Vattenfall ja Elenia testaavat yhteistyössä tulevaisuuden älykästä yösähköä

Report this content

Suomen sähköjärjestelmä on muutosten edessä, kun uusiutuva energiantuotanto ja yleistyvät sähköautot vaativat sähkön käyttäjiltä yhä joustavampaa kulutusta.

Vattenfall ja Elenia toteuttavat tänä vuonna testauksen, jossa 100 Vattenfallin asiakkaalle Elenian verkkoalueella asennetaan uudet älykkäät sähkömittarit, joilla on mahdollista toteuttaa nykyistä yösähköä edistyneempiä sähkön kulutuksen ohjauksia. Osana testausta Vattenfall tarjoaa 50 asiakkaalle mahdollisuutta älykkäämpään yösähköohjaukseen, jossa asiakkaan yösähköohjaus on päällä kuutena yön edullisimpana tuntina pysyvän 22–07 -ohjauksen sijaan.

Joustavampi sähkönkulutus on avain vähähiiliseen sähköntuotantoon. Ilman kulutuksen joustoa kivihiilen polttoa on vaikeaa tai mahdotonta korvata kokonaan sähköntuotannossa, koska uusiutuvista energiamuodoista ainoastaan vesivoimaa pystytään säätämään vastaamaan kulutusta. Vesivoiman säätökyvyllä on kuitenkin rajansa, ja se tarvitaan tulevaisuudessa pääosin vastaamaan tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon vaihtelua. Siksi myös kuluttajien on mahdollista osallistua sähkömarkkinan joustoihin ja hyötyä sähkön hinnan vaihtelusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama älyverkkotyöryhmä on ehdottanut, että tulevaisuuden sähköverkon pitää edistää sähkön kulutusjouston yleistymistä. Seuraavan sukupolven älymittareiden myötä älykkäät ohjausmahdollisuudet tulisivat saataville asiakkaille, joilla tänä päivänä ohjataan yösähköllä esimerkiksi lämmityksiä ja/tai lämminvesivaraajia. Vattenfallin ja Elenian testihanke antaa arvokasta tietoa siitä, miten kulutuksenohjausta on mahdollista toteuttaa asiakkaalle myös älykästä sähköverkkoa hyödyntämällä.

Lisätietoja:

Energia-asiantuntija Malkus Lindroos, Vattenfall Oy, puh. 050 582 9138 Tuotekehittäjä Anmari Koski, Elenia Oy, puh. 040 723 4297

Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta, tuottanut energiaa koteihin ja muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Nyt tavoitteemme on pyrkiä mahdollistamaan fossiiliton elämä yhden sukupolven kuluessa. Sen vuoksi Vattenfall tukee siirtymistä kestävään energiajärjestelmään ja panostaa uusiutuvaan energiantuotantoon sekä haluaa tarjota asiakkailleen älykkäitä energiaratkaisuja. Lisätietoa www.vattenfall.fi

Elenia Oy palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Lisäksi kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Toimimme ympäristöstä huolehtien ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.