Viranomainen vaatii nostamaan perusmaidon hintaa

Kilpailuviraston (Kivi) ja Valion välillä on oppiriita siitä, mikä on Valion perusmaitojen tukkuhinnan ja Valion hankintaosuuskunnilleen (Valioryhmä) maksaman tilityshinnan oikea suhde. Kilpailuvirasto syyttää Valiota valmistuskustannukset alittavasta perusmaitojen tukkuhinnoittelusta ja vaatii Valiota viipymättä korjaamaan tilanteen. Valion mielestä Kilpailuvirasto pitää Valion erikoistuotteiden tuottoja virheellisesti perusmaitojen kustannuksena. Valio tulee toteuttamaan Kilpailuviraston edellyttämät toimenpiteet, mutta hakee samanaikaisesti täytäntöönpanokieltoa markkinaoikeudelta ja käynnistää valitusprosessin.

20121220 Taustatietoa kilpailutilanteesta Suomen markkinoilla

Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama yritys, joka maksaa Valioryhmän osuuskuntien kautta maidontuottajille kaiken markkinoilta saamansa tuoton. Valion hyvä tilityskyky on seurausta suuresta erikoistuotteiden valikoimasta, ei perustuotteiden myynnistä.

Kilpailuviraston määräyksen mukaisesti Valio joutuu siirtämään erikoistuotteillaan aikaansaamansa hyvän tilityskyvyn sellaisenaan perusmaitojen tukkuhintaan. Hinnankorotus kohdistuu erityisesti rasvattomaan maitoon.

-        Kilpailuviraston vaatimus tarkoittaa, että Valio ei saisi tarjota asiakkaille perusmaitoja tuontituotteiden kanssa kilpailukykyiseen markkinahintaan ja siksi Valio hakee markkinaoikeudelta täytäntöönpanokieltoa, jotta Valio ei joutuisi nostamaan perusmaitojen tukkuhintoja, sanoo Valion toimitusjohtaja Pekka Laaksonen.

-        Miksi kaikkien perusmaitojen valmistajien pitäisi kyetä maksamaan yhtä hyvää tilityshintaa kuin Valio tilittää erikoistuotteittensa ansiosta? Miksi tuontimaitoa pitää tukea hintakilpailukiellolla?, jatkaa Laaksonen.

Oppiriita tukkuhinnan ja tilityshinnan suhteesta

Kilpailuviranomaisen mielestä Valion tilityshinta hankintaosuuskunnille on kokonaan muuttuva kustannus. Valion näkökulmasta tilityshinta on luonteeltaan osittain kiinteää kustannusta ja osittain suorituskykyyn perustuvaa voitto-osuutta. Valion kantaa tukee viiden laskentatoimen professorin lausunto neljästä eri suomalaisesta yliopistosta.

Viranomaisen vaatimat toimenpiteet eivät muuta Valioryhmän tuottajahintaa. Kilpailusyistä ja oikeusprosessin ollessa kesken Valio ei kommentoi toimenpiteitään eikä prosessia toistaiseksi enempää.

Yrityksestä

Valio Oy on suomalaisten maitotilayrittäjien omistama yritys, jonka tehtävä on turvata maidontuotannon ja maaseudun elinkelpoisuus Suomessa jalostamalla maidosta hyvänmakuisia ja hyvinvointia edistäviä tuotteita. Valion liikevaihto on 1 718 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 4 000. Valio on Suomessa maitotuotteiden markkinajohtaja ja ravitsemuksen sekä maun kansainvälinen edelläkävijä. Laatu, osaaminen ja vastuullisuus ovat olleet Valion ohjenuoria jo yli sadan vuoden ajan. Suomen markkinoilla Valion logo on takuu suomalaisesta maidosta valmistetusta maitotuotteesta. Tuotteiden turvallisuudesta huolehditaan ketjun jokaisessa vaiheessa tilalta kauppaan. Valio säästää ympäristöä käyttämällä kierrätettäviä pakkausmateriaaleja ja uudelleen käytettäviä kuljetusalustoja.