Väestörekisterikeskus ja Sonera tuovat sähköisen henkilöllisyyden matkaviestimiin

VÄESTÖREKISTERIKESKUS JA SONERA TUOVAT SÄHKÖISEN HENKILÖLLISYYDEN MATKAVIESTIMIIN Sonera Oyj ja Väestörekisterikeskus (VRK) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on luoda matkapuhelinpalvelu henkilön sähköiseen tunnistamiseen. Yhteistyöprojektissa on tarkoitus sovittaa VRK:n tuottama valtion kansalaisvarmenne ja Soneran matkapuhelinasiakkaan SIM-kortilla olevat sähköiset tunnisteet ja allekirjoitustoiminteet yhtenäiseksi palveluksi. Kehitystyön pohjana ovat VRK:n varmenneinfrastruktuuri ja Soneran langattomaan julkisen avaimen menetelmään (WPKI) perustuva tietoturvaratkaisu. Nyt käynnistynyt yhteistyö on kansalaisten kannalta merkittävä kehityshanke. Sen tuloksena kuluttajat saavat sähköisen henkilökortin rinnalle uuden vaihtoehdon turvalliseen sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin tietoverkoissa. Niin julkishallinnon kuin yksityissektorin palveluja voi jatkossa käyttää matkaviestimellä entistä luotettavammin ilman fyysistä käyntiä viranomaisen tai muun palveluntarjoajan luona. Matkaviestimellä tunnistautuminen ja allekirjoittaminen mahdollistavat monipuolisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta aiempaa helpommin, sillä puhe-, tekstiviesti- ja WAP-toimintojen lisäksi palvelua voi hyödyntää myös internetin kautta käytettävissä asiointipalveluissa, jolloin matkapuhelin toimii kortinlukijan tapaan. Merkittävänä etuna kuluttajille on, että samaa tunnuslukua voi käyttää erityyppisissä palveluissa. Tavoitteena on, että järjestelmä on testattu ja palveluntarjoajien kokeiltavissa syksyllä 2003 sekä yleisesti kuluttajien saatavilla vuoden 2004 aikana. Yhteistyö edistää sähköisen allekirjoituksen hyödyntämistä "Matkaviestimestä on muodostumassa henkilökohtainen turvallinen asiointikanava, jolla luottamuksellinen sähköinen asiointi ja mm. päivittäiset raha-asiat voidaan hoitaa turvallisesti ja helposti. Henkilön tunnistaminen luotettavasti missä ja milloin tahansa ilman fyysisiä dokumentteja on yksi tulevaisuuden tietoyhteiskunnan perusedellytyksistä. Suomi rakensi ensimmäisenä maana valtion johdolla henkilön sähköisen tunnistamisen perusinfrastruktuurin ja alkoi vuonna 1999 sähköistää kansalaisten henkilöllisyyksiä. Soneran ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyön tuloksena syntyy sähköinen henkilöllisyys mobiilimaailmaan", johtaja Pekka Rauhala Sonera Oyj:stä sanoo. Uusi palvelu pystytään ottamaan helposti ja nopeasti käyttöön, sillä matkapuhelinliittymiä on Suomessa jo yli neljä miljoonaa. "Suomessa jo yli 70 prosenttia matkapuhelimista on sellaisia, joissa henkilön sähköinen tunnistaminen voidaan toteuttaa SIM-korttia vaihtamalla", sanoo Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut-yksikön johtaja. "EU edistää sähköisen allekirjoituksen lainvoimaisuutta. Nyt kehitettävä palvelu tukee 1.2.2003 Suomessa voimaan tullutta lakia sähköisistä allekirjoituksista, ja se on nopea ja asiakasystävällinen tapa saattaa laki käytännössä laajamittaisesti voimaan." Lisätietoja antavat: · Väestörekisterikeskuksessa erityisasiantuntija Pekka Jelekäinen, puh. (09) 2291 6768, 050 596 3628, sähköposti pekka.jelekainen@vrk.intermin.fi · Sonera Oyj:ssä johtaja Pekka Rauhala, puh. 0400 405 951, sähköposti pekka.rauhala@sonera.com ja kehityspäällikkö Mika Junttila, puh. 0400 892 440, sähköposti mika.junttila@sonera.com Tervehtien Väestörekisterikeskuksen viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh.(09) 2291 6717 tai 050 573 7210 Väestörekisterikeskuksen viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, puh.(09) 2291 6624 tai 050 563 5724 www.vaestorekisterikeskus.fi www.sonera.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00730/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.