VALTIOKONTTORI: TYÖELÄMÄSSÄ PANOSTETTAVA ENNALTAEHKÄISEVÄÄN TERVEYDENHUOLTOON

Työpaikkaliikunnan asiantuntijaseminaarissa Kokkolassa puhunut Valtiokonttorin Vakuutustoimialan johtaja Timo Laitinen sanoo, että työterveyden kentällä on tullut aika siirtyä sairaudenhoidosta terveydenhoitoon.

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteisvoimin edistämään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja työyhteisön toimintaa. Toimialajohtaja Timo Laitisen mukaan nykyinen työterveyshuolto vastaa lain asettamiin vaatimuksiin vain tietyiltä osin. Erityisen huonosti on ymmärretty työnantajan kanssa tehtävän yhteistyön, työyhteisössä vaikuttamisen ja ennaltaehkäisyn tarjoamat mahdollisuudet. ”Nykyinen työterveyshuolto hoitaa sairautta, ei terveyttä. Liian usein työterveyteen puututaan vasta silloin, kun ollaan jo siirrytty parannettavan tilan puolelle. Tämänhetkinen järjestelmä, jossa KELA korvaa työnantajille lähinnä hoidettavia sairauksia, on johtanut ennaltaehkäisevän toiminnan kuten liikunta- ja terveysvalistuksen laiminlyömiseen. Työelämän kaikkien osapuolten tulee ottaa kokonaisvaltaisempi vastuu työterveydestä. Tutkimukset osoittavat kiistatta, että tällä ja tuottavuudella on selvä korrelaatio”, Laitinen toteaa. Laitisen mukaan nykytilanne johtuu osittain myös siitä, etteivät työnantajat ja työntekijät osaa vaatia oikeita palveluita. Tämä taas on johtanut siihen, ettei työterveyshuolto välttämättä pysty näitä palveluja edes tarjoamaan. Terveellisten elämäntapojen opettaminen tulisi kuitenkin olla perustoimintaa kaikilla työpaikoilla. Laitinen peräänkuuluttaa myös kokonaan uusia toimintatapoja. ”Jos työnantajat esimerkiksi vakuuttaisivat henkilöstönsä sairauksien varalta, tällä hetkellä työterveydenhuoltoon käytetyt varat voitaisiin osoittaa ennaltaehkäisevään toimintaan. Näin edistettäisiin merkittävästi työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien hallintaa. Yksilötason sairauksien hoitoa ei tietenkään missään nimessä pidä laiminlyödä, mutta painopistettä tulisi siirtää ennaltaehkäisevään suuntaan”, Laitinen sanoo. Lisätietoja: Toimialajohtaja Timo Laitinen, puh. (09) 7725 950, sähköposti timo.laitinen@valtiokonttori.fi Ylilääkäri Juhani Wikström, puh. (09) 7725 711, sähköposti juhani.wikstrom@valtiokonttori.fi

Liitteet & linkit