Valo ja 925 Design: Ihmisten energia on työyhteisöjen kriittisin voimavara

Valo yhdessä 925 Designin sekä suomalaisten eri organisaatioiden johdon kanssa lähtee rakentamaan uudenlaista konseptia työyhteisöjen energian kasvattamiseksi.

Valo ja 925 kutsuvat vuosittain suomalaisia johtajia VIRTA – Energianpuolustuskurssille maailman johtavien asiantuntijoiden ja valmentajien käsittelyyn. Tavoitteena on lisätä johtajien tietoisuutta energian merkityksestä yksilöiden ja koko organisaation menestymisen kannalta. Innostuneen johtajan ymmärrys, tuki ja esimerkki saa aikaan ison muutoksen koko työyhteisössä. Ensimmäinen yhteinen kurssi alkaa 26.8.

”Kurssin aikana asiantuntijat kertovat viimeisimmät tutkimustulokset ihmisen energianhallinnasta, organisaatioiden kriittisimmästä voimavarasta. Näkökulmina ovat muun muassa motivaatio, keskittyminen, ravinto, aivot, liikkuminen, stressi, palautuminen ja työn merkityksellisyys sekä näiden keskinäinen yhteys”, Valon varapuheenjohtaja Petteri Kilpinen kuvaa.

Huippusuoritukset stadioneilta kokoushuoneisiin

Ensimmäisen kurssin sisällöstä vastaa muun muassa amerikkalainen Human Performance Institute (HPI). Kouluttajana toimii Fortune 100 -yritysten ylimmän johdon valmennukseen erikoistunut Fred Harburg. HPI:n kehittämä energianhallintamalli perustuu huippusuorittamiseen liittyvään tutkimustietoon viimeisen 30 vuoden ajalta. Alun perin mallia kehitettiin urheilun kovien nimien, kuten Jim Courierin ja Monica Selesin kanssa. Tänä päivänä kohderyhmä on laajentunut niihin, jotka tekevät huippusuorituksia kokoushuoneissa stadionien sijaan. Tulokset näkyvät sekä urheilu- että yritysmaailmassa.

”Valtaosa ihmisistä tekee ajatustyötä. Työmme laatu riippuu suoraan ajatustemme laadusta. Energiatason rooli on tässä yhtälössä keskeinen. Jos olemme väsyneitä ja stressaantuneita, ajattelemme keskinkertaisesti”, 925 Designin luova johtaja Saku Tuominen sanoo.

”Energianpuolustuskurssilla tarjotaan työkaluja energiatasoa lisäävien työtapojen luomiseen. Jokainen johtaja saa mukaansa kaiken tiedon muodossa, jonka voi levittää välittömästi koko organisaation käyttöön”, jatkaa Saku Tuominen.

”Organisaatioiden tukeminen taidokkaassa energianhallinnassa on sekä strategista että välttämätöntä tässä haastavassa ajassa. Valo haluaa olla mukana suomalaisten yritysten ja työyhteisöjen kanssa luomassa elinvoimaista ja menestyvää Suomea”, summaa Petteri Kilpinen.


Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden johtaja Nelli Kuokka, Valo, 040 8227130

Varapuheenjohtaja Petteri Kilpinen, Valo, 050 5795555

Luova johtaja Saku Tuominen, 925 Design 0400 605084