YLI 20 000 SUOMALAISTA HALUAA ÄÄNESTÄÄ NYKYISEN EU-ASUINVALTIONSA EHDOKKAITA

TIEDOTE 3.6.2004 YLI 20 000 SUOMALAISTA HALUAA ÄÄNESTÄÄ NYKYISEN EU-ASUINVALTIONSA EHDOKKAITA Suomen EU-vaaleissa heillä ei ole tällöin äänioikeutta Väestörekisterikeskus on vastaanottanut Euroopan unionin 19 muun jäsenvaltion viranomaisilta tiedot yli 22 000 suomalaisesta, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeutetuiksi nykyisessä asuinvaltiossaan eli haluavat äänestää näiden maiden europarlamenttivaaliehdokkaita. Koska he ovat rekisteröityneet äänioikeutetuiksi muussa EU-maassa, heidät on Suomen äänioikeusrekisterissä merkitty äänioikeutta vailla oleviksi. Väestörekisterikeskus on postittanut näille henkilöille ilmoituksen äänioikeutta vaille merkitsemisestä (jos heidän osoitteensa on tiedossa). Huolimatta toukokuun puolivälissä mahdollisesti saamastaan äänioikeusilmoituksesta he eivät siis voi äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa. Eniten äänioikeutetuksi ilmoittautuneita oli Ruotsissa, josta on tullut tiedot 17 531 siellä äänioikeutetuksi merkitystä Suomen kansalaisesta. Espanjassa äänioikeutetuksi on ilmoittautunut 1 253 ja Iso-Britanniassa 1 236 henkilöä. Vastaavasti Suomessa ilmoittautui äänioikeutetuksi yli 5 500 muun EU- jäsenvaltion kansalaista. Europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteri tuli lainvoimaiseksi tiistaina 1.6.2004 kello 12. Sitä on noudatettava europarlamenttivaaleissa muuttamattomana. Tilasto Suomen kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeutetuiksi asuinvaltiossaan löytyy internetistä www.vaestorekisterikeskus.fi -> Vaalit. Lisätietoja: Vaalipäällikkö Timo Korhonen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6510 tai 050 563 5719 tai timo.korhonen@vrk.intermin.fi Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/03/20040603BIT00100/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit