VÄESTÖREKISTERITIETOJEN VAIHTO VIRON KANSSA ALKAA

Suomen Väestörekisterikeskus ja Viron Sisäministeriö allekirjoittivat 18.1.2005 sopimuksen väestörekisteritietojen vaihdon aloittamisesta maiden välillä. Sopimuksen mukaisesti Väestörekisterikeskus alkaa 1.12.2005 lähtien saada Viron Sisäministeriöltä tietoja Viron väestörekisteriin merkityistä Suomen kansalaisista. Vastaavasti Väestörekisterikeskus ilmoittaa Viron Sisäministeriölle Suomen väestötietojärjestelmään merkityistä Viron kansalaisista. Suomen ja Viron välillä muuttaneiden henkilöiden väestörekisteritiedoissa on ollut virheitä ja puutteellisuuksia molemmissa maissa. Suomen kannalta ongelmana on mm. se, että osa Viroon muuttaneista Suomen kansalaisista ei ole ilmoittanut maastamuutosta maistraatille. Vastaavasti Suomeen muuttaneet ja täällä asuviksi rekisteröidyt Viron kansalaiset eivät ole ilmoittaneet muutostaan Viron viranomaisille. Suomen kotikuntalain mukaan henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa ulkomaille muutosta maistraatille, joka on väestötietojärjestelmän ylläpidosta vastaava viranomainen. Maiden välillä vastavuoroisesti luovutettavia tietoja on tarkoitus käyttää väestörekisterimerkintöjen, käytännössä henkilöiden osoitetietojen, oikeellisuuden tarkistamiseen. Viron väestörekisteristä saatavien tietojen perusteella maistraattien on mahdollista kohdistaa järjestelmään merkittyjen asuinpaikkatietojen tarkistuksia sellaisiin henkilöihin, jotka ovat rekisteröityneet Virossa asuviksi. Mahdollisia korjauksia väestötietojärjestelmän asuinpaikkatietoihin ei tehdä automaattisesti, vaan maistraattien harkinnan ja tarvittaessa pyydettävien lisäselvitysten perusteella. Sopimuksen perusteella vaihdettavat, väestötietojärjestelmään merkityt henkilötiedot ovat nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka, vakinainen ja tilapäinen osoite ja siviilisääty sekä alle 18-vuotiaan henkilön huoltajien tiedoista nimi, sukupuoli, syntymäaika ja -paikka. Väestörekisteritietojen vaihtoa suunnitellaan aloitettavaksi myös muiden Baltian maiden kanssa. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6551 tai 050 344 3111, sähköposti timo.salovaara@vrk.intermin.fi Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve Tervehtien Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit