Tulevaisuuden menestys edellyttää rooleista sopimista ja resurssien suuntaamista olennaisiin asioihin

Viimeisten viikkojen ja päivien aikana keskustelu suomalaisen liikunnan ja urheilun tilanteesta on ollut vilkasta. Mielestämme se on erinomainen asia. On tärkeää, että kansalaisjärjestötoiminta tunnistaa maailman muuttumisen toimintansa ympärillä ja on valmis tekemään tarvittavia muutoksia.

Liikuntakulttuurimme vahvistuu yhdessä tekemisestä

Jokaisen ihmisen liikkumisella on yhteiskuntamme elinvoimaisuuden ja yksilöiden terveyden ja elämänlaadun kannalta iso vaikutus. Huippu-urheilu luo jaettuja kokemuksia, yhteisöllisyyttä ja mieleenpainuvia elämyksiä sekä etsii keinoja huippusuorituksen tavoittamiseksi. Edellä mainitut tavoitteet tukevat toisiaan. Esimerkiksi aktiivinen seuratoiminta on koko kansan liikunnan kulmakiviä ja olennaista myös huippu-urheilumenestykselle. Toisaalta huippu-urheilun vauhdittamalla seuratoiminnalla on hyvät edellytykset koko kansan liikuttamiseen.

Valo ja Olympiakomitea ovat päättäneet yhdistyä edistääkseen rinnakkain näitä kahta toisiaan tukevaa tavoitetta: liikkeen lisäämistä ja huippu-urheilumenestystä.  Molempien järjestöjen jäsenet päättivät kesäkuussa 2016 yksimielisesti yhdistää järjestöt. Operaatio oli käytännössä ja juridisesti helpompi toteuttaa lakkauttamalla Valo ja muuttamalla nykyisen Olympiakomitean sääntöjä niin, että se vastaa jatkossa huippu-urheilun lisäksi myös liikkeen lisäämisestä.

Sopimisen tarve

Mielestämme yksi keskeinen askel liikunnan ja huippu- urheilumenestyksen edistämiseksi on tavoitteiden, roolien ja resurssien määrittely ja selkeyttäminen. Liikunnan ja urheilun suurimman yksittäisen rahoittajan eli ministeriön ja järjestöjen kesken tulisi rakentaa sopimus, jossa yhdessä määritellään kyseiset asiat ja sovitaan toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoite on oltava kaikille toimijoille yhteinen.

Selvitysmies Heikki Halila esittää useita uudistuksia urheilun valtionavustusjärjestelmään. Selvitys luovutettiin 10.10.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle . Selvityksessä esitetään mm. että erillisavustuksista siirrytään enemmän yleisavustuksiin. Tämä on mielestämme hyvä suuntaus. Halila siirtäisi selvityksen perusteella urheilun lajiliittojen valtionavustukset kansalaisjärjestöille itse päätettäväksi ja ehdottaa, että Suomen Olympiakomitea voisi ottaa tehtävän hoitaakseen ja jakaa myös Olympiakomiteaan kuulumattomien avustuskelpoisten järjestöjen avustukset.

Mielestämme oleellisinta on luoda avustusten hakemiseen sekä tulosten arviointiin selkeä malli. Toisarvoisempaa on se kuka avustukset jakaa. Veikkausvoittovaroista syntyvien valtionavustusten jakaminen ei saa olla valtakysymys vaan se tulisi ratkaista tavalla, joka on suomalaisen liikunnan ja urheilun etu. On oletettavaa, ettei valtio rahoita jatkossa merkittävästi enempää toimintaamme. Tästä syystä resurssien kohdentuminen entistä tarkemmin oikeisiin asioihin on olennaisen tärkeää. Järjestöjen on myös kyettävä löytämään uusia tapoja rahoittaa urheilua ja liikuntaa yhdessä yksityisen sektorin kanssa ja valtionapujärjestelmän kannattaisi toimia tällaista aktiivisuutta kannustaen.

Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että liikunnan ja urheilun kokonaisuus toimii jatkuvasti kehittyen, inspiroivasti ja tuloksellisesti. Yhdessä – erilaisuutta hyödyntäen.

Risto Nieminen
Valon ja Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja

Tuija Brax  
Valon varapuheenjohtaja    

Susanna Rahkamo
Suomen Olympiakomitean varapuheenjohtaja

Jukka Rauhala  
Suomen Olympiakomitean varapuheenjohtaja                                                           

Petteri Kilpinen
Valon varapuheenjohtaja

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia