• news.cision.com/
  • Valmet Oyj/
  • Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 136 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 136 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Report this content

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2022: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 136 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. lokakuuta 2022 klo 13.00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Alkaen 1. tammikuuta 2022 Valmetilla on uusi taloudellisen raportoinnin rakenne, joka koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä (segmentti): Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Palvelut-segmentti sisältää Palvelut-liiketoimintalinjan. Automaatio-segmentti sisältää Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan (aiemmin nimeltään Automaatio) ja 1. huhtikuuta 2022 alkaen myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan. Prosessiteknologiat-segmentti sisältää Sellu ja energia- ja Paperit-liiketoimintalinjat.

 

Heinä–syyskuu 2022: Liikevaihto ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski

         Saadut tilaukset kasvoivat 6 prosenttia 1 178 miljoonaan euroon (1 107 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa ja pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). 

         Liikevaihto kasvoi 38 prosenttia 1 288 miljoonaan euroon (935 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 27 prosenttia 136 miljoonaan euroon (107 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,5 prosenttia (11,4 %).

         Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,50 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,53 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4 miljoona euroa (0 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli 115 miljoonaa euroa (57 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2022: Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi

         Saadut tilaukset pysyivät edellisvuoden tasolla ja olivat 3 809 miljoonaa euroa (3 647 milj. euroa).

           Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

           Saadut tilaukset kasvoivat Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja EMEA-alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa ja Kiinassa.

         Liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 3 534 miljoonaan euroon (2 736 milj. euroa).

           Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä.

         Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) kasvoi 20 prosenttia 337 miljoonaan euroon (282 milj. euroa).

           Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laski Prosessiteknologiat-segmentissä.

         Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,5 prosenttia (10,3 %).

         Osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (1,31 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,56 euroa (1,40 euroa).

         Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 23 miljoonaa euroa (10 milj. euroa).

         Liiketoiminnan rahavirta oli 49 miljoonaa euroa (385 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2022 muuttumaton

Valmet toistaa 1. huhtikuuta 2022 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, huomioon ottaen sulautumisen Neleksen kanssa, että liikevaihto vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (3 935 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2022 kasvaa verrattuna vuoteen 2021 (429 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, energialle, ja kartongille ja paperille, hyvän/tyydyttävän markkinanäkymän sellulle, sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä koskee raportointikautta seuraavaa kuuden kuukauden jaksoa. Se perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Asteikko on ”heikko–tyydyttävä–hyvä”.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat kolmannella neljänneksellä

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä. Tilauskantamme oli 4 672 miljoonaa euroa, 576 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2021 lopussa.

Liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa segmentissä ja oli 1 288 miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen EBITA kasvoi, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatiossa ja Palveluissa ja laski Prosessiteknologioissa. Kustannusinflaatio vaikutti Valmetin marginaaleihin myös tämän vuosineljänneksen aikana. Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin etenee hyvin. Vaikka sulautuminen tapahtui vain kuusi kuukautta sitten, Virtauksensäätö on jo vahvasti osa Valmetia. Virtauksensäädön saadut tilaukset ovat kehittyneet hyvin. Valmetilla on nyt vahvempi vakaa liiketoiminta ja ainutlaatuinen, kilpailukykyinen ja tasapainoinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille. Tällä laajalla tarjoomalla voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin."

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Valmet ja Neles olivat saaneet kaikki kilpailua koskevat hyväksynnät Neleksen fuusioimiselle Valmetiin 21. maaliskuuta 2022. Valmetin yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta, ja Neleksen yhtiökokous 22. maaliskuuta 2022 päätti jakaa osinkoa 0,266 euroa osakkeelta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi Neleksen hallitus päätti 22. maaliskuuta 2022 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta sulautumissuunnitelman mukaisesti. Osinkojen maksu ja Neleksen lisävarojenjako 2 euroa osakkeelta tapahtuivat 31. maaliskuuta 2022. Valmetin ja Neleksen sulautuminen rekisteröitiin kaupparekisteriin 1. huhtikuuta 2022.

Valmet solmi 2. heinäkuuta 2021 sopimuksen 350 miljoonan euron määräaikaisista luottosopimuksista Danske Bank A/S:n ja Nordea Bank Abp:n kanssa. Määräaikaisten luottosopimusten syndikointi saatiin päätökseen 20. lokakuuta 2021. Lainat käytettiin Valmetin ja Neleksen olemassa olevien velkojen jälleenrahoittamiseen sulautumisen yhteydessä. Neleksen alun perin solmima 215 miljoonan euron (alun perin 301 miljoonan euron) lainajärjestely siirtyi Valmetille sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. Lainajärjestelyä käytettiin rahoittamaan lisävarojenjakoa Neleksen osakkeenomistajille.

Valmetin ja Neleksen hallitukset hyväksyivät 22. maaliskuuta 2022 yhtiöiden välisen lainasopimuksen koskien Valmetille maksettavaa osuutta Neleksen 2,00 euron osakekohtaisesta lisävarojenjaosta. Lainasopimuksen mukaisesti Valmetille Neleksen osakkeenomistajana kuuluvaa osuutta lisävarojenjaosta ei maksettu Valmetille käteisenä Neleksen muille osakkeenomistajille maksettavan lisävarojenjaon yhteydessä, vaan Valmetille maksettava määrä kirjattiin Neleksen velaksi Valmetille.

Valmet ja Neles olivat erillisiä listattuja yhtiöitä sulautumisen täytäntöönpanoon asti. Valmet tiedotti 1. huhtikuuta 2022, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n välinen sulautuminen on rekisteröity ja Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistäminen suoritettu. Neles yhdistellään Valmetiin 1. huhtikuuta 2022 alkaen, ja se muodostaa Valmetin viidennen Virtauksensäätö-nimisen liiketoimintalinjan. Sulautumisen jälkeen Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Paperit sekä Sellu ja Energia. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan aiempi nimi oli Automaatio.

Neleksen viimeinen osakkeenomistajien kokous pidettiin 22. kesäkuuta 2022 Vantaalla. Osakkeenomistajien kokous vahvisti osakeyhtiölain 16 luvun 17 § mukaisena lopputilityksenä Neleksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajanjaksolta 1. tammikuuta–31. maaliskuuta 2022. Lisäksi osakkeenomistajien kokous päätti myöntää vastuuvapauden Neleksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Virtauksensäädön yhdistäminen Valmetiin

Virtauksensäädön (entinen Neles) yhdistäminen Valmetiin etenee suunnitellusti. Valmetin koko tarjooman aktiivinen myynti ja markkinointi käynnistyi toisella vuosineljänneksellä. Useiden kustannussynergiatoimenpiteiden toimeenpano toimintojen kustannuksia, yhteisiä toimipaikkoja ja toimitusketjua koskien jatkui kolmannella neljänneksellä. Valmet odottaa 25 miljoonan euron vuosittaisia synergiaetuja, joista noin 60 prosenttia saavutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä ja noin 90 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistuvat pakotteet

Johtuen Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan Valmet arvioi uudelleen keskeiset sopimusvelvoitteet, projektiaikataulut sekä tunnistetut riskit projekteissa, joissa on toimituksia Venäjälle. Arvioinnin perusteella Valmet tunnisti projekteja, jotka eivät liikevaihdon tulouttamisen näkökulmasta täytä asiakassopimuksen kriteerejä, ja peruutti noin 80 miljoonaa euroa tilauskannastaan vuoden 2022 aikana.

Valmet tiedotti 3. kesäkuuta 2022, että yhtiö on käynnistänyt henkilöstövähennykset, joiden seurauksena henkilöstömäärä Venäjällä vähenee ensimmäisessä toteutusvaiheessa 50 prosenttia. Valmet kirjasi vuoden 2022 aikana uudelleenjärjestelyistä, varojen arvonalentumisista ja muista poikkeuksellisista tekijöistä johtuen noin 20 miljoonaa euroa kuluja, jotka aiheutuivat Valmetin päätöksestä vetäytyä Venäjältä. Nämä kustannukset on raportoitu hankinnan ja valmistuksen kustannuksina, myynnin ja hallinnon yleiskustannuksina ja liiketoiminnan muina kuluina. Ne on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, eivätkä ne siten vaikuta vertailukelpoiseen EBITA:an. Syyskuun 2022 lopussa Valmetilla oli Venäjällä yhteensä noin 60 työntekijää, jotka toimivat pääasiassa myynnin, suunnittelun, huollon ja taloushallinnon tehtävissä. Valmetilla ei ole tuotantoa Venäjällä. Noin 2 prosenttia Valmetin liikevaihdosta tuli Venäjän toiminnoista vuonna 2021. 

Valmet tulee vetäytymään Venäjältä kokonaan ja jatkaa vetäytymisen vaiheittaista toteuttamista sitä mukaa, kun toteuttamisen vaihtoehtojen tarkastelu on saatettu kaikilta osin päätökseen. Valmet noudattaa kaikkia pakotteita ja vientimääräyksiä, joilla on vaikutusta liiketoimintaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä.

 

Avainluvut1

Milj. euroa

Q3/2022

Q3/2021

Muutos

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

Muutos

Saadut tilaukset

 1 178

1 107

 6  %

 3 809

3 647

 4  %

Tilauskanta2

 4 672

4 199

 11  %

 4 672

4 199

 11  %

Liikevaihto

 1 288

935

 38  %

 3 534

2 736

 29  %

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA)

 136

107

 27  %

 337

282

 20  %

% liikevaihdosta

 10,5 %

 11,4 %

 

 9,5  %

 10,3 %

 

Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA)

 132

107

 23  %

 360

293

 23  %

% liikevaihdosta

 10,2 %

 11,4 %

 

 10,2  %

 10,7 %

 

Liikevoitto (EBIT)

 97

95

 3  %

 280

255

 10  %

% liikevaihdosta

 7,6 %

 10,1 %

 

 7,9  %

 9,3 %

 

Tulos ennen veroja

 98

95

 3  %

 279

253

 10  %

Tulos

 71

75

 -6  %

 217

197

 10  %

Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

 0,51

0,53

 -4  %

 1,56

1,40

 11  %

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,38

0,50

 -24  %

 1,25

1,31

 -4  %

Oma pääoma per osake, euroa2

 13,22

8,10

 63  %

 13,22

8,10

 63  %

Liiketoiminnan rahavirta

 115

57

> 100 %

 49

385

 -87  %

Rahavirta investointien jälkeen

 88

19

> 100 %

 100

312

 -68  %

Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)

 

 

 

 15  %

 22  %

 

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)

 

 

 

 15  %

 21  %

 

Omavaraisuusaste2

 

 

 

 47  %

 41  %

 

Nettovelkaantuneisuusaste2

 

 

 

 18  %

 -1  %

 

1   Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 59.

2   Kauden lopussa

 

 

Segmenttien avainluvut

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q3/2022

Q3/2021

Muutos

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

Muutos

Palvelut

 427

 341

 25 %

 1 338

 1 094

 22  %

Automaatio

 306

 109

> 100 %

 758

 347

> 100 %

Virtauksensäätö

 189

 

 

 387

 

 

Automaatiojärjestelmät

 117

 109

 8 %

 371

 347

 7  %

Prosessiteknologiat

 444

 657

 -32 %

 1 713

 2 206

 -22  %

Sellu ja energia

 211

 145

 46 %

 792

 922

 -14  %

Paperit

 233

 512

 -54 %

 921

 1 284

 -28  %

Yhteensä

 1 178

 1 107

 6 %

 3 809

 3 647

 4  %

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q3/2022

Q3/2021

Muutos

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

Muutos

Palvelut

 381

 322

 18 %

 1 101

 947

 16  %

Automaatio

 296

 91

> 100 %

 676

 252

> 100 %

Virtauksensäätö

 183

 

 

 360

 

 

Automaatiojärjestelmät

 114

 91

 25 %

 317

 252

 26  %

Prosessiteknologiat

 610

 522

 17 %

 1 757

 1 537

 14  %

Sellu ja energia

 256

 257

 -1 %

 798

 720

 11  %

Paperit

 355

 265

 34 %

 959

 817

 17  %

Yhteensä

 1 288

 935

 38 %

 3 534

 2 736

 29  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q3/2022

Q3/2021

Muutos

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

Muutos

Palvelut

 55

 50

 9  %

 142

 133

 7  %

Automaatio

 52

 19

> 100 %

 112

 39

> 100 %

Prosessiteknologiat

 36

 46

 -23  %

 107

 130

 -18  %

Muut

 -7

 -8

 -16  %

 -25

 -20

 25  %

Yhteensä

 136

 107

 27  %

 337

 282

 20  %

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q3/2022

Q3/2021

 

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

 

Palvelut

 14,3  %

 15,5  %

 

 12,9  %

 14,1  %

 

Automaatio

 17,6  %

 20,5  %

 

 16,6  %

 15,4  %

 

Prosessiteknologiat

 5,8  %

 8,9  %

 

 6,1  %

 8,5  %

 

Yhteensä

 10,5  %

 11,4  %

 

 9,5  %

 10,3  %

 

 

EBITA, milj. euroa

Q3/2022

Q3/2021

Muutos

Q1–Q3/
2022

Q1–Q3/
2021

Muutos

Palvelut

 55

 50

 9  %

 134

 139

 -3  %

Automaatio

 48

 19

> 100 %

 99

 40

> 100 %

Prosessiteknologiat

 36

 46

 -22  %

 98

 129

 -24  %

Muut

 -7

 -8

 -17  %

 29

 -14

 

Yhteensä

 132

 107

 23  %

 360

 293

 23  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2022-q3 keskiviikkona 26. lokakuuta 2022 klo 14.00. Webcast-lähetyksessä esiintyvät toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Katri Hokkanen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä alla olevasta linkistä:

https://call.vsy.io/access-9701

Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten. Mikäli haluat esittää kysymyksiä konferenssin aikana, näppäile *5 puhelimeesi liittyäksesi kysymysjonoon.

Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely