Hyvä ilmanvaihto on välttämätön allergikoille ja astmaatikoille

Hyvä ilmanvaihto on ehdoton edellytys allergiaa ja astmaa sairastavien laadukkaalle asumiselle. Silti riittämätön ilmanvaihto on asuinrakennuksissamme yleinen ongelma. Hyvän ilmanvaihdon varmistaminen erityisesti makuuhuoneissa ja muissa oleskelutiloissa on tärkein yksittäinen sisäilman laadun parantamistoimenpide.

Tehokas suodatus torjuu ilman epäpuhtauksia Asunnon ilman tulisi vaihtua keskimäärin kerran kahdessa tunnissa. Oikein suunniteltu ilmanvaihto ehkäisee myös kosteusongelmia. Varmimmin Rakentamismääräysten edellyttämä energiataloudellisuus ja ilmanvaihdon taso kaikissa huonetiloissa taataan tarpeen mukaisesti toimivalla ja lämmöntalteenotolla varustetulla koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Vallox-ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteet ylittävät selvästi Rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. Kaksinkertaisessa suodatuksessa karkeasuodatin erottaa isommat ilmassa leijuvat hiukkaset, hyönteiset ja siitepölyhiukkasia. F7-tason hienosuodatus suodattaa hienojakoisen siitepölyn, valtaosan sieni-itiöistä ja silmälle näkymättömän tomun ja pölyn. Ilmanvaihtoa on voitava aina tehostaa tarpeen mukaan Tarpeenmukaisella ilmanvaihdon ohjauksella alennetaan samanaikaisesti energiankulutusta ja saavutetaan hyvä sisäilman laatu. Ilmanvaihto on pidettävä jatkuvasti toiminnassa huoneilmaan kertyvien epäpuhtauksien ja kosteuden poistamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmässä tulee olla tehostamismahdollisuus, jolla voidaan hallita hetkellisiä korkeita kosteus- ja hiilidioksidikuormituksia. Valloxin ilmanvaihtokoneissa on joko sisäilman hiilidioksidi- ja kosteuspitoisuuteen perustuva automaattinen ohjaus tai manuaalinen tehostamismahdollisuus. Suodattimien vaihto on vuotuinen perushuolto Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudesta huolehtiminen on tärkeä osa sisäilman laadun varmistamista. Perushuoltona on karkeasuodattimien peseminen ja hienosuodattimien vaihto, joka tulee tehdä vähintään kerran vuodessa, mutta tarpeen vaatiessa useamminkin. Alkuperäisten merkkisuodattimien käyttö takaa laitteiden toimivuuden ja kriteerien mukaisen suodatustuloksen Vallox Oy on tehnyt jo 20 vuoden ajan yhteistyötä Allergia- ja Astmaliiton kanssa paremman sisäilman puolesta ja on Astmavuosi 2005 -yhteistyökumppani. Lisätietoja: Vallox Oy Markkinointipäällikkö Markku Mäenpää Puh. (02) 7636 3228 GSM 0400 320 214 Loimaalainen Vallox Oy on Suomen johtava ilmanvaihtolaitteiden toimittaja. Se on uuden sukupolven tuotteissaan keskittynyt erityisesti digitaali- ja avoimen väyläteknologian soveltamiseen hajautetuissa ilmanvaihtoratkaisuissa. Vuonna 1987 perustettu yhtiö työllistää 100 henkeä ja sen vuosiliikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa. Yrityksen tuotannosta suuntautuu vientiin noin 25 prosenttia.

Liitteet & linkit