Mikkeliläiset ideoivat ja toteuttavat täydellisen liikuntakuukauden

Melkoinen kokeilu! Mikkelin kaikki 55 000 asukasta ovat mukana täydellisessä liikuntakuukaudessa, joka alkaa Mikkelin torilla 22.8. klo 12.30. Kaikkien väestöryhmien onnistunut osallistaminen kuvaa kaupungin strategiaa, jonka mukaan asukkaat ovat parhaita oman hyvinvointinsa tuottajia.

Kohti aktiivisempaa kansalaisuutta

Täydellinen liikuntakuukausi on Valon, Etelä-Savon Liikunnan ja Mikkelin kaupungin yhteinen kokeiluprosessi, jonka tavoite on rohkaista asukkaita ideoiden tuottamiseen ja liikettä lisääviin kokeiluihin. Valon tavoitteena on selvittää voidaanko tämän tyyppisellä toimintatavalla lisätä tehokkaasti liikettä ja miten pysyviä mahdolliset muutokset ovat. Kyse on nopeasta toiminnasta ilman merkittäviä lisäresursseja. Kokeilun yhteydessä arvioidaan asian konseptointia.

Mikkelissä kokeilussa on kaksi tasoa:

  • Eri yhteisöjen uudenlainen mm. sektorirajat ylittävä yhteistyö.
  • Asukkaiden osallistaminen ratkaisuiden tuottamiseen ja uusien innovaatioiden esiin nostamiseen.

- Tämä on yksi askel kohti Maailman liikkuvin urheilukansa 2020 –visiota. Jos ja kun onnistumme Mikkelissä, toimintatapa on kopioitavissa kaikkialle Suomeen. Meillä voisi olla täydellisiä viikkoja ja kuukausia, miksei jopa täydellinen liikuntavuosi, sanoo Valon Lisää liikettä yksikön johtaja Pekka Nikulainen.

Valon aloitteesta keväällä 2014 pienen porukan tuumailusta alkunsa saanut idea on nopeasti kasvamassa kaikkien kaupunkilaisten liikkeeksi.

- Alkupohdinnoissa nousi esiin kaupungissa vallitseva voimakas yksintekemisen kulttuuri, jota kokeiluista kertyvien kokemusten avulla pyritään muuttamaan yhteisöllisemmäksi. Keskeisiä tekemisen teemoja ovat ilo ja yhdessäolo, tiivistää projektipäällikkö Hannu Korhonen.

Valmis passivoi – ideoiminen inspiroi

Korhonen korostaa asukkaiden mukaan saamisen merkitystä.

- Yhteiskunta on passivoinut meitä kuluttajan rooliin myös liikkumisessa, nyt halutaan nähdä, mitä tapahtuu, kun toimitaan yhdessä aktiivisuuden aktiivisina tuottajina. Palaveerauksissa on järjestelmällisesti nostettu esiin kysymys ”miettikää, kenen kanssa voitte toimia yhdessä”.

Arvostetaan sitä, että ihmiset itse ideoivat. Valmis passivoi, on sitten kyseessä liikuntatapahtuma tai televisio. Ideoimalla sitoutuminen on perin juurin vankempaa, toteaa Korhonen.

Varhaiskasvatusikäisistä varttuneisiin

Liikkuva Mikkeli -sivustolta löytyy liikkumaan innostavien kokeilujen kirjoa:

Varhaiskasvatuksessa täydellisen liikuntakuukauden kokeiluille on ennalta luotu puitteita viidellä arjen liikkumista lisäävällä teemaviikolla; luontoliikuntaa, perheliikuntaa, pihaleikkejä jne. Niiden lisäksi kannustetaan ideoimaan itse lisää. Kokeilla voi esimerkiksi kertotaulua kävyillä ja aikuisten ja lasten suunnistuskoulua.

Myös perusopetuksessa liikkumiseen virittäydytään teemaviikkojen avulla: oppilaiden ideoima viikko, opettajien ideoima viikko, luontoliikuntaviikko ja toiminnallisen oppimisen viikko. Korhonen perustelee ratkaisua tavoitteella antaa impulsseja koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen perinteisestä vahvasta suunnittelukulttuurista ideointiprosesseja suosivaan suuntaan.

Nuorten mukaan innostamisessa mukana ovat Mikkelin neljä isoa oppilaitosta; lukio, nuoriso-opisto, ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu. Mahdollisimman laajaa tarttumapintaa on rakennettu nuorten ryhmän avulla, jossa ovat mukana kaikki nuorten kanssa työtä tekevät sekä nuorten edustajat.

Työyhteisöihin ja yrityksiin on ennalta vaikutettu sekä suoraan että yritysjärjestöjen ja kauppakamarin kautta. Varaslähtöjä Korhonen tietää yritysten jo ottaneen kannustamalla työntekijöitä tulemaan pyöräillen tai kävellen töihin ja järjestämällä kuntojumppaa päivittäin, ”kun eihän ne millään malta odottaa”.

Korhonen haluaa painottaa yhdistysten ja järjestöjen roolia. Eläkejärjestöjen osaamista ja resursseja hän kuvaa suorastaan ”hukatuksi voimavaraksi”.

- Tavoitteemme on saada heitä mukaan seuratoimintaan ja tapahtumiin niin aktiivisina toimijoina kuin osallistujina, ja tietysti ideoimaan yhdessä uutta liikettä. Sosiaali- ja terveysjärjestöt puolestaan ovat taitavia järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia, jotka ovat luonnollisesti kaikille avoimia, mutta joissa myös erityisliikkujien tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi. Myös työttömiä pyritään tavoittamaan työttömien järjestön kautta.

”Mahtavana juttuna” Korhonen nostaa esiin taiteen ja liikunnan yhdistämisen.

- Esimerkiksi ikäihmisten palvelutaloissa järjestetään ympäristötaidepäiviä, joiden tuotokset esitellään syksyllä taidenäyttelyssä. Erityisen arvokasta on myös se, että seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät ovat ottaneet tavoitteekseen ulkoiluttaa kuluvan vuoden aikana kaikki pitkäaikaispotilaat.

Esimerkkejä riittää. Korhosen puheessa ”iso konklaavi” on Puolustusvoimien Etelä-Savon aluetoimisto ja Maavoimien esikunta, jotka ovat avanneet kaikki Puolustusvoimien testistöt reserviläisille. Täydellisen liikuntakuukauteen sisältyy myös kaksi aktiivisuusmittarikokeilua yhteistyössä Polar Electron kanssa.

Paikallinen media on tietysti asiassa mukana, kiittelee Korhonen ja kaupunki on täynnä tapahtumia. On Korkkarijuoksu, Apostolin kyydillä -ilta, Kirkolta kirkolle -juoksu jne.

Tervetuloa Mikkelin torille perjantaina!

Avajaiset ovat perjantaina, ja päättäjäisiä ei tarvitakaan, koska Korhosen mukaan Mikkelissä on kaupunginjohtaja Kimmo Mikanderin johdolla niin vahva tahtotila tehdä liikkumisen täydellisyydestä kestävä toimintatapa.

- Uskotaan vahvasti, että tämä kokeilu tuottaa ihmisille enemmän sellaista iloa, yhdessä oloa ja aktiivista toimintaa, jotka vaikuttavat positiivisesti kaikenlaiseen yhteistyöhön.

Täydellinen liikuntakuukausi www.liikkuvamikkeli.fi


Lisätietoja

Hannu Korhonen, Täydellinen liikuntakuukausi, projektipäällikkö, puh. 0440 367 977
Pekka Nikulainen, Valo, Lisää liikettä yksikön johtaja puh. 0400 387 326
Tuula Paataja, Valo, viestintä puh. 040 521 0000

__________

Valo on valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio,  jonka tehtävänä on lisätä liikkeen määrää ja laatua suomalaisessa yhteiskunnassa innostamalla, yhdistämällä ja uudistamalla.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Täydellinen liikuntakuukausi on kokeiluprosessi, jonka tavoitteena on rohkaista asukkaita ideoiden tuottamiseen ja liikettä lisääviin kokeiluihin.
Tweettaa

Lainaukset

Tämä on yksi askel kohti Maailman liikkuvin urheilukansa 2020 –visiota. Jos ja kun onnistumme Mikkelissä, toimintatapa on kopioitavissa kaikkialle Suomeen. Meillä voisi olla täydellisiä viikkoja ja kuukausia, miksei jopa täydellinen liikuntavuosi.
Pekka Nikulainen: