Kansalaisaloite käynnistetty kansanäänestyksen järjestämiseksi mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta

Helsinkiläinen yrittäjä Petri Viglione on käynnistänyt kansalaisaloitteen kansanäänestyksen järjestämiseksi mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta. Kansalaisaloitteen ensimmäiset allekirjoitukset kerättiin tänään maanantaina Helsingin Kolmen sepän patsaalla. Keräys jatkuu verkossa Avoimen ministeriön sivuilla kuuden kuukauden ajan.

Hallitus ja ministeriöt suunnittelevat parhaillaan hallitusohjelman strategisen toimintasuunnitelman mukaista kokonaisuudistusta Suomen alkoholilainsäädäntöön. Helsinkiläisen yrittäjän Petri Viglionen mielestä alkoholilain uudistamista käsiteltäessä olisi erityisen tärkeää ottaa myös kansalaiset mukaan valmisteluun. Viglione katsoo, että kansallisia perinteitä kunnioittava tapa kysyä neuvoa kansalta olisi neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen.

“Suomalainen alkoholi- ja ruokakulttuuri on kehittynyt viime aikoina avoimempaan suuntaan. Hyvät viinit illallisella, elävä pienpanimotoiminta, Ravintolapäivä ja tilaviinit ovat hyvä esimerkki muutoksesta”, sanoo Viglione. “Olemmeko valmiita siirtymään keskieurooppalaiseen kulttuuriin myös mietojen alkoholijuomien myynnissä? Mielestäni vastaus on kyllä, mutta päätös on iso ja siksi haluan että kaikki suomalaiset pääsevät kertomaan kantansa asiaan kansanäänestyksessä.“

Keväällä voimaan tullut laki kansalaisaloitteesta on osoittautunut toimivaksi tavaksi edistää suomalaisille tärkeitä aiheita. Esimerkiksi turkistarhauksen kieltoa ajava aloite saavuttaa vaaditut 50 000 allekirjoitusta arviolta lähipäivinä.

“Tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on paitsi edistää suomalaista alkoholikulttuuria myös lisätä keskustelua aiheen ympäriltä sekä lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia. Uskon lujasti siihen että suomalaiset ovat vihdoin kypsiä päättämään itse mistä ja kuinka ostavat viininsä tai oluensa,” sanoo Viglione.

Suomessa on järjestetty kokonaisuudessaan kaksi neuvoa-antavaa kansanäänestystä: niistä ensimmäinen koski kieltolain kumoamista vuonna 1931. Tuolloin 70,6 % äänioikeuttaan käyttäneistä kansalaisista kannatti kieltolain kumoamista ja alkoholijuomien myynnin ja valmistuksen vapauttamista säännöstelyn ja verotuksen alaisesti. Eduskunta noudatti kansalaisten neuvoa, ja kieltolain kumoamisen seurauksena vuodesta 1932 lähtien on Suomessa alkoholin myynti ollut luvanvaraista: vuonna 1932 säädetyllä väkijuomalailla alkoholin myyntimonopoli kuitenkin keskitettiin valtiolle ja edelleen valtion omistamalle alkoholiyhtiölle. Keskiolutkauppa vapautettiin vasta vuonna 1969 – tämän jälkeen ei muita vapautuksia olekaan myönnetty.

“Jos kansanäänestys järjestettäisiin europarlamenttivaalien yhteydessä se ei käytännössä aiheuttaisi lainkaan kustannuksia. Yhdistämällä vaaleihin muita aiheita, joista kansalaiset voivat olla kiinnostuneita antamaan mielipiteensä, voitaisiin samalla lisätä kansalaisten yleistä mielenkiintoa vaaleja kohtaan sekä kasvattaa äänestysprosenttia”, sanoo Avoimen ministeriön toiminnanjohtaja Joonas Pekkanen.

Kansalaisaloitetoiminnan edistämiseksi perustettu poliittisesti riippumaton Avoin ministeriö auttaa kansalaisaloitteen valmistelussa ja kannatusilmoitusten keräämisessä.

Lehdistö voi ladata kuvia tilaisuudesta käyttöönsä aloitteen Facebook-sivuilta (linkki alla). 

Lisätietoja:

Petri Viglione, aloitteen vireillepanija, 040-5013676, petri.viglione@winital.fi
Timo Nurmi, 050 3493597, timo.nurmi@freud.fi

Linkkejä:

Aloitteen luonnos Avoin ministeriö -palvelussa
http://www.avoinministerio.fi/ideat/244-kansanaanestys-vahintaan-mietojen-alkoholijuomien-myynnin-vapauttamisest

Lakiesitys myös ladattavana pdf-tiedostona tämän tiedotteen lopussa.

Aloitteen Facebook-sivu ja ladattavaa kuvamateriaalia
http://www.facebook.com/pages/Kansan%C3%A4%C3%A4nestys-mietojen-juomien-myynnin-vapauttamisesta/392121074189893