Valmetin ilmastotyölle tunnustusta CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa

Report this content

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 13.12.2022 klo 13.00

Valmet on saanut tunnustusta toiminnastaan ilmaston muutoksen hillitsemiseksi saavuttaen CDP:n ilmasto-ohjelman listauksessa A- tason ja sijoittuen siten CDP:n arvioimien johtavien yritysten joukkoon.

CDP:n arvio perustuu yrityksen toimittamiin edellisen raportointivuoden tietoihin sen strategiasta, tavoitteista, hallintamallista, riskeistä ja mahdollisuuksista sekä riskienhallinnasta ja toimenpiteistä liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen ja vähähiilisen teknologian ja ratkaisujen kehittämiseen. CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon raportointialusta, joka ohjaa yrityksiä ja valtioita vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä sekä suojelemaan vesistöjä ja metsiä.

”Arvostamme saamaamme tunnustusta ilmaston muutoksen torjumiseksi. Olemme jatkuvasti kehittäneet prosessejamme ja ratkaisujamme, ja vuonna 2021 käynnistimme erityisen ilmasto-ohjelman – Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Ohjelma sisältää kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle sekä konkreettiset toimenpiteet koko arvoketjulle, johon kuuluu Valmetin toimitusketju, oma toiminta sekä Valmetin teknologioiden käyttövaihe asiakkaidemme tuotannossa. Koska suurin osa Valmetin arvoketjun hiilijalanjäljestä tulee teknologioiden käyttövaiheesta, ilmasto-ohjelmassa painotetaan Valmetin nykyisten ja tulevien teknologioiden kykyä mahdollistaa sataprosenttisesti hiilineutraali tuotanto asiakkaillemme”, sanoo Anu Salonsaari-Posti, Valmetin markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Jo nyt Valmetin teknologiaa hyödyntävät sellutehtaat ovat yleensä bioenergian tuotannon suhteen yliomavaraisia. Lisäksi Valmetin nykyinen bioenergiakattiloiden tarjooma mahdollistaa täysin fossiilivapaan sähkön ja lämmön tuotannon.

Ilmasto-ohjelmansa mukaisesti Valmetin tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä mahdollistaa täysin hiilineutraali tuotanto kaikille sellu- ja paperiteollisuuden asiakkaille kehittämällä uusia prosessiteknologioita ja parantamalla olemassa olevan tarjooman energiatehokkuutta 20 prosentilla. Vastaavasti Valmet on asettanut tavoitteeksi vähentää oman toimintantansa hiilidioksidipäästöjä 80 prosentilla ja toimitusketjunsa hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Valmet on saanut vuonna 2022 tunnustusta vastuullisuustyöstään myös muissa johtavissa arvioinneissa. Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin yhtenä maailman johtavista kestävän kehityksen yrityksistä, minkä lisäksi yhtiö on noteerattu S&P Global SAMin vuosittaisessa Sustainability Yearbook 2022 -arvioinnissa, EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa (korkein luokitus) ja MSCI ESG Ratings -luokituksessa.

Tietoa CDP:stä
CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka ohjaa yrityksiä ja valtioita hallitsemaan ympäristöpäästöjään. CDP:n listaus kaikista julkisesti ilmasto-ohjelmaan tänä vuonna osallistuvista yhtiöistä on nähtävissä CDP:n nettisivuilla.

VALMET  
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anu Salonsaari-Posti, markkinoinnin, viestinnän, kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, Valmet, puh. 050 453 4262
Laura Puustjärvi, johtaja, kestävä kehitys, Valmet, puh. 050 337 4473

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely

Tilaa