VEROTTAJA ALOITTAA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN ULKOMAALAISILTA

Henkilötunnus tilapäisesti Suomessa työskentelevällä ulkomaalaisella helpottaa asiointia ja viranomaisten tietojenvaihtoa

Toukokuun alusta lähtien Suomessa tilapäisesti oleskelevien ja työtä tekevien ulkomaalaisten tietojen kerääminen väestötietojärjestelmää voi tapahtua maistraattien ohella myös verotoimistoissa. Asiaa koskeva väestötietolain muutos hyväksyttiin eduskunnassa huhtikuun alussa. Tavoitteena lainmuutoksella on saada entistä useammin ulkomaalaisille työntekijöille suomalainen henkilötunnus, joka helpottaa heidän asiointiaan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Lainmuutos mahdollistaa lisäksi sen, että Väestörekisterikeskus ja Kela voivat sopia myös Kelan toimistojen tulemisesta mukaan tietojen keruuseen. Verotoimistoissa voivat ilmoittaa tietonsa ne ulkomaalaiset, jotka oleskelevat Suomessa tilapäisesti eli käytännössä alle vuoden. Edellytyksenä tietojen ilmoittamiselle on, että ulkomaalaisella on mukanaan voimassa oleva passi tai EU–maiden kansalaisilla henkilötodistus. Ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja toimittaa ilmoituksen yhdessä passista otetun kopion kanssa maistraatille. Maistraatti päättää tietojen rekisteröimisestä väestötietojärjestelmään. Kun henkilön perustiedot on merkitty maistraatissa väestötietojärjestelmään, hän saa henkilötunnuksen. Hänen henkilötietonsa ovat sen jälkeen saatavissa samanlaisina eri viranomaisten tietojärjestelmiin. Uudistus koskee lähinnä niitä ulkomaalaisia, jotka työskentelevät Suomessa vain lyhytaikaisesti. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rakennusalan työntekijät, korkeakoulujen opettajat sekä erilaiset puutarha-alan työntekijät. Väestötietolain mukaan tilapäisesti Suomessa työskentelevien tiedot voidaan merkitä Suomen väestötietojärjestelmään ja heille voidaan antaa suomalainen henkilötunnus. Kotikuntaa Suomessa ja kotikuntaan liittyviä etuuksia ulkomaalainen ei voi uuden tietojenkeruumenettelyn myötä saada. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6766, 050 336 8606 Ylitarkastaja Kristiina Virmajoki, Verohallitus, puh. (09) 7311 3871 Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit