Vuonna 2002 suhteensa rekisteröi 456 paria

Report this content

VUONNA 2002 SUHTEENSA REKISTERÖI 456 PARIA Väestötietojärjestelmästä saadun tiedon mukaan joulukuussa 2002 suhteensa rekisteröi 31 paria. Koko vuoden aikana rekisteröitiin 456 parisuhdetta, joista 249 on miesparia ja 207 naisparia. Avioliittoon puolestaan vihittiin viime vuonna 29 632 paria. Laki samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.3.2002. Tieto rekisteröidystä parisuhteesta tallennetaan muiden perhesuhde- ja siviilisäätytietojen tavoin Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien ylläpitämään valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Rekisteröityä parisuhdetta koskevat tiedot välittyvät väestötietojärjestelmästä automaattisesti perhesuhdetietojen käyttöön oikeutetuille viranomaisille, kuten Kansaneläkelaitokselle ja verohallinnolle. Rekisteröinnin esteet tutkii maistraatti, josta myös saa neuvoja parisuhteen rekisteröintiin liittyvissä kysymyksissä. Parisuhteen rekisteröiviä viranomaisia ovat maistraattien henkikirjoittajien lisäksi käräjäoikeuksien laamannit ja käräjätuomarit. Maistraattien ja niiden palveluyksiköiden yhteystiedot: www.maistraatti.fi Väestörekisterikeskus ei tiedota enää kuukausittain rekisteröityjen parisuhteiden määristä, vaan tiedot löytyvät Internetistä osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi kohdasta Tilastot. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6551 Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00470/wkr0002.pdf