Ranska voi olla Vattenfallin seuraava tuulivoimamarkkina-alue

Vattenfall on ottamassa uusia askeleita Euroopan tuulivoimamarkkinoille muodostamalla liittouman ranskalaisen Dunkerquen merituulivoimapuiston tarjouksen valmistelua varten.

Vattenfallin kumppanit Dunkerque-tuulivoimaprojektissa ovat Caisse des Dépôts et Consignations, ranskalainen julkinen rahoituslaitos, jolla on monen vuoden kokemus erilaisten projektien, mukaan lukien merituulivoimaloiden, rahoittamisesta, sekä WPD, saksalainen tuulivoiman kehittäjä, jolla on vankka asema Ranskan markkinoilla.

”Ranska on erittäin kiinnostava markkina-alue Vattenfallin tuulivoimaoperaatioille. Jalansijan saaminen siellä auttaa meitä lujittamaan asemaamme johtavana maailmanlaajuisena merituulivoiman kehittäjänä. Samalla voimme ottaa jälleen yhden askeleen tavoitteessamme luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä yhden sukupolven aikana. Vahvempi tuulivoimaläsnäolo vahvistaa myös sähköliiketoimintaamme Ranskassa,” sanoo Gunnar Groebler, Senior Vice President ja tuulivoimaliiketoiminnan johtaja.

Ympäristöajattelu tärkeä kriteeri

Kymmenen yhtiötä, Vattenfall mukaan lukien, valittiin projektiin, jonka koko on 250–750 MW, esikarsintavaiheessa toukokuussa 2017.

Tarjouskilpailun dialogivaihe, jonka aikana osallistuvilla yhtiöillä on ollut keskustelutapaamisia Ranskan valtion edustajien kanssa, on edennyt hyvin. Dialogivaiheen jälkeen yhtiöt valmistelevat tarjouksensa käyttämällä Ranskan valtion suorittamia tutkimuksia. Nämä kattavat tuulivoimapuiston tekniset tiedot ja lisäksi käytettävissä on ympäristö- ja teknisiä tutkimuksia.

Tarjoukset arvioidaan viime kädessä kolmen kriteerin perusteella: hinta, tuulivoimavyöhykkeen optimointi sekä ympäristönäkökohdat. Voittaja julkistettaneen vuoden 2018 toisella puoliskolla.

LYHYESTI

Vattenfallilla on tuulivoimatuotantoa Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa ja Saksassa, sekä maalla että merellä. Niiden yhteinen tuotanto oli lähes 7,8 terawattituntia vuonna 2017 (5,8 TWh vuonna 2016), joka jakautui yli 1 000 tuuliturbiinin kesken. Vattenfall suunnittelee sijoittavansa 1,5 miljardia euroa uusiutuvan energian tuotantoon, lähinnä tuulivoimaan, vuosina 2017–2018. Vattenfall on toiminut Ranskan sähkömarkkinoilla vuodesta 2000.

Lisätietoja: Vattenfall-konsernin lehdistöpäivystys puh. +46 8 739 50 10