Siimapuiston päiväkoti on Suomen Aktiivisin työpaikka 2014

Vuosittain jaettavalla Suomen Aktiivisin työpaikka 2014 tunnustuksella Valo haluaa edistää henkilöstöliikunnan kulttuuria sekä tukea työyhteisöjen hyvinvointia terveyttä edistävän liikunnan keinoin. Tunnustus on jaettu vuodesta 2006 alkaen ja se viestii erittäin hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Suomen Aktiivisin työpaikka 2014 on Siimapuiston päiväkoti Vantaalta. Kunniamaininnan henkilöstöliikunnan kehittämisestä sai Lahden Sibeliustalo.


Tunnustuksen myöntämisperusteissa kiitettiin Siimapuiston päiväkodin henkilöstöliikuntaohjelmaa, joka on suunniteltu yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja jossa korostuu työntekijöiden yksilöllinen tukeminen. Erityisesti luontoliikuntapainotteisen arjen aktiivisuuden ohella työntekijöitä kannustetaan työmatkaliikuntaan sekä tuetaan vapaa-ajan liikunnan harrastamista.

Vantaan Nikinmäessä sijaitseva Siimapuiston päiväkoti on aloittanut toimintansa syksyllä 2012. Vakituista henkilökuntaa on 29, ikähaitari on laaja kirjo eri kymmenluvuilta. Ajoittain joukossa on myös harjoittelijoita ja vammaispalvelun työntekijöitä.

Työyhteisöliikunta kehittää erilaisuuden arvostamista

- Aktiivinen henkilöstöliikunta on meillä rakenteissa oleva johdonmukainen osio. Johtajana mahdollistan, ylläpidän ja valvon rakenteita, mutta jokainen johtaa itseään. Henkilökunta tietää, että minulle on tärkeää heidän hyvinvointinsa ja sen jatkuva ylläpitäminen, sanoo päiväkodin johtaja Leena Lahtinen. Selkeys tuottaa sitoutumista, osallistumista ja toisten arvostamista juuri sellaisena kuin kukin on. Olennaista on muistaa, että työyhteisössä on aina erilaisuutta, myös liikkumisen mahdollisuuksien tulee olla monimuotoista. Uskon, että juuri koetusta arvostuksesta kumpuaa halu ottaa vastuuta sekä oman että yhteisen hyvinvoinnin tuottamisesta, hän jatkaa.

Oman leimansa nuoren päiväkodin toimintakulttuuriin antaa sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin, joiden päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat elämisen mahdollisuudet kuin meillä on.

- Tiedostamme hyvin tekevämme kauaskantoista työtä tulevaisuuden terveiden ja hyvinvoivien työntekijöiden eteen. Se tuo vastuuta, mutta luo samalla vahvaa tahtotilaa huolehtia oman henkilöstön terveydestä ja työhyvinvoinnista joka päivä. Etsimme esimerkiksi mieluummin työterveyshuollon kanssa ratkaisuja edistää tukielinsairautta potevan työntekijän kuntoutumista työssä kuin ohjaamme hänet sairauslomalle, kertoo Lahtinen.

_______________________________________________________________________________________

Suomen Aktiivisin työpaikka -tunnustus perustuu Maailman terveysjärjestön WHO:n käynnistämään Active Workplace -ohjelmaan ja Suomen Kuntoliikuntaliiton kehittämiin henkilöstöliikunnan hyviin käytäntöihin, joiden toteutumista arvioidaan ja kehitetään Aktiivisen työpaikan sertifikaatti -työkalun avulla. Sertifiointia toteuttavat liikunnan aluejärjestöt. Valon koordinoima henkilöstöliikunnan raati valitsee vuosittain tunnustuksen saajan.

Lisätiedot:

Valo, työyhteisöliikunnan asiantuntija Satu Ålgars, p. 050 583 1696

Siimapuiston päiväkoti, päiväkodin johtaja Leena Lahtinen, p. 040 762 9235

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, p. 040 595 4195

Kuva: Suomen Aktiivisimman työpaikan 2014 tunnustus luovutettiin Siimapuiston päiväkodille 11.2.2015. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu lahjoitti päiväkodille liikuntakoulutuksiin oikeuttavan 500 € lahjakortin. Kuvassa (vas.) työyhteisöliikunnan asiantuntija Satu Ålgars, Valo, kunto- ja terveysliikunnan kehittäjä Merja Palkama, ESLU, Siimapuiston päiväkodin johtaja Leena Lahtinen, lastenhoitaja Susanna Martikainen, lastenhoitaja Heidi Pietilä ja lastentarhanopettaja Anniina Siponen.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia