VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ APUA YSTÄVÄNPÄIVÄKORTTIPOSTITUKSIIN

JÄRJESTELMÄSTÄ LÖYTYVÄT MYÖS ULKOMAILLA ASUVIEN SUOMALAISTEN TIEDOT

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmä sisältää myös osoitetiedot niistä ulkomailla vakinaisesti asuvista Suomen kansalaisista, jotka ovat tehneet maastamuuttoilmoituksen. Muutettaessa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen muuttoilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Yksityishenkilö voi tiedustella osoitteita Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien Osoitepalvelusta. Palvelusta on apua ystävänpäiväkorttien postituksissa myös silloin, kun etsittävän henkilön nykyisestä asuinvaltiosta, asuinpaikkakunnasta tai sukunimestä ei ole varmuutta. Osoite löytyy Osoitepalvelusta myös vanhan sukunimen, entisen osoitteen, syntymäkunnan tai syntymäajan perusteella. On toki muistettava, että henkilön osoite on oikein ainoastaan siinä tapauksessa, että hän on itse ilmoittanut osoitteensa väestökirjaviranomaiselle. Osoitepalvelu toimii sekä puhelimitse että internetin kautta. Molemmissa osoitetiedon hakijaa palvellaan henkilökohtaisesti. Osoitetietoa palvelusta ei luovuteta, jos henkilö on sen kieltänyt. Puhelinosoitepalvelu palvelee numerossa 0600 0 1000 (joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa) ja ruotsinkielinen palvelu numerossa 0600 0 1001 (arkisin kello 8.00-16.15). Puhelinpalvelun hinta on 1,67 euroa/minuutti + pvm. Internet–palvelussa osoitteen tilaus ja maksu tapahtuvat verkkopankkitunnuksilla. Tiedot toimitetaan tilaajan sähköpostiosoitteeseen. Sekä suomen- että ruotsinkielinen internet–palvelu löytyvät osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu. Internetin kautta palvellaan molemmilla kielillä vuorokauden ympäri. Palvelun kautta haettu osoite maksaa 2,25 euroa/haku. Ystävänpäiväkortit tulee lähettää kotimaahan viimeistään 10.2.2005. Kortteja ulkomaille lähetettäessä on syytä tarkistaa Postin ulkomaan lähetysten jakeluajat. Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6727, 050 549 2463, sähköposti klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Tietopalveluasiantuntija Anne Torkkel-Naumanen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6754, sähköposti anne.torkkel-naumanen@vrk.intermin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit