Valio siirtyy kotimaisten ja biopolttoaineiden käyttöön Jyväskylän meijerissä

 

Vapo Oy:n rakentama uusi kattilalaitos Valion Jyväskylän meijerin tontille on vihitty käyttöön kesän aikana tehdyn käyttöjakson jälkeen tänään 1.9.2017 Jyväskylässä. Vapo Oy ja Valio Oy solmivat maaliskuussa 2016 pitkäaikaisen sopimuksen Valion Jyväskylän meijerin tarvitseman prosessihöyryn ja lämmön tuottamisesta. Vapo rakensi sopimuksen pohjalta uuden kotimaista bioenergiaa käyttävän noin 6 MW:n höyrykattilalaitoksen, jonka ansiosta Valio pystyi luopumaan lähes kokonaan öljyn käytöstä Jyväskylän meijerin energiantuotannossa. Tällä hetkellä pääosa meijerin tarvitsemasta lämmitysenergiasta ja tuotannon tarvitsemasta höyrystä tuotetaan kotimaisilla paikallisilla polttoaineilla. Kiinteistöjen lämmitykseen käytetään osittain kaukolämpöä prosessista talteen otetun lämmön lisäksi. Vanhat raskasöljykattilat muutetaan projektin yhteydessä kevyellä polttoaineella toimiviksi huipputeho- ja varakattiloiksi. Uuden kattilalaitoksen ansiosta Jyväskylän meijerin lämmöntuotannon CO2-päästöt vähenevät lähes kolmanneksen. 

Jyväskylän kattilalaitoksen myötä Valio luopuu kokonaan raskaan polttoöljyn käytöstä pääpolttoaineena kaikkien Suomessa toimivien 13 tuotantolaitoksen lämmöntuotannon osalta. Tämän lisäksi Valio korvaa raskaan polttoöljyn käytön kevyellä polttoöljyllä vara- ja huippukattiloissa tämän vuoden loppuun mennessä.

Uuden kiinteää polttoainetta (KPA) käyttävän laitoksen rakentaminen kesti noin vuoden.  Toteutus ja käyttöönotto onnistuttiin viemään läpi sopimuksessa sovittua aikataulua nopeammin. Lämpölaitoksen rakentaminen työllisti vuoden aikana keskimäärin 26 henkilöä ja polttoaineen tuotanto ja logistiikka työllistää vuositasolla 6 henkilöä.

Elintarviketuotannossa lämmön ja höyryntuotannon on jatkuttava häiriöttä vuoden jokaisena tuntina.  ”Tästä syystä laitoksen suunnittelussa ja toteutuksessa toimintavarmuus asetettiin etusijalle. Nyt käyttöönotettu lämpövoimala on varustettu huippumodernilla automaatiolla, sitä ajetaan Vantaan käyttökeskuksesta käsin ympärivuorokautisessa seurannassa, minkä lisäksi olemme palkanneet käyttöinsinöörin Jyväskylän seudulle, jotta voimme varmistaa tarvittaessa fyysisen paikallaolon mahdollisimman nopeasti. Lämpövoimalaan on lisäksi rakennettu höyryakku, jotta laitos voi reagoida mahdollisimman nopeasti ja joustavasti meijerin höyryntarpeen vaihteluihin, Vapo Oy:n toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Vapo omistaa ja operoi runsasta sataa energiantuotantoyksikköä Suomessa. ”Strategianamme on monistaa meille kertynyttä osaamista laitosten energiatehokkuuden parantamisessa, toimintavarmuutta lisäävässä automaatiossa sekä kustannustehokkuutta parantavassa etäkäytössä yhdessä strategisten kumppaniemme kanssa. Nämä kaikki toteutuvat tässä Valion kanssa solmitussa pitkäaikaisessa energiantoimitussopimuksessa.  Erityisen miellyttävää tässä hankkeessa on se, että uudella laitoksella pystymme yhdessä Valion kanssa parantamaan Keski-Suomen alueen hyvinvointia ja työllisyyttä sekä vähentämään ilmastopäästöjä”, Tempakka sanoo. 

”Jyväskylän uusi kattilalaitos lisää tuotantovarmuutta ja höyryn tuotantokapasiteettia. Kotimaiset kiinteät polttoaineet parantavat maidonjalostusketjun huoltovarmuutta ja biopolttoaineiden käyttö vähentää meijerin hiilijalanjälkeä. Investointi myös työllistää laitoksen käytössä, kunnossapidossa ja polttoaineketjussa. Vuoden 2017 aikana Jyväskylän meijerissä on tehty myös merkittäviä parannuksia tuotantolaitteista talteen otettavan lämmön hyödyntämisessä joilla meijerin primäärienergian kulutusta on saatu pienennettyä”, kertoo Valion Jyväskylän meijerin tehtaanjohtaja Jukka Partti. Investoinnit energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristöystävällisempään lämmön tuotantoon ovat hyviä esimerkkejä Valion vastuullisesta investointiohjelmasta, jolla turvataan vastuullinen ja kannattava maidon tuotanto ja jalostus Suomessa.

Valio on investoinut kotimaista polttoainetta käyttäviin lämpölaitoksiin pitkällä aikavälillä vastuullisesti. Edellinen investointi oli vuonna 2016 uusittu Oulun meijerin kattilalaitos. Kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuus oli vuonna 2016 72 % Valion lämmöntuotannossa. Ouluun ja Jyväskylään tehtyjen kattilalaitosinvestointien ansiosta kotimaisten kiinteiden polttoaineiden osuus nousee jo lähes 80 prosenttiin.  Kattilalaitosinvestoinnit toteuttavat Valion vastuullisuusohjelman energiastrategiaa, jonka mukaan tuotannossa käytetään kustannustehokkaita ympäristöystävällisiä ratkaisuja, lisätään energian kotimaisuusastetta sekä kehitetään energia- ja kustannustehokkuutta.

 

Lisätietoja:

Valio Oy: Tehtaanjohtaja Jukka Partti, puh. 050 384 1323 ja energiapäällikkö Peter Fabritius, puh. 050 398 7994.

Vapo Oy: Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, puh. 0400 726 727, liiketoimintajohtaja Markus Hassinen, puh. 040 159 01314

 

Valio yrityksenä

Valio on Suomen suurin maidonjalostaja, joka on toiminut suomalaisen maidontuotannon hyväksi jo 110 vuotta. Valio ja Valioryhmän tuottajat työllistävät kymmeniätuhansia ihmisiä ympäri Suomen, ja Valion toiminta tulouttaa Suomeen rahaa yli miljardin vuodessa. Valio-konsernissa työskentelee noin 4 000 henkilöä.

 

Valion maidontuotannon, jalostuksen ja logistiikan taloudelliset vaikutukset Keski-Suomessa

Valioryhmä työllistää reilut 1500 keskisuomalaista.

Valioryhmä tuloutti Keski-Suomeen yli 60 miljoonaa euroa.

Jyväskylän meijerin jakelualueella asuu n. 1,8 miljoonaa kuluttajaa.

Jyväskylän meijerissä työskentelee n. 290 henkilöä. Jyväskylän meijeri on Suomen suurin erikoismaitojen valmistaja, myös viennin osalta, ja yksi Valion kolmesta kotimaan jakelukeskuksesta. Erikoismaitojen lisäksi valikoimassa ovat maidot, kermat ja piimät.

Viennin osuus Jyväskylän meijerin kokonaistuotannosta on noin 14 %

 

Vapo yrityksenä

Vapo on bioenergian johtava toimittaja ja kehittäjä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Vapo tuottaa vastuullisesti energiaa muun muassa turpeesta ja puusta sekä toimittaa asiakkailleen erilaisia ympäristöliiketoimintaratkaisuja. Vapo on markkina-alueellaan tärkeä osa paikallista energiainfrastruktuuria. 

Yrityksestä

Maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista. Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi seitsemän kertaa peräkkäin. 4 300 suomalaista maitotilayrittää omistaa Valion osuuskuntien kautta. Maksamme kaikki tuotot maidon hinnan kautta maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä 25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella. Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista noin 60 maassa, ja innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2019 oli 1 787 miljoonaa euroa. Valio – Paremman elämän palveluksessa. www.valio.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia