• news.cision.com/
  • Valtti/
  • Tietosuojatutkimus: 78 prosenttia yrityspäättäjistä arvostaa kotimaista datan varastointia ja käsittelyä

Tietosuojatutkimus: 78 prosenttia yrityspäättäjistä arvostaa kotimaista datan varastointia ja käsittelyä

Report this content

Innolink Researchin toteuttaman tutkimuksen* mukaan lähes neljä viidestä (78 %) suomalaisesta yrityspäättäjästä pitää tärkeänä, että yrityksen datan varastoinnista ja käsittelystä vastaa kotimainen it-palveluntarjoaja. DataCenter Finlandin toimeksiannosta tehdyllä kyselyllä kartoitettiin suomalaisyritysten valmiuksia ja tietämystä toukokuussa 2018 voimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) osalta.

”Selvitimme suurten suomalaisyritysten henkilötietosuojasta vastaavilta päättäjiltä näkemyksiä ensi keväänä voimaan astuvasta EU:n tietosuoja-asetuksesta ja miten yritykset käyttävät ulkoisia it-palveluntarjoajia pilvipalveluissa, datan varastoinnissa sekä käsittelyssä”, kertoo DataCenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtaja Antti Kivalo. ”GDPR velvoittaa yrityksiä suojaamaan EU-kansalaisiin liittyviä henkilötietoja nykyistä tehokkaammin.”

Jokainen tutkimukseen haastatelluista 102 päättäjästä kertoi, että heidän yrityksessä ylläpidetään henkilörekistereitä. 78 prosenttia päättäjistä piti tärkeänä, että yrityksen datan varastoinnista ja käsittelystä vastaa kotimainen it-palveluntarjoaja.

GDPR lisää kotimaisuuden painoarvoa

”Kysely osoittaa selkeästi, että kotimaisuuden merkitys korostuu tietosuojavaatimusten kiristyessä. Olemme havainneet, että suurempien organisaatioiden päätöksissä laadulla on yhä suurempi merkitys. Uskon, että tämä luo uusia mahdollisuuksia kotimaisille it-palveluntarjoajille, ja tuo samalla tietysti parempaa suojaa yksittäisten ihmisten henkilötiedoille”, sanoo Kivalo. ”Suurissa yrityksissä voi olla runsaasti henkilödataa, ja hajallaan eri puolella infrastruktuuria.”   

Vastaajista 71 prosenttia sanoi, että heidän organisaatiossa on nimetty tietosuojavastaava, ja useampi kuin neljä viidestä tiesi, että tällainen henkilö pitää olla nimettynä. Vain 58 prosenttia päättäjistä tiesi, että tietosuojavastaavana voi toimia myös ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Yli puolet (55 %) haastatelluista aikoo lisätä pilvipalvelujen käyttöä seuraavan kahden vuoden aikana, ja 45 prosenttia vastanneista vastaavasti eivät aio lisätä.   

”Tiedämme kokemuksesta, että suomalaisyritysten data on parhaiten turvassa Suomessa. Kysely osoittaa, että tätä mieltä ollaan laajasti myös Suomen suurimmissa yrityksissä”, kertoo Kivalo. ”Osa vastaajista ilmaisi GDPR:n osalta suurimmaksi huolekseen sen ymmärretäänkö asetuksen vakavuus koko henkilöstön keskuudessa. Huolta aiheuttaa myös valtava työmäärä ja sakot.”  

*Innolink Research toteutti DataCenter Finlandin toimeksiannosta kyselytutkimuksen suomalaisten organisaatioiden valmiuksista ja tietämyksestä tulevaan tietosuoja-asetukseen liittyen. Kesäkuussa 2017 toteutettuun kyselyyn haastateltiin puhelimitse 102 suuren suomalaisen yrityksen henkilötietosuojasta vastaavan päättäjää. Kohderyhmän muodostivat kokoluokassa sijoilla 101-700 olevat suomalaisyritykset.  

Antti Kivalo, myynti- ja markkinointijohtaja, DataCenter Finland Oy, puh. 050 345 1703, antti.kivalo@datacenter.fi

DataCenter Finland tarjoaa kotimaisia korkean käytettävyyden palveluita yritysasiakkaille parhaalla asenteella. Tarjoomamme pitää sisällään jatkuvuuspalvelut, pilvipalvelut sekä parhaan asiantuntemuksen käyttöösi. DataCenter Finland on voimakkaasti kasvava perheyhtiö. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli 12 miljoonaa euroa. Meitä datacenteriläisiä on yhteensä 48.

Tilaa