Valioryhmä toi Leanin maitotiloille ensimmäisenä Suomessa

Maitotilojen töiden johtamisen ja toiminnan tehostamisen Lean-pilotti palkittiin 5.lokakuuta Lean-teko 2016 - kilpailun kolmanneksi Finlandia-talossa. Pilotti on tuonut systemaattisen ja mittaroidun liiketoiminnan Lean-kehittämisen osaksi suomalaista maidon alkutuotantoa.

Valioryhmän pilotti selvitti, miten Lean-ideologiaa voidaan soveltaa maitotiloilla. Leanissa keskeistä on toiminnan jatkuva parantaminen ja hukan poisto. Pilotin aikana Lean-koulutus liitettiin osaksi Suomen Yrittäjäopiston liiketoimintavalmennuksia.

– Lean-pilotti käynnistyi vuonna 2014 kahden Valioryhmän maitotilayrittäjän aloitteesta. Tarve järjestellä työt lypsyasemalla tehokkaammin ja paremmin tuottaviksi ohjasi yrittäjät tutustumaan Leaniin ja loi tarpeen yrittäjien Lean-koulutuksille. Toyota Kata -teoksen lukeminen avasi maitotilayrittäjille Leanin maailman: millaisia tehostamismahdollisuuksia ideologia voi maitotiloille tuoda, kehityspäällikkö Jaana Kiljunen Valio alkutuotannon Valio Kehitys -palveluista taustoittaa.

– Valion käytännönläheinen hanke soveltaa Lean osaksi suomalaisten maitotilojen kehittämistä on mielenkiintoinen ja kauaskantoinen – laajaa yhteiskunnallista vaikutustakin saavuttava. Hanke on tuonut systemaattisen ja mittaroidun liiketoiminnan kehittämisen osaksi suomalaista maidon alkutuotantoa. Se on parantanut maitotilojen liiketaloudellista menestystä vaikeassa markkinatilanteessa, Suomen Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalo valottaa palkitsemisperusteita.

Perusteissa todetaan lisäksi, että Valion pilotissa on rohkeasti kokeiltu ja kehitetty uutta lähestymistapaa suomalaiseen alkutuotantoon. Lean-ideologian onnistunut soveltaminen on parantanut esimerkkitiloilla tuottavuutta ja mahdollisuuksia investoida toiminnan edelleen kehittämiseksi.

Miten Lean toimii maitotilalla?

Leanissa maitotilalle muodostetaan oma visio, tavoitetila, jota kohti tila kulkee. Tilan arvot, arvoa tuottava työ, strategia ja tilan kehityssuunnitelma määritellään. Kehityssuunnitelma pilkotaan pienempiin osiin lähiajan toimintasuunnitelmiksi ja edelleen pienemmiksi kehitysprojekteiksi.

– Leanin työkaluista siisteys (5S), työn tehokkuutta lisäävä arvovirtakuvaus, parannustaulu ja erityisesti päivittäisen johtamisen työkalu, valkotaulupalaveri, ovat maitotiloille hyvin soveltuvat ja helpot työkalut, Jaana Kiljunen avaa.

– Tavoitteiden ja mittareiden tuominen näkyviksi koko työporukalle navetan seinälle sitouttaa ja helpottaa kehitystehtävien onnistumista ja ohjaa kohti tilan tavoitteita. Leaniin perustuva työkalu on myös valiolaisille tiloille kuukausi sitten avattu KPI-Avain mittaristo, joka kertoo paitsi onnistumisista myös parannuskohteista.

Valiolla Leania on sovellettu laajalti esimerkiksi meijereiden tuotantoprosesseissa, mutta pilotin alkaessa Lean oli aivan uutta maatilapalveluissa. Ideologian vieminen tilatasolle oli haastavaa. Yrittäjät ovat esimerkiksi pohtineet, mitkä työt maitotilalla ovat tuottavaa työtä, mikä on tilan ydinprosessi ja kuka on asiakas. Maitotilan eri toiminnoissa asiakas on usein kuluttajan tai meijerin sijaan sisäinen: esimerkiksi hiehojen kasvatuksessa asiakas on lypsykarjanavetta.

Lean on tullut suomalaisille maitotiloille jäädäkseen – lähes sata valiolaista tilaa on tutustunut Leanin saloihin. Leanin toimintatapoja levitetään myös yhteistyöverkostojen avulla muille tiloille sekä maatalouden aloille.

Pilotin ansiosta maitotilayrittäjät saavat Lean-koulutusta Valioryhmän ja Suomen Yrittäjäopiston yhteistyönä liiketoimintavalmennuksissa. Valioryhmän pilotin jälkeen useat hankkeet ovat jalkauttaneet Leania tiloille sekä ProAgria tarjoaa nykyään Lean-palveluita.

Pilottiryhmässä työskenteli Valioryhmän ja Suomen Yrittäjäopiston asiantuntijoiden lisäksi 9 Valioryhmän maitotilayrittäjää. Se toteutettiin vuosina 2015–2016.

Lean-teko 2016 -kilpailun palkinnot jaettiin Lean Management 2017 -seminaarin yhteydessä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa 5.10.2017 Finlandia-talossa. Kilpailun järjesti Suomen Lean-yhdistys.

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jaana Kiljunen, Valio Oy, puh. 050 398 2962, sähköposti jaana.kiljunen@valio.fi, Twitterissä @jaana_kiljunen
Toiminnanjohtaja Kalle Arsalo, Suomen Lean-yhdistys, puh. 050 410 4848, sähköposti kalle.arsalo@leanyhdistys.fi

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 638 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Tilaa

Multimedia

Multimedia