VÄESTÖREKISTERIKESKUS TOIMITTAA VARMENNEPALVELUT JA VIRKAKORTIT VALTIONHALLINTOON

TIEDOTE 23.6.2004 VÄESTÖREKISTERIKESKUS TOIMITTAA VARMENNEPALVELUT JA VIRKAKORTIT VALTIONHALLINTOON Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö on tehnyt varmennepalveluja ja virkakorttien hankintaa koskevan puitesopimuksen Väestörekisterikeskuksen kanssa. Puitesopimuksen pohjalta ministeriöt ja niiden alaiset hallinnot voivat tehdä organisaatiokohtaiset hankintasopimukset. Sopimus merkitsee sitä, että ministeriöissä ja niiden alaisissa hallinnoissa voidaan ottaa käyttöön toimikortit, joissa on Väestörekisterikeskuksen toimittama laatuvarmenne. Korttien ja varmenteiden toimittaminen aloitetaan syksyllä 2004. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tekemän kilpailutuksen perusteella jätettiin kaikkiaan kahdeksan tarjousta. Hankintapäätöksessä todetaan, että Väestörekisterikeskus on ainoa toimija Suomessa, joka pystyy tarjoamaan sähköisestä allekirjoituksesta annetun lain vaatimuksen täyttävän laatuvarmenteen. Tämä on hallinnon kannalta erittäin tärkeää, koska lain mukainen laatuvarmenne takaa sähköisen allekirjoituksen kiistämättömyyden. Lisäksi Väestörekisterikeskuksen tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullinen. Hankinnan tavoitteena on kehittää valtionhallinnon sähköisen asioinnin infrastruktuuria ja asiakirjaturvallisuutta sekä luoda ministeriöille ja niiden alaisille hallinnoille edellytyksiä toteuttaa hallitusohjelmassa niille asetettuja sähköisen asioinnin kehittämisvelvoitteita. Varmennepalvelut ja virkakortit ovat osa valtioneuvoston pääsynhallintajärjestelmää. Kortilla tunnistaudutaan tietoverkkoihin ja todennetaan tietoverkon käyttäjät sekä heidän käyttövaltuutensa. Tämän lisäksi korttien avulla voidaan salata sähköpostit ja tehdä laissa määritelty kiistämätön sähköinen allekirjoitus. Valtionhallinnossa tullaan käyttämään myös muita, laatuvarmennetasoa alemman tason varmenteita mm. lyhytaikaisissa viransijaisuuksissa tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa ei katsota tarkoituksenmukaiseksi hankkia laatuvarmennetta. Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa antaa: Myyntipäällikkö Mikko Levämäki, puh. (09) 2291 6686, sähköposti mikko.levamaki@vrk.intermin.fi Lisätietoja Valtioneuvoston tietohallintoyksikössä antaa: Tietohallintopäällikkö Yrjö Kämäräinen, puh. (09) 160 32145, sähköposti yrjo.kamarainen@vm.fi Tervehtien Viestintäjohtaja Heli Ainoa, puh. (09) 2291 6624, sähköposti heli.ainoa@vrk.intermin.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/23/20040623BIT00050/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit