VÄESTÖREKISTERIKESKUS JA VIRON SISÄMINISTERIÖ SOPIVAT VÄESTÖREKISTERITIETOJEN VAIHDOSTA

TIEDOTE 20.1.2005 VÄESTÖREKISTERIKESKUS JA VIRON SISÄMINISTERIÖ SOPIVAT VÄESTÖREKISTERITIETOJEN VAIHDOSTA Suomen Väestörekisterikeskus on allekirjoittanut Viron sisäministeriön kanssa sopimuksen väestörekisteritietojen vaihtamisesta. Sopimuksen mukaan Väestörekisterikeskus toimittaa säännöllisesti Viron sisäministeriölle tietoja Suomessa asuviksi rekisteröidyistä eli väestötietojärjestelmään merkityistä Viron kansalaisista. Vastaavasti Väestörekisterikeskus saa Viron sisäministeriöltä tietoja siellä väestörekisteriin merkityistä Suomen kansalaisista. Suomen ja Viron välillä muuttaneiden henkilöiden väestörekisteritiedoissa on ollut virheitä ja puutteellisuuksia molemmissa maissa. Suomen kannalta ongelmana on mm. se, että osa Viroon muuttaneista Suomen kansalaisista ei ole ilmoittanut maastamuutosta maistraatille ja toisaalta Suomeen muuttaneet ja tänne asuviksi rekisteröidyt Viron kansalaiset eivät ole ilmoittaneet muutostaan takaisin Viroon. Suomen kotikuntalain mukaan henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa vakinaisen tai tilapäisen asuinpaikkansa muuttumisesta maistraatille. Maiden välillä vastavuoroisesti luovutettavia tietoja on tarkoitus käyttää väestörekisterimerkintöjen, käytännössä henkilöiden osoitetietojen oikeellisuuden tarkistamiseen. Viron väestörekisteristä saatavien tietojen perusteella Suomen väestötietojärjestelmän ylläpidosta vastaavan viranomaisen eli maistraatin on mahdollista kohdistaa järjestelmään merkittyjen asuinpaikkatietojen tarkistuksia sellaisiin henkilöihin, jotka ovat rekisteröityneet Virossa asuviksi, mutta eivät ole ilmoittaneet muutostaan maistraatille. Mahdollisia korjauksia väestötietojärjestelmän asuinpaikkatietoihin ei tehdä automaattisesti, vaan maistraatin selvityksen ja harkinnan perusteella. Osoitetietojen korjaaminen varmistaa mm. vaalien yhteydessä postitettavien äänioikeusilmoitusten perillemenon. Sopimuksen perusteella vaihdettavat, väestötietojärjestelmään merkityt henkilötiedot ovat nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, vakinainen ja tilapäinen osoite ja siviilisääty sekä alle 18-vuotiaan henkilön huoltajien tiedoista nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka. Sopimuksen mukainen tietojen vaihto käynnistyy keväällä 2005. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6551 tai 050 344 3111, sähköposti timo.salovaara@vrk.intermin.fi Tervehtien Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=65311&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit