• news.cision.com/
  • Valio Oy/
  • Valion vuosi 2019: vienti vahvistui, liikevaihto kasvoi maltillisesti ja kannattavuus lähti paranemaan

Valion vuosi 2019: vienti vahvistui, liikevaihto kasvoi maltillisesti ja kannattavuus lähti paranemaan

Report this content

Valio-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 787 miljoonaa euroa. Kasvua tuli siis 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 734 milj. eur). Kotimaan liikevaihto kasvoi puoli prosenttia, ja ulkomaan liikevaihto noin 7 prosenttia. Vuonna 2018 aloitettu, liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen keskittyvä työ eteni suunnitellusti, mikä näkyi maitotuoton parantumisena.

Valio maksaa kaikki tuotot maitotiloille

Valion on 4 700 suomalaisen maidontuottajan omistama yritys, ja Valio maksaa toimintansa tuotot maitotiloille osuuskuntien kautta. Valion taloudellista onnistumista mitataan maitokatteella ja -tuotolla. Vuonna 2019 maitokatetta** kertyi 838 miljoonaa euroa (800 milj. euroa), ja maitotuotto* oli 41,2 senttiä litralta (38,4 snt/l).

Valion hallitus päättää tilityshinnan markkinatilanteen ja Valion maksukyvyn mukaan. Hallituksen jäsenet ovat maidontuottajia. Vuonna 2019 Valio maksoi maidosta keskimäärin 39,9 senttiä litralta (39,2 snt/l). Jälkitiliä vuodelta 2019 maksettiin 1 sentti per litra. Eläinten hyvinvoinnin jatkuvaan parantamiseen kannustava vastuullisuuslisä nostettiin heinäkuussa kahteen senttiin litralta.

Valio on koko 2000-luvun pystynyt maksamaan suomalaisille tuottajille eurooppalaista keskihintaa korkeampaa hintaa maidosta. 

Suomessa kasvua välipaloista ja kasvipohjaisista tuotteista

Suomessa kasvua syntyi erityisesti välipaloista ja kasvipohjaisista tuotteista. Valio PROfeel® tuotteet jatkoivat vahvaa kasvuaan, ja helmikuussa lanseeratut uudet proteiinivanukkaat olivat menestys. Kasvipohjaisissa tuotteissa valikoima laajeni Valio Oddlygood® Veggie viipaleilla ja raasteilla. Yhdessä kahviammattilaisten kanssa kehitetty Valio Oddlygood® Barista kaurajuoma löysi tiensä kahvinjuojien sydämiin Suomessa ja Ruotsissa. Perinteisistä kategorioista maidot jatkoivat laskua markkinatrendin mukaisesti.

Asiakasarvoa tuottavien jauheiden vienti kasvoi

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 715 miljoonaa euroa (669 milj. euroa). Lähimarkkinoilla Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä liikevaihdon kasvu oli maltillista, kun taas Kiinassa liikevaihto kasvoi lähes 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Näemme Kiinassa potentiaalia erityisesti elintarviketeollisuuden erikoisraaka-aineissa, joita kutsumme lisäarvojauheiksi. USA:ssa kannattavuuden parantaminen eteni suunnitellusti.

Valion osuus Suomen koko ruokaviennistä on noin 25 prosenttia. Merkittävä osa viennistämme suuntautuu muualle kuin lähimaihin. Pääasiassa viemme maailmalle maitojauheita, juustoa ja voita. Voin maailmanmarkkinahinta laski vuoden 2018 korkeaan tasoon verrattuna, mutta maitojauheiden hinnat kehittyivät positiivisesti EU:n interventiovarastojen tyhjettyä.

Niin sanottujen lisäarvojauheiden ominaisuudet tuovat Valion teollisuusasiakkaille erilaisia etuja: esimerkiksi leipomo tai makeisvalmistaja voi vähentää sokeria tai urheiluvälipalojen valmistaja voi lisätä tuotteisiin proteiinia. Lisäarvojauheiden myynti kasvoi vuonna 2019 noin 30 prosenttia.

- Näemme kansainvälisesti kasvun mahdollisuuksia erityisesti lisäarvojauheissa. Kasvua rajoittaa tällä hetkellä jauheiden kuivauskapasiteetti, sillä lisäarvojauheiden valmistus vaatii tavallisia maitojauheita pidemmän ajan. Uusimme tulevien vuosien aikana tehtaiden tuotantolinjoja, jotta saamme lisää kapasiteettia, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo.

Kolmen vuoden ohjelma kannattavuuden parantamiseksi

Valio aloitti vuonna 2018 kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen keskittyvän kolmivuotisen ohjelman. Se eteni suunnitellusti, mikä näkyi maitotuoton parantumisena. Vuoden 2019 alussa Valio uudisti organisaatio- ja johtamismalliaan. Pääkonttoritoimintojen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päädyttiin 80 henkilön vähennykseen. Vuoden 2020 ensimmäisellä kolmanneksella Valio teki sopimukset maidontuottajaosuuskuntien kanssa Valion vastaanottaman raakamaidon määristä lähivuosille.

- Sopimustuotannon avulla voimme ennustaa maitomäärää paremmin ja kasvattaa lisäarvojauheiden kapasiteettia. Mitä paremmin maitomäärä ja tuotanto vastaavat kotimaan ja viennin markkinakysyntää sitä paremmat edellytykset sekä Valiolla että omistajillamme eli 4 700 suomalaisella maitotilalla on menestyä tulevaisuudessa, Hurme sanoo.

Oikeudenkäynnit päätökseen

Heinäkuussa 2019 Helsingin käräjäoikeus antoi päätöksensä maitojen hinnoitteluun liittyneestä vahingonkorvausoikeudenkäynnistä. Valio velvoitettiin maksamaan vuosina 2010-2012 aiheutuneesta vahingosta Osuuskunta Maitokolmiolle 3,5 miljoona euroa ja Osuuskunta Maitomaalle 4,5 miljoona euroa sekä molemmille lisäksi lailliset viivästyskorot ja osa oikeudenkäyntikuluista.

Valio on osa ilmastonmuutoksen ratkaisua

Ilmastokeskustelu kiihtyi vuoden 2019 aikana, ja ihmiset odottavat yrityksiltä konkreettisia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2019 aikana Valio jatkoi kunnianhimoista ilmastotyötä. Tavoitteemme on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Perustimme Hiilineutraali maitoketju -tiimin, ja teimme aktiivista työtä uusien, päästöjä vähentävien ratkaisujen löytämiseksi maitoketjussamme. Konkreettisina tekoina olemme kouluttaneet muun muassa 240 maitotilayrittäjää hiiliviljelijöiksi eli sitomaan peltoihin enemmän hiiltä, otimme kierrätysmuovin käyttöön pakkauksissamme, veimme eteenpäin hiilijalanjälkilaskennan kehittämistä ja sitouduimme ensimmäisenä suomalaisena ruokatalona asettamaan Pariisin sopimuksen mukaiset tieteellisesti arvioidut ilmastotavoitteet. Lisäksi järjestimme useita eri tapahtumia, jotka keskittyivät keinoihin, joilla soista raivattujen peltojen kasvihuonepäästöjä voitaisiin pienentää.

- Uskomme, että suomalaisille, kestävällä tavalla tuotetuille maitotuotteille on paikkansa myös tulevaisuudessa. Meillä maitoa tuotetaan aika eri tavalla kuin monessa muussa maassa. Lehmät syövät esimerkiksi pääasiassa nurmea, eivätkä ollenkaan soijaa. Ketjun loppupäässä ilmastovaikutuksia pienentävät tehtaiden energiatehokkuuden parantaminen, kuljetusreittien optimointi, ympäristöystävälliset pakkaukset sekä hävikin vähentäminen tuotannossa. Olemme ilmastotavoitteemme kanssa tosissaan. Haluamme että ihmiset voivat käyttää maitotuotteita hyvällä omalla tunnolla myös tulevaisuudessa, Hurme korostaa.

Tehokkuuden parantaminen jatkuu vuonna 2020

Kulunut vuosi on lähtenyt käyntiin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Vuoden 2020 alussa Kiinasta alkanut koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan Valion toimintaan sekä Suomessa että ulkomailla monin eri tavoin ainakin ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kotimaassa talouden näkymät ovat haastavat. Kuluttajien odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ovat heikentyneet edellisvuoteen verrattuna, ja koronavirusepidemia tulee entisestään heikentämään ostovoimaa. Kaikilla Valion markkinoilla ravintola-, hotelli- ja suurkeittiöasiakkaiden toiminta vaikeutuu merkittävästi lähikuukausien aikana. Toisaalta kysyntä kasvaa vähittäiskaupoissa ihmisten laittaessa enemmän ruokaa kotona.

- Suomessa Valiolla on myös tärkeä rooli osana huoltovarmuutta ja ruokaturvaa, Hurme muistuttaa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme palvelemaan asiakkaita ja kuluttajilla parhaalla mahdollisella tavalla. Toimimme yhteistyössä osuuskuntien kanssa maitotilayrittäjien tukena ja teemme parhaamme henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin eteen myös poikkeustilanteissa.

Toimintaympäristössä vaikuttavia muita epävarmuustekijöitä ovat muun muassa ilmastomuutoksen vaikutukset globaaliin maidontuotannon edellytyksiin ja kulutustottumuksiin, kauppapoliittiset ristiriidat ja Britannian eroaminen Euroopan Unionista.

Valio jatkaa vuonna 2020 strategiansa toteuttamista kehittämällä vahvoja brändejään ja tuomalla markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita, jotka vastaavat ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Ulkomailla Valio hakee kasvua erityisesti lisäarvojauheista.  Valion kolmivuotinen projekti kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn ja sitä kautta maitotuoton parantamiseksi jatkuu suunnitellusti.

Valio-konsernin tunnusluvut vuonna 2019

  2019 2018 Muutos
Liikevaihto, M€  1787  1 734  3,1%
Maitokate, M€  838  800  4,8%
Maitotuotto, snt/l  41,2  38,4  7,3%
Maitomäärä, ML  1 792  1 821 -1,6%
Omavaraisuusaste  48%  44 %  9,1%
Investoinnit, M€  64  62  3,2%


**Maitokate: Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi omistajille maksettu maidon tuottajahinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot ja pakolliset varaukset, kiinteistöjen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, käyttöomaisuuden arvonalennukset sekä yritys- ja liiketoimintahankinnoista syntyneet kustannukset. Maitokatteissa on huomioitu tilinpäätössiirtojen verot sekä Valio Oy:n tuloksen verovaikutus vähennettynä keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella.

*Maitotuotto: Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä.

Valion hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan 17.4.2020.

Lisätietoja: Haastattelu- ja soittopyynnöt Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

Maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo

 

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista raaka-aineista. Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: ruoan riittävyyden turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi yritykseksi seitsemän kertaa peräkkäin.

 

4 700 suomalaista maitotilayrittää omistaa Valion osuuskuntien kautta. Maksamme kaikki tuotot maidon hinnan kautta maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä 25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

 

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui ajatus ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion tuotteista noin 60 maassa, ja innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden viejä ja koko elintarviketeollisuuden suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2019 oli 1 787 miljoonaa euroa.

 

Valio – Paremman elämän palveluksessa.
 

www.valio.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia