Vattenfall ja Microsoft esittelevät tuntikohtaisen uusiutuvan energian täsmäytysratkaisun (24/7)

Report this content

Vattenfall ja Microsoft ovat yhdessä kehittäneet ainutlaatuisen ratkaisun, joka antaa asiakkaille yksityiskohtaista tietoa paitsi sähkönkulutuksesta myös sen alkuperästä tunti tunnilta.

Ympärivuorokautinen täsmäytysratkaisu pilotoidaan Vattenfallilla ja Microsoftin pääkonttorilla Ruotsissa.

Uusi älypalvelu on rakennettu Microsoft Azure IOT:hen ja se yhdistää energian tuotannon, kuten tuuli- ja vesivoiman Vattenfallilta, kulutusta reaaliajassa mittaavista älymittareista saatuihin tietoihin.

"Olemme hyvin ylpeitä paitsi siitä, että olemme Microsoftin sähköntoimittaja, myös yhteistyömme kehittymisestä. Microsoftilla on korkeat tavoitteet uusiutuvan sähkön osalta, ja tämä ratkaisu todella näyttää, miten uudet digitaaliset ratkaisut ja teknologia voivat mahdollistaa fossiilittoman elämän. Ratkaisu antaa meille mahdollisuuksia tarjota asiakkaille tarkkaa tietoa, joka tukee heitä päätöksenteossa, ympäristöpyrkimyksissä ja viestinnässä", sanoo Andreas Regnell, Vattenfallin Senior Vice President of Strategic Development.

Yhä useammat yritykset sitoutuvat täysin uusiutuvaan energiaan. Tämän pyrkimyksen saavuttamiseksi tarvitaan luotettava tapa seurata uusiutuvaa sähköä. Nykyään käytetään alkuperätakuita (Guarantees of Origin, GO) eli sähköistä asiakirjaa, joka takaa tietyn uusiutuvan energiamäärän alkuperän. Alkuperätakuut sovittavat toisiinsa kulutuksen ja tuotannon. Uusi ratkaisu tekee tämän täsmäytyksen tunti tunnilta, noudattaen GO-järjestelmää ja vakiintuneita puitekehyksiä hiilidioksidipäästöistä raportoinnille lunastamalla alkuperätakuita tunneittain tehtävän täsmäytyksen avulla.

Microsoft on toiminut hiilineutraalina yhtiönä vuodesta 2012, ja se kasvattaa jatkuvasti käyttämäänsä uusiutuvista lähteistä ‒ tuulivoimasta, auringosta ja vesivoimasta ‒ peräisin olevan energian määrää. Microsoftin toiminnot ympäri maailmaa ovat aikataulussa hiilipäästöjen vähentämisessä 75 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

"Tämän uudenlaisen läpinäkyvyyden avulla voidaan nähdä uudella tavalla, kattaako sitoutumisemme uusiutuvaan energiaan jokaisen kulutustunnin. Tällä pilottitutkimuksella, jossa yhdistyvät Vattenfallin energia-asiantuntemus ja Microsoftin pilviteknologia, on mahdollisuus muuttaa uusiutuvan energiantuotannon ja kulutuksen dynamiikkaa fossiilittoman tulevaisuuden toteutumisen nopeuttamiseksi kaikille", sanoo Daniel Akenine, Microsoft Swedenin National Technology Officer.

Alkuperätakuiden 24/7-täsmäytyksellä on useita etuja:

  • Energian toimittajat voivat ymmärtää helpommin uusiutuvan energian tarpeet tunti tunnilta ja ryhtyä toimiin, jotta tuotanto saadaan paremmin vastaamaan kysyntää. 
  • Yritykset voivat nähdä, kattaako niiden sitoutuminen uusiutuvaan energiaan jokaisen kulutustunnin, ja muuntaa uusiutuvan energian hankinnan ilmastovaikutukseksi. 
  • Kulutuksen ja tuotannon täsmäytys ympäri vuorokauden edistää markkinoiden todellista kysyntää uusiutuvalle energialle.
  • Järjestelmä voi inspiroida alkuperätakuita ja uusiutuvaa energiaa tuottavia yrityksiä koskevan lainsäädännön muuttamiseen.

Lisätietoja antavat:

Heidi Stenström, lehdistön yhteyshenkilö, Vattenfall Nordics +46 8-739 50 10, press@vattenfall.com

Andreas Wingren, lehdistön yhteyshenkilö, Microsoft Sweden +46 8-410 455 56
swedenpress@microsoft.com