”Verkkomummo” – Sähköisen isovanhemmuuden verkkopalvelu avautuu 3.8.2005

Verkkomummo –palvelu polkaistaan käyntiin Hippaloiden Mummovirtaa-tapahtumassa, jossa Hämeenlinnan torilla n. 300 mummoa tarinoi keinutuolissa lapsille. Verkkomummo –palvelun avulla kanssakäymistä lasten ja mummojen välillä voi jatkaa internetissä. Verkossa voidaan jutella, kertoa satuja, leikkiä tai pelata. ”Perheet ja suku ovat monella lapsella hajonneet ympäri maata. Lapsilla pitäisi olla riittävästi kontakteja omien vanhempien lisäksi myös iäkkäämpiin ihmisiin, joilta lapsi saa arvokkaita kokemuksia ja tietoa”, sanoo toimitusjohtaja Hannu Ossi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:stä. Verkkomummo -palvelu on Hämeen tietotekniikkakeskuksen kehittämä, internet-selaimen kautta käytettävä palvelu aikuisten (verkkomummojen ja verkkopappojen) ja lasten väliseen vuorovaikutukseen. Järjestelmän avulla lapsi etsii palvelussa tarjolla olevista mummoista ja papoista itselleen sopivan keskustelukumppanin. Lapsi voi etsiä kontaktia vaikkapa teeman avulla, esimerkiksi leivontaa harrastavat mummot tai vaikkapa kalastusta harrastavat papat. Yhdellä lapsella voi olla useitakin omia mummoja ja pappoja. Kommunikointitapoina järjestelmässä käytetään mm. pikaviestintäjärjestelmiä, chattia, kuvapuhelua, internetpuhelua jne. ”Verkkomummo on ainutlaatuinen hanke, sillä se tuo seniorisukupolven nuorten ulottuville tietoverkossa jopa globaalisti. Verkkomummo –palveluun voi aikuinen rekisteröityä vain sirullisen henkilökortin avulla. Kun on kysymys lapsista, mitään riskejä ei voida ottaa ja kaikki väärinkäytöksen mahdollisuudet on pyrittävä poistamaan”. ”Sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne on helpoin ja turvallisin keino varmentaa verkkomummon tai -vaarin henkilöllisyys. Verkkomummo -palveluun kirjaudutaan kortilla ja aina yhdellä samalla nelinumeroisella PIN-tunnuksella. Tunnus on sama kuin kirjauduttaessa muihin kansalaisvarmennetta hyödyntäviin palveluihin”, toteaa Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tuotepäällikkö Sini Pitkänen. ”Uudet Verkkomummon tyyppiset järjestelmät tuovat aivan uusia ulottuvuuksia vanhusten palvelukotien toimintaan. Olemme kaikki innostuneesti mukana hankkeessa ja mietimme parhaillaan pikaviestinnän käytön muita mahdollisuuksia päivittäisissä toiminnoissamme”, sanoo Ilveskodin johtaja Maija Laitio. ”Verkkomummo on hyvä esimerkki ratkaisusta, jossa sirullista henkilökorttia ja sen sirulle tallennettua kansalaisvarmennetta voidaan hyödyntää tärkeässä tehtävässä. Verkkomummo -palvelussa on ehdottoman tärkeää, että varmistetaan kuka lapsen kanssa verkossa keskustelee. Kansalaisvarmenteen käyttö palvelussa tunnistautumisvälineenä poistaa väärinkäytökset ja luo turvallisuutta lapsen ja aikuisen väliseen vuorovaikutukseen”, sanoo Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut –yksikön johtaja Tapio Aaltonen. Poliisin myöntämässä sirullisessa henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös sähköisen allekirjoittamisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Sirullinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistyivät 1.6.2004, joten kansalaiset voivat halutessaan liittää poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustietonsa. Henkilökortti toimii myös matkustusasiakirjana Euroopassa. Sähköiseen asiointiin sirullisella henkilökortilla tarvitaan internet-yhteydellä varustetun tietokoneen lisäksi kortinlukija sekä kortinlukijaohjelmisto. Sirullisen henkilökortin haltija voi ladata ohjelmiston maksutta osoitteesta www.fineid.fi . ”Verkkomummo” – Sähköisen isovanhemmuuden verkkopalvelun julkistamistilaisuus on Hämeenlinnan Raatihuoneella keskiviikkona 3.8.2005 klo 16.00. Lehdistötilaisuus aiheesta pidetään Kastellissa (Raatihuoneenkatu 11, Hämeenlinna) keskiviikkona 3.8 klo 11.00. Verkkomummo –palveluun voi tutustua ja rekisteröityä osoitteessa www.verkkomummo.fi. Hippalot osoitteessa www.hippalot.net. Lisätietoja Tuotepäällikkö Sini Pitkänen Hämeen tietotekniikkakeskus Oy Puh (040) 868 5191 sini.pitkanen@htk.fi Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen Väestörekisterikeskus Puh. (050) 549 2463 klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy kuuluu Aina Groupiin; yrityskokonaisuuteen, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojensa keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj ja sen suurimmat tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy, Hämeen Puhelin Oy ja Telekolmio Oy. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on keskittynyt Aina Groupin uusien palvelujen ja liiketoimintojen tuotekehitykseen. Lisätietoja Aina Groupista www.ainagroup.fi. Väestörekisterikeskus kehittää ja ylläpitää yhdessä maistraatin kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää julkishallinnon ja yksityissektorin tieto- ja varmennetarpeita varten, huolehtii holhousrekisterin toimivuudesta, hoitaa vaaleihin liittyviä tehtäviä ja ylläpitää julkisen hallinnon yhteystietohakemistoa Julhaa. Väestörekisterikeskus on myös Suomen johtava henkilön sähköisessä tunnistamisessa käytettävien varmenteiden ja palveluiden tuottaja. Varmenteista tunnetuin on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne, jonka lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa työ-, asiakas- ja palvelinvarmenteita yritysten ja virastojen käyttöön. Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi Ilveskoti on Kanta-Hämeen sairaskotisäätiön ylläpitämä terveydenhoito- ja kuntoutuslaitos, joka palvelee sotainvalideja ja sotaveteraaneja sekä heidän puolisoitaan. Lisätietoja: www.ilveskoti.com.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit