Valion tulos vuonna 2009:

Valion tilityskyky laski 5 senttiä maitolitraa kohti vuonna 2009 Vuosi 2009 oli maitomarkkinoilla vaikea. Valion liikevaihto oli 1787 miljoonaa euroa, jossa oli 57 miljoonaa euroa eli 3 % laskua edellisvuodesta. Kustannusten nousu yhdistettynä myynnin laskuun johti maitokatteen* putoamiseen 863 miljoonaan euroon (vuonna 2008: 942 miljoonaa euroa).

Maidon tuottajahintaa jouduttiin laskemaan vuoden aikana kahdesti vastaamaan Valion tilityskykyä. Vuoden keskimääräinen maitotuotto** (=tilityskyky) laski 44 sentistä 39 senttiin litraa kohti. Valio maksoi kuitenkin Valioryhmän osuuskunnille maidosta 40,4 sentin tilityshintaa litralta (47,2 s /l ). Vuoden aikana toteutettu noin 67 miljoonan euron osakeanti sekä tilikauden voitto 17, 7 miljoonaa euroa (-5 miljoonaa euroa) paransivat omavaraisuusastetta, jo-ka nousi 43 %:in (36 %). Valion investoinnit olivat 79 miljoonaa euroa (118 miljoo-naa euroa). Valion omistajiltaan vastaanottama maitomäärä oli 1899 miljoonaa litraa eli 18 miljoonaa litraa edellisvuotta enemmän. Vaikea markkinatilanne on jatkunut vuoden 2010 alussa. Polkuhinnoiteltu tuonti on painanut perusmeijerituotteiden hinnat Suomessa eurooppalaisittain erittäin alas. Euron heikkeneminen on parantanut viennin maitotuottoa. Valion Eläkekassalla hyvä vuosi Valion Eläkekassan 89. toimintavuosi oli hyvä. Työnantajien TyEL-maksuprosentti 14,2 % (16,2 %) oli runsaat kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin työeläkeyhtiöiden. Vakavaraisuusasteprosentti ilman huojennuksia oli 45,3 % (31,1 %). Vastaava luku yhtiöillä oli keskimäärin 18,8 % (10,7 %). *Maitokate = liikevaihto - muut kulut paitsi poistot ja omistajille maksetut maidon tuottajahinta ja osakaslainan korko. **Maitotuotto = Maitokate - käyttöomaisuuden poistotarve.

Yrityksestä

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 718 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Tilaa

Liitteet & linkit