit voivat yhdessä tarkastella toistensa etu- ja sukunimien yleisyyttä sekä etunimiensä suosion vaihtelua eri vuosikymmeninä ja vuosina. Palvelusta käy mm. ilmi, että kaikista väestötietojärjestelmään kautta aikain tallennetuista etunimistä suosituimmat ovat Juhani ja Maria. Yleisin sukunimi on Virtanen. Palvelussa on myös mahdollista tarkastella vuonna 2004 annettujen etunimien tämänhetkistä suosiota. Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on tietoa myös rakennuksista, rakennushankkeista ja huoneistoista sekä kiinteistö- ja toimitilatietoja. Maistraattien toimesta tapahtuva tietojen rekisteröinti perustuu kansalaisten ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään henkilöiden ja rakennusten yksilöintiä koskevat perustiedot. Henkilöistä talletetaan nimi ja henkilötunnus, osoitetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli, perhesuhdetiedot sekä syntymä- ja kuolintiedot. Vanhimmat järjestelmässä olevat nimitiedot ulottuvat jopa 1800-luvulle. Väestökirjanpidolla on Suomessa pitkä historia. Väestötietoja on kerätty 1540-luvulta lähtien. Verkossa toimivaan Nimipalveluun voi tutustua osoitteessa www.vaestorekisterikeskus.fi/nimipalvelu. Lisätietoja Näyttelypäällikkö Jaakko Pöyhönen Tiedekeskus Heureka Puh. (09) 8579 218 jaakko.poyhonen@heureka.fi Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen Väestörekisterikeskus Puh. (09) 2291 6727 klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/01/20041101BIT20110/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit