Tutkimus: suomalaismiesten koetaan panostavan raskausaikaan naisia vähemmän

Liberon teettämä tuore tutkimus osoittaa, että lähes puolet hiljattain synnyttäneistä suomalaisista naisista kokivat olleensa sitoutuneempia raskauden aikana kuin kumppaninsa. Samasta tutkimuksesta käy myös ilmi että vauvan potkujen tunteminen parantaa yhteistä sitoutumista. Uusi teknologia auttaa miehiä kokemaan fyysistä yhteyttä tulevan lapsen kanssa.

Kumppanien yhteinen sitoutuminen raskauteen vaikuttaa myönteisesti lapsen käytökseen, sosiaalisiin taitoihin ja kognitiiviseen kehitykseen, kertovat aiemmin tehdyt tutkimukset*. Eräissä tutkimuksissa** miehet ovat ilmaisseet halunsa olla sitoutuneempia kumppaninsa raskauteen, mutta keinot on koettu vaikeiksi.

Libero toteutti alkuvuodesta Pohjoismaissa yli tuhat vanhempaa kussakin maassa kattaneen tutkimuksen, jossa selvitettiin kuinka sitoutuminen raskauteen koetaan Pohjoismaissa. Tutkimuksen toteutti Novus-tutkimusyhtiö.

Tutkimuksesta selviää, että lähes puolet (46 %) suomalaisista hiljattain lapsen saaneesta naisesta koki kumppaninsa olevan vähemmän sitoutunut raskauden aikana kuin vastaaja itse. Miehistä vain yksi prosentti koki samoin. Kuusi kymmenestä naisesta koki kumppaninsa olleen erittäin sitoutunut raskauden aikana. Miehistä vastaavasti yhdeksän kymmenestä koki kumppaninsa olleen erittäin sitoutunut.

Heistä, jotka kokivat, ettei puoliso ollut yhtä sitoutunut raskauden aikana, enemmistö (57 %) olisi kaivannut emotionaalista tukea tai keskustelua raskauden aikana. Monet kaipasivat myös pieniä huomionosoituksia kuten herkkuja tai hierontaa (55 %) sekä enemmän läsnäoloa (44 %). Käytännön apua, kuten kotitöiden tekemistä (18 %), yhteistä lääkärissä käyntiä (19 %) tai lahjoja (10 %) olisi kaivannut harvempi.

Tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että sitoutumisen ja parisuhteen parantumisen välillä on yhteys.

Joka kolmas suomalainen vastaaja koki parisuhteensa parantuneen raskauden aikana. Reilu kymmenes (13 %) koki sen heikentyneen. Heistä, jotka kokivat parisuhteen parantuneen, selvä enemmistö (83 %) koki kumppaninsa olleen erittäin sitoutunut raskauden aikana. Heistä, jotka kokivat parisuhteen heikentyneen, vain kaksi viidestä koki kumppanin olleen sitoutunut.

Suomessa vastaajista jotka sanoivat kumppanin olleen vain vähän tai ei lainkaan sitoutunut parisuhteeseen joka kolmas kertoi voineensa huonosti, koska puoliso ei osoittanut tarpeeksi kiinnostusta. Ruotsissa näin kertoi joka viides, Tanskassa 16 prosenttia ja Norjassa 13 prosenttia.

Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että suomalaismiesten koetaan panostavan raskausaikaan naisia vähemmän.

Myönteistä on, että lisääntynyt kommunikaatio koetaan selkeäksi keinoksi parantaa suhdetta. Suurin osa henkilöistä, jotka kokevat puolison panostavan raskauteen itseään vähemmän, olikin toivonut saavansa tietää enemmän puolisonsa kokemuksista.

Lähes puolet (46 %) henkilöistä, jotka kokevat suhteen parantuneen raskauden aikana, kertoivat puhuneensa päivittäin raskaudesta lähipiirin kanssa. Tämä viittaa siihen, että suhde voi vahvistua sosiaalisessa kanssakäymisessä, eli silloin kun raskaudesta keskustellaan myös muiden kanssa.

Mikä sitten paransi sitoutumisen tunnetta? Ylivoimaisesti eniten synnytys (71 % vastaajista). Varsinaisen raskauden aikana eniten sitoutumisen tunnetta paransivat ensimmäisten potkujen kokeminen (53 %), ultraäänikuvassa käyminen (49 %) sekä vatsan kasvun alkaminen (43 %).

"Raskaus saa parin miettimään suhdettaan uudella tavalla. Yhteyden ylläpitäminen toisiinsa ja vauvaan kannattelee suhdetta läpi suuren muutoksen", sanoo myös lastenpsykiatrian erikoislääkäri Janna Rantala.

Liberon uusi ranneke välittää vauvan liikkeet

Libero on julkaissut maailman ensimmäisen odottaville vanhemmille suunnitellun rannekkeen. Yksinkertaisen teknologian avulla molemmat vanhemmat voivat tuntea vauvan ensimmäiset liikkeet samanaikaisesti.

“Raskaus koskee molempia vanhempia yhtä paljon, mutta mies ei voi kokea samanlaista fyysistä yhteyttä tulevan lapsen kanssa kuin odottava äiti. Toivomme, että Baby Buzz voi osaltaan lisätä läsnäolon tunnetta. Rannekkeen avulla myös puoliso voi olla fyysisesti paremmin osallisena raskauden aikana”, kertoo Liberon Camilla Svensson.

BabyBuzz -rannekkeessa on painike, jota tuleva äiti voi painaa tuntiessaan vauvan potkut. Tällöin puolison ranneke värisee reaaliajassa. Lisäksi kelloa muistuttavan rannekkeen näyttö näyttää jäljellä olevan ajan laskettuun aikaan.

“Ranneke on samalla myös tapa kertoa lähipiirille tulevasta vanhemmuudesta. Tutkimus viittaa myös siihen että parisuhde voi parantua raskauden aikana pariskunnilla jotka keskustelevat usein läheistensä kanssa tulevasta lapsesta.”

Rannekkeen prototyyppiä testataan parhaillaan Pohjoismaissa. Pilotoinnin tuloksia käytetään valmiin tuotteen kehityksessä. Ranneke tulee markkinoille myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Ranneke välittää värinän kumppanin rannekkeeseen matkapuhelimen Bluetooth LE -yhteyden avulla.

Rannekkeesta ja tutkimuksesta voi lukea lisää osoitteessa http://www.libero.fi/babybuzzYhteystiedot:

Kuvia ladattavissa tiedotteen alla olevista linkeistä.

Timo Nurmi, Vaikutustoimisto Zipipop Freud

timo.nurmi@zipipopfreud.fi, 050 3493597
 

Raskaudenaikaisesta parisuhteen dynamiikasta:

Janna Rantala, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

040 1733 757, janna.rantala@gmail.com, janna.rantala@gmail.com
 

Rannekkeesta ja tutkimuksesta:

Camilla Svensson, Marketing Manager Libero

SCA HYGIENE PRODUCTS AB

Phone +46 31 7461717

Mobile +46 70 6026717

camilla.svensson@sca.com
 

Tutkimuksesta

Novus-tutkimusyhtiö toteutti tutkimuksen Liberon toimesta vuodenvaihteessa 2014-2015. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka miehet ja naiset näkevät oman ja kumppaninsa sitoutumisen raskauden aikana, ja kuinka tämä vaikutti vanhempien väliseen suhteeseen. Haastattelut tehtiin 0–5-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka olivat yhdessä nuorimman lapsen ja viimeisimmän raskauden aikana. Tutkimus tehtiin Pohjoismaissa haastatteluita tehtiin yli 1000 jokaisessa maassa (Ruotsi: 1092, Norja: 1062, Suomi: 1000 ja Tanska: 1010).

*Sandbroo och Adamson-Macedo (2004)

**Jan Draper (2002), ISSUES AND INNOVATIONS IN NURSING PRACTICE. Royal College of Nursing Institute, London, UK and Honorary Fellow, School of Nursing and Applied Health Studies, University of Hull, Hull, UK

Multimedia

Multimedia