Uusi Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma käynnistyy

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma julkistettiin 10. maaliskuuta Helsingissä.  Kansallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma on verkostotyön voimannäyte. Sen on rakentanut Valon koordinoima valtakunnallinen Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen uusiin käytäntöihin -verkosto. Säätytalon seminaarissa opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru kiitti ohjelman rakentamiseen osallistuneita: ”Olette tehneet todella upeaa työtä! Kun muutamme varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria liikunnallisemmaksi, vaikutamme koko elämänkulkuun.”

Liikkumattomuuteen uraudutaan jo 3 -vuotiaana

Liikkumattomuus on jo kansallinen hätätila. Tarpeen ohjelman rakentamiseen synnytti lasten liikkumisen määrän dramaattinen väheneminen. Päivähoidossa lapset ovat paikallaan peräti 60 prosenttia valveillaoloajasta. Liikkumattomaan elämäntapaan urautuminen alkaa jo 3-4 vuoden iässä ja reipasta fyysistä aktiivisuutta voi päiväkotipäivän aikana olla vain alle puoli tuntia, kun päivittäisen liikunnan vähimmäismääräsuositus on kaksi tuntia.

- Lasten liikunta on fyysisesti aktiivista leikkimistä. Haluan korostaa sekä varhaiskasvattajille että vanhemmille lasten ulkoilun ja vapaan leikin merkitystä. Siis lapset ulos leikkimään, kannustaa liikuntatieteiden tohtori Arja Sääkslahti Jyväskylän yliopistosta.

Toimintakulttuuri kehittyy pienin askelin kokeillen

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen liikunnallisemmaksi Pienin askelin -menetelmän avulla on osoittautunut paitsi tulokselliseksi myös erittäin palkitsevaksi. Kehittämistyötä on ohjannut kokeileminen, yhdessä tekeminen ja onnistumisen ilo. Ohjelmatyön pilotointiin osallistuneiden 15 kunnan ja 70 yksikkötasoisen toimijan monitahoiset ja oivaltavat kehittämisprosessit on kerätty pilotointitahojen raporttiin. Ohjelma käynnistyy välittömästi.

- Turhien kieltojen purkaminen lisää lasten liikettä. Ja kun lapset saavat uusia mahdollisuuksia ja kokemuksia liikkua ja leikkiä, se saa myös näkyä ja kuulua. Kun esimerkiksi käytävillä saa juosta, lasten ilo on silmin, käsin ja korvin aistittavissa, sanoo päiväkodin johtaja Tanja Palosaari Hyvinkäältä.

Tule mukaan muutoksentekijäksi

Tervetuloa mukaan verkostoon, jonka tuki ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma auttavat varhaiskasvattajia kehittämään lasten liikuttamiseen liittyviä asioita itse, mutta ei yksin.

- Maksuton, valtakunnallinen ohjelma tarjoaa konkreettiset, liikkeen lisäämiseen tarvittavat askelmerkit ja työkalut sekä varhaiskasvattajalle että kuntapäättäjälle. Viitoitettua reittiä voi kulkea omassa aikataulussaan, omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan, kertoo Valon varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Korhonen.

Verkosto kutsuu nyt mukaan kaikki varhaiskasvattajat, päättäjät, päiväkodit ja kunnat – muutoksentekijät. Millaisia ovat seuraavat pienet askeleet, joilla mahdollistetaan jokaisen lapsen oikeus liikkumiseen ja liikunnan iloon joka päivä? Olethan valmis tulemaan mukaan myönteisen muutoksen tekijäksi?

Lisätietoa

www.sport.fi/varhaiskasvatus

Ilo kasvaa liikkuen ohjelma-asiakirja (PDF linkki)

#IloKasvaaLiikkuen

Kuvassa: päiväkodinjohtaja Tanja Palosaari (Hyvinkää),  liikuntatieteidentohtori Arja Sääkslahti (Jyväskylän yliopisto) ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Nina Korhonen (Valo),

__________

Valo on valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio,  jonka tehtävänä on lisätä liikkeen määrää ja laatua suomalaisessa yhteiskunnassa innostamalla, yhdistämällä ja uudistamalla.

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit