Tutkimus selvitti Suomen digitaalisesti edistyneimmät kunnat ja toimialat

Report this content

Digitaalisuudessa on Suomen kaupunkien ja toimialojen välillä valtavasti eroja. Vainun keräämän avoimeen ja julkiseen yritysdataan perustuvan analytiikan avulla selvitettiin Suomen digitaalisesti edistyneimmät ja jähmettyneimmät yritykset paikkakunnan, toimialan ja iän mukaan. Yritysten digitaalinen valmius pisteytettiin niiden käyttämien teknologioiden, verkko-ostamisen mahdollistamisen, sosiaalisen median hyödyntämisen sekä digitaalisten työkalujen käyttöasteen perusteella. Digitaalisesti edistyneimmäksi kunnaksi nousi Kempele, kun taas Naantalin digitaalinen valmius oli kaikista huonoin. Tutkimuksessa selvisi myös, että naisten johtamat yritykset ovat digitaalisesti hieman edistyneempiä kuin miesten.

“Kuntien välisiä digitaalisuuseroja vertailtiin tutkimalla 223 Suomen kuntaa, joista kaikista analyysissa oli mukana vähintään 100 paikkakunnan yritystä”, kertoo Vainun tutkimusjohtaja ja matematiikan tohtori Lauri Häme. Tulokset osoittavat, että digitaalisuutta parhaiten hyödyntävät paikkakunnat ovat Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Kempeleen kunnan lisäksi Helsinki, Turku, Jyväskylä ja Oulu. Vähiten digitaalisuutta hyödyntävät Naantali, Järvenpää, Kemi, Imatra ja Iisalmi. Alueelliset erot digitaalisessa valmiudessa liittyvät vahvasti alueiden elinkeinojakaumiin. Tutkittaessa eri toimialojen digitaalisuutta nousivat viiden parhaan joukkoon tietopalvelut, työllistämistoiminta ja vähittäiskauppa. Digitaalisuutta huonoiten hyödyntävät alat ovat metsätalous, sosiaalihuollon laitospalvelut sekä metallituotteiden valmistus.

Vainun työkalulla tutkittiin lisäksi yrityksen iän vaikutusta digitaalisuuteen sekä vertailtiin Suomen ja Ruotsin digitaalista valmiutta eri toimialoilla. Hämeen mukaan suomalaisten yritysten digitaalinen valmius on kehittynyt tasaisesti perustamisvuoden mukaan. Yli 25 vuotta vanhat yritykset ovat digitaalisesti selvästi muita jäljessä, kun taas 2010-luvun jälkeen perustetut yritykset hyödyntävät digitaalisuutta eniten. Dataseulonnan avulla selvitettiin myös, että Suomen yritykset ovat digitaaliselta valmiudeltaan etenkin ohjelmistojen ja mainostoiminnan aloilla Ruotsia edellä.

Lisätietoa tutkimuksesta antaa: Mikko Honkanen, perustaja, Vainu.io

+358408330181

mikko@vainu.io

Vainu lyhyesti

Vainu on big data -pohjainen SaaS-ratkaisu B2B-myyntiä tekeville organisaatioille. Autamme yrityksiä tunnistamaan parhaat prospektit ja otollisimman aikaikkunan myynnille seulomalla valtavan määrän verkon avointa dataa ja tekemällä siitä johtopäätöksiä asiakkaiden ja prospektien nykytilasta. Vuonna 2014 julkaistulla palvelulla on monta sataa asiakasta useista Euroopan maista.

Multimedia

Multimedia