Valion tuoreesta Yritysvastuuraportista 2009 tietoa:

Miksi maito on Suomelle tärkeä, miten Valio turvaa suomalaisen maaseudun?

Valion Yritysvastuuraportti 2009 on julkaistu internetissä www.valio.fi / Valio Oy ja www.valio.com suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus löytyvät Taloudellisen vastuun osasta myös ruotsiksi. Yritysvastuuraportin tavoitteena on välittää läpinäkyvästi tietoa Valion toiminnasta. Raportissa esitellään Valion toimintaa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristönäkökulmasta. Lisäksi kerrotaan miten Valio varmistaa tuotteidensa turvallisuuden ja miten Valio tekee tuotteisiin liittyvää tutkimusta. Raportti on myös kooste vuoden 2009 merkittävimmistä tapahtumista Valiossa. Yritysvastuuraportista 2009 löytyy faktoja, joiden perusteella Valio voi muun muassa sanoa turvaavansa suomalaisen maaseudun, olevansa ravitsemuksen edelläkävijä ja huolehtivansa ympäristöstä. Maaseudun elinkelpoisuuden turvaaja Maidontuotannon myyntitulojen osuus maatalouden myyntituloista koko Suomessa oli 43 % vuonna 2008 (tuoreimmat saatavissa olevat luvut). Pohjois-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta itään olevalla alueella maitotulojen osuus oli yli 65 %. Suurin merkitys lypsykarjoilla on Kainuussa ja Lapissa, joissa maito ja lypsykarjatiloilla tuotettu naudanliha toivat 90 % maatalouden myyntituloista. Valioryhmään kuuluu yli 80 % suomalaisista maidontuottajista, joiden saama tuottajahinta maidosta riippuu suoraan Valion liiketoiminnan tuloksesta. Maidontuotanto työllistää välittömästi tai välillisesti kymmeniätuhansia ihmisiä, erityisesti haja-asutusalueilla. Suuressa osassa Suomea maitotilat pitävät koko ympäröivää maaseutua elinvoimaisena. (Lisätietoja Yritysvastuuraportin osiosta Taloudellinen vastuu.) Tutkittu ja GMO-vapaa maito Valio maidon laatua tarkkaillaan näyttein koko tuotantoketjun ajan alkaen maitotiloilta ja päättyen jalostuksen kautta varastoon. Senkin jälkeen Valion oma jakelu takaa katkeamattoman kylmäketjun kauppaan asti. Valioryhmän tiloilla ei sallita geenimuunneltuja ainesosia (GMO) sisältävän rehun käyttöä. Valio maitotuotteet ovat GMO-vapaa valinta. (Lisätietoja Yritysvastuuraportin osiosta Tuoteturvallisuus.) Ympäristöoptimoitu keräily ja jakelu Valio maidon keräilykuljetusten ja tuotteiden jakelukuljetusten reitit suunnitellaan tietokoneavusteisesti optimaalisiksi. Maito toimitetaan johonkin Valion 15 tuotantolaitoksesta Suomessa enimmillään keskimäärin 122 kilometrin (Oulu, johon tulevat myös Lapin maidot) ja lyhyimmillään keskimäärin 26 kilometrin (Äänekoski) päästä. Valion jakelussa on omien tuotteiden lisäksi yhteistyökumppaneiden liha-, leipomo- ja jäätelötuotteita. Erityistä huomiota kiinnitettiin kuormien täyttöasteeseen ja käytettiin mm. kahteen kerrokseen lastattuja jakeluautoja. (Lisätietoja Yritysvastuuraportin osiosta Ympäristövastuu.) Lisätietoja: viestintäjohtaja Pia Kontunen, Valio Oy, puh. 050 384 2606.

Yrityksestä

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 718 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.

Tilaa

Liitteet & linkit