Väestörekisterikeskus teki laatuvarmenneilmoituksen viestintävirastoon ensimmäisenä suomessa

VÄESTÖREKISTERIKESKUS TEKI LAATUVARMENNEILMOITUKSEN VIESTINTÄVIRASTOON ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA Väestörekisterikeskus teki tänään, ensimmäisenä Suomessa, ilmoituksen Viestintävirastolle laatuvarmennetuotannon aloittamisesta maaliskuun alusta lähtien. Tuolloin Väestörekisterikeskuksen kaikki henkilövarmenteet eli kansalais- ja työvarmenteet olisivat ns. laatuvarmenteita. Tämä tarkoittaa sitä, että ne ovat EU-direktiiviin pohjautuvia yleiseurooppalaisia, korkean tietoturvan ja oikean henkilöllisyyden sisältäviä varmenteita ja täyttävät siten 1.2.2003 voimaan tulleen, sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. EU:n sähköisen allekirjoituksen direktiivi tuli voimaan joulukuussa 1999, minkä jälkeen direktiiviä on implementoitu jäsenmaiden lainsäädäntöön. Uudella lailla säädetään sähköisistä allekirjoituksista ja sen oikeusvaikutuksista. Laissa määriteltyjen turvallisen allekirjoituksen luomisvälineen ja laatuvarmenteen avulla tehdylle sähköiselle allekirjoitukselle taataan tasavertainen asema perinteisen käsin tehdyn allekirjoituksen kanssa. Helmikuun alussa astui voimaan myös laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, joka mahdollistaa sähköisen allekirjoituksen käytön ja tukee siten lakia sähköisistä allekirjoituksista. Ensimmäiset sähköiset henkilöllisyydet vuonna 1999 Väestörekisterikeskus on toiminut varmenneviranomaisena vuodesta 1999, jolloin ensimmäiset Poliisin myöntämät sähköiset henkilökortit luovutettiin kansalaisille. Tällä hetkellä sähköisiä henkilökortteja on käytössä noin 14 000 kappaletta ja niitä hyödyntäviä palveluita on nelisenkymmentä. Sähköisellä henkilökortilla oleva siru on mahdollista sijoittaa jatkossa, jo kuluvan vuoden aikana, myös esimerkiksi pankki- ja palvelukortille ja jatkossa matkaviestimeen. Mikäli eduskunnan käsittelyssä parhaillaan oleva hallituksen esitys väestötieto- ja henkilökorttilain muutokseksi toteutuu, tulee niin ikään mahdolliseksi sähköisen henkilökortin ja sirullisen sosiaaliturvakortin yhdistäminen. Lisäksi sähköisen henkilökortin siruosaan olisi tällöin mahdollista sijoittaa kuntien omia palveluja, kuten uimahallilippujen hankinnan kunnan yhteispalvelupisteestä. Kansalaisvarmenteen avulla voidaan taata sen haltijan sähköinen henkilöllisyys: yksilöivänä tunnistetietona on sähköinen asiointitunnus. Väestörekisterikeskus tarjoaa varmennepalveluja sähköistä asiointia varten niin julkishallinnossa kuin yksityispuolella, mm. kaupankäyntiin ja pankkiasiointiin, sekä salattua sähköpostiliikennettä varten. Varmennejärjestelmä muodostuu sirukortteihin sisältyvien varmennetietojen toimittajasta sekä sulkulista-, neuvonta- ja hakemistopalvelusta. Väestörekisterikeskus kilpailutti vuoden 2002 aikana varmennejärjestelmänsä ylläpitotehtävät siten, että ne vastaavat toimintaa uudessa laatuvarmentajaympäristössä. Tuleva laatuvarmentajan status asettaa palveluille erityisen korkeat vaatimukset: korkeatasoisen tietoturvan sekä katkeamattoman ja oikea-aikaisen käytettävyyden. Osoituksena Väestörekisterikeskuksen laadukkaasta toiminnasta SFS- Sertifiointi Oy myönsi virastolle viime syksynä tietoturvasertifikaatin ja varmennepalvelutoiminnan laatusertifikaatin. Lisätietoja antavat: · varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625, 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi · kehityspäällikkö Merja Hovi, puh. (09) 2291 6636, 050 563 5735, sähköposti merja.hovi@vrk.intermin.fi Tervehtien Väestörekisterikeskuksen viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi www.sahkoinenhenkilokortti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/03/20030203BIT00930/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.