• news.cision.com/
  • Valmet Oyj/
  • Valmet säilyttää asemansa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa

Valmet säilyttää asemansa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä maailman johtavien kestävän kehityksen yritysten joukossa

Report this content

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 12.12.2022 klo 13.30

Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) jo yhdeksättä vuotta peräkkäin. Yhtiö listattiin sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen DJSI World että DJSI Europe -indekseihin.

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksi arvioi yhtiöiden suorituskykyä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) näkökulmasta sekä kykyä jatkuvasti parantaa kestävän kehityksen toimintaansa. Viimeisimmässä arvioinnissa keskityttiin aikaisempaa enemmän yritysten ilmastostrategioihin ja suunnitelmiin vähentää toimintansa hiilidioksidipäästöjä.

Osana jatkuvaa kehitystään Valmet uudisti Sustainability360º-ohjelmansa vuonna 2022. Ohjelma sisältää Valmetin koko arvoketjun mukaan lukien toimitusketjun, yhtiön oman toiminnan sekä teknologioiden käyttövaiheen asiakkaiden tuotannossa. Lisäksi Valmet käynnisti vuonna 2021 ilmasto-ohjelman, jossa määriteltiin kunnianhimoiset CO2-päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä. 

"Valmet on johdonmukaisesti toteuttanut Sustainability360º-ohjelmaansa, joka on toiminut vahvana lähtökohtana yhtiön tunnustetulle kestävän kehityksen työlle vuosien ajan. Uudistettu ohjelma kattaa laajasti ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat. Kullekin olennaiselle aiheelle on määritelty konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet, jotka ovat osa yhtiön vuosisuunnittelua. Työskentelemme myös aktiivisesti edistääksemme hiilineutraaliutta. Ilmasto-ohjelmamme − Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta − sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle koko arvoketjun osalta, ja tavoitteemme on mahdollistaa täysin hiilineutraali tuotanto asiakkaillemme vuoteen 2030 mennessä", sanoo Anu Salonsaari-Posti, Valmetin markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Valmet on saanut tunnustusta vastuullisuustyöstään myös S&P Global SAMin vuosittaisessa Sustainability Yearbook 2022 -arvioinnissa, EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa (korkein luokitus) ja MSCI ESG Ratings -luokituksessa.

Tietoa Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseistä

DJSI on kestävän kehityksen indeksiperhe, johon listataan vuosittain maailman johtavat kestävän kehityksen yritykset eri toimialoilta. Valinta indeksiin perustuu "best-in-class" -arviointiin, mikä tarkoittaa, että indeksiin listataan eri toimialoilta yhtiöitä, jotka osoittavat toimivansa kestävän kehityksen osalta paremmin kuin muut saman toimialan toimijat. Indeksi toimii arviointityökaluna sijoittajille, jotka keskittyvät eettiseen sijoittamiseen tai arvioivat yhtiön suorituskykyä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmasta osana analyysejaan.

VALMET  
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262
Laura Puustjärvi, johtaja, kestävä kehitys, Valmet, puh. 050 337 4473

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely

Tilaa