Metsäalan organisaatiot ja asiantuntijat puhumaan biotuotteiden puolesta

Report this content

Painopaperi ja puurakentaminen tunnetaan Suomessa, mutta muita puusta valmistettuja tuotteita ja materiaaleja sekä niiden taloudellista potentiaalia ei. Siksi 24 organisaatiota yrityksistä järjestöihin, oppilaitoksiin ja työntekijöihin aloittivat laajan yhteistyön. Mukana on myös asiantuntijoita ja poliittisia päätöksentekijöitä.

Suomen metsäteollisuuden arvo ei ole viime vuosina paperin maailmanlaajuisen kysynnän laskusta huolimatta supistunut. Tuotteiden, joihin käytetään puukuitua tai puun ainesosia, kysyntä on kasvanut. Tällaisia tuotteita ovat erityisesti pakkaukset  mutta myös tekstiilit, lääkkeet, biokemian tuotteet sekä eri materiaaleja yhdistävät komposiittimateriaalit.

Metsäalalla on suuri merkitys Suomen taloudelle. Vuonna 2012 se vastasi noin 18 prosentista Suomen teollisuustuotannon arvosta ja viime vuonna noin 20 prosentista viennistä.

Alan kysynnän rakennemuutosta ei ole painotettu tarpeeksi Suomessa ja uusia tuotteita ei tunneta. Suomalainen metsäala yrityksistä oppilaitoksiin, tutkimusorganisaatioihin, etujärjestöihin ja työntekijöihin aloittivat laajan yhteistyön nostaakseen asian keskusteluun. Mukana on 24 organisaatiota ja 13 asiantuntijaa.

Puuhun perustuva biotalous voisi luoda 50 000 uutta työpaikkaa

“Cleantech ja peliala tunnetaan, mutta puukuidusta valmistetut tuotteet ovat jo nyt massiivista liiketoimintaa. Siitä ei vain osata puhua. Uusi puu -hanke on vastaus tähän haasteeseen. Se kertoo mihin kaikkeen puuta paperin, energian ja rakentamisen lisäksi käytetään ja mikä tämän merkitys on yhteiskunnalle”, sanoo Uusi puu -hankkeen puheenjohtaja Ohto Nuottamo.

Metsäalan arvoa viennistä halutaan nostaa entisestään. Suomen hallitus asetti biotalouden - uusiutuvia luonnonvaroja käyttävän ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamisen - yhdeksi talouden kolmesta veturista digitaalisen liiketoiminnan ja puhtaan teknologian lisäksi.

Metsäala on luonteva osa biotaloutta: puu on uusiutuva ja karttuva luonnonvara. Suomen metsät kasvavat lähes 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa enemmän kuin niitä käytetään. Biotalouden kokonaisarvoa pyritään nostamaan 60:stä 100 miljardiin euroon kymmenessä vuodessa. Tämä tarkoittaisi 100 000 uutta työpaikkaa. Puuhun perustuvan teollisuuden osuus voisi olla kokonaisarvosta yli puolet.

Väestönkasvu, kaupungistuminen ja digitalisoituminen luovat lisäävät kysyntää

"Monet suuret ilmiöt vaikuttavat siihen, millaisille tuotteille tulevaisuudessa on kysyntää ja mihin resursseja on suunnattava. Väestönkasvu asettaa rajat resurssien käytölle, voimakkaana jatkuva globaali kaupungistuminen sekä digitalisoituminen vaikuttavat tavaroiden ja palvelujen kysyntään sekä logistiikkaan", sanoo Nuottamo.

"Ruoka ja tavarat tuotetaan usein kaukana asutuksesta ja ne on pakattava turvallisesti ja kuljetettava tehokkaasti. Uudet puupohjaiset pakkausmateriaalit vähentävät hävikkiä, säilyttävät ruoan pidempään ja ovat kevyempiä ja silti kestävämpiä vähentäen kuljettamiseen vaadittavaa energiaa. Yhden ja kahden hengen talouksien määrän kasvaessa ja valmis- ja take away -ruoan syömisen lisääntyessä  puukuidusta valmistetut astiat korvaavat uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja."

"Biotalouteen ei siirrytä itsestään. Uusi puu kertoo mitä ala tekee jo nyt. Kyse ei ole tulevasta potentiaalista, vaan merkittävästä olemassa olevasta taloudellisesta liiketoiminnasta", sanoo Nuottamo.

Uusi puu 2014 -kilpailu kerää konkreettisia esimerkkejä

Konkreettisia esimerkkejä siitä, mihin kaikkeen puuta käytetään, kerätään valtakunnallisen "Uusi puu 2014" -kilpailun avulla. Kilpailussa etsitään puupohjaista materiaalia tai puun ainesosia hyödyntäviä ratkaisuja, jotka vastaavat globaalien ilmiöiden, kuten resurssiniukkuuden tai väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Kilpailu on avoin kaikille alan toimijoille ja ehdotuksia voi lähettää 6.12. saakka. Lisää tietoja kilpailusta voi lukea hankkeen verkkosivuilla uusipuu.fi. Kaikki kilpailuehdotukset lisätään sivulle, joten kuka tahansa voi tutustua niihin.

Uusi puu -hanketta on tukemassa myös asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet edustavat eri alueiden asiantuntemusta: talous, kestävä kehitys, tulevaisuus ja megatrendit, uuden liiketoiminnan synnyttäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä Riikka Pakarinen, YTM, KTM, europarlamentaarikko 2009-2014; Sixten Sunabacka, strateginen johtaja, TEM; Maria Ritola, tutkija, ekonomisti, Demos Helsinki; Heikki Aro, Biotalouden ohjelmapäällikkö, Tekes; Sauli Rouhinen, Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, YM; Timo Heinonen, kansanedustaja, Kokoomus; Mikael Jungner, kansanedustaja, SDP; Pauli Kiuru, kansanedustaja, Kokoomus; Mats Nylund, kansanedustaja, RKP; Tuula Peltonen, kansanedustaja, SDP; Antti Rantakangas, kansanedustaja, Keskusta sekä Sampo Terho, europarlamentin jäsen, PS.

Ryhmä toimii myös Uusi puu 2014 -kilpailun tuomaristona.

Hanke on avoin kaikille alan organisaatioille. Tällä hetkellä mukana ovat BillerudKorsnäs Finland Oy, DS Smith,Finnish Bioeconomy Cluster FIBIC Oy, Huhtamäki Oyj, Jaakkoo-Taara Oy, Kotkamills Oy, Mercamer Oy, Metsä Board, Metsä Tissue, Metsähallitus, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Paperiliitto r.y., Powerflute Oyj, Pyroll Oy, Oy SCA Hygiene Products Ab, Stora Enso, Suomen Aaltopahviyhdistys ry, Suomen Kuitukierrätys Oy, Suomen Metsäsäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu/Biotuote ja -prosessitekniikan koulutusohjelma, Tetra Pak Oy, Valio Oy sekä VTT.

Lisätietoja:

Ohto Nuottamo, Uusi puu -hankkeen puheenjohtaja
040 5701573, ohto.nuottamo@storaenso.com

Timo Nurmi, Vaikutustoimisto Zipipop Freud Oy
050 3493597, timo.nurmi@zipipopfreud.fi

Multimedia

Multimedia