Vattenfallin vuosikertomus ja kestävän kehityksen raportti 2016: ”Power Climate Smarter Living”

Report this content

Vattenfall suunnittelee tekevänsä seuraavan kahden vuoden aikana 28 miljardia Ruotsin kruunua ns. kasvuinvestointeja, joista suurin osa suunnataan uusiutuvaan energiatuotantoon. Tämä on linjassa yrityksen strategian kanssa, joka pyrkii luomaan kestävän tuotantosalkun ja tarjoamaan ilmastoystävällisiä ratkaisuja. Tavoitteena on fossiilivapaus koko ketjun osalta, lähtien tuottajalta päätyen asiakkaalle.

Tämä käy ilmi tänään julkaistusta Vattenfallin vuosikertomuksesta ja kestävän kehityksen raportista 2016 (corporate.vattenfall.se).

- Sitä mukaa kun sähkömarkkinat siirtyvät fossiilivapaaseen tuotantoon, luodaan kestävämpi energiajärjestelmä. Tämä järjestelmä on lähempänä asiakasta, ja se yhdistää tehokkaasti suurimittaisen tuotannon ja hajautetut ratkaisut. Meillä on nykyisin erittäin hyvät edellytykset kehittää Vattenfallin toimintaa näiden suuntaviivojen mukaisesti, sanoo Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Magnus Hall.

Vattenfallin uusi investointisuunnitelma vuosille 2017–2018 heijastaa selkeää strategista muutosta, jossa suurin osa kasvuinvestoinneista tehdään tuuli- ja aurinkovoimaan sekä sähköverkkoihin. Ajanjakson kokonaisinvestoinnit ovat 50 miljardia Ruotsin kruunua, josta 28 miljardia Ruotsin kruunua on tarkoitettu kasvuinvestointeihin. Jälkimmäisen osalta suunnitellaan maa- ja merituulivoimainvestointeja 17 miljardin Ruotsin kruunun edestä sekä selkeää investointien lisäystä aurinkovoimaan.

Ilmastovaikutuksen pienentäminen Vattenfallin strategia ottaa kantaa myös siihen, että lisääntynyt sähköistäminen voi auttaa vähentämään ilmastovaikutuksia niin kuljetusalalla, teollisuudessa kuin myös lämmöntuotannossa.

- Kehitämme yhdessä kaupunkien, teollisuusyritysten ja muiden kumppanien kanssa älykkäitä ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat pienentää ilmastovaikutustaan. Esimerkkejä ovat sähköautojen ja -bussien latausinfrastruktuuri, uudet ratkaisut lämmöntuotantoon ja öljyn ja kaasun korvaaviin biopolttoaineisiin, uudet tekniikat, jotka mahdollistavat fossiilittoman teräs- ja betonituotannon sekä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian jakamiseen tarkoitettu ensimmäinen eurooppalainen verkkopohjainen palvelu, sanoo Magnus Hall.

Selkeä askel kestävän energiasalkun luomisstrategiassa oli vuonna 2016 saksalaisen ruskohiilitoiminnan myyminen. Tämän myötä Vattenfallin fossiilipohjainen tuotanto laski vuoden 2015 noin 50 prosentin tasosta 24 prosenttiin vuonna 2016. Hiilidioksidipäästöt pienenivät samanaikaisesti 83,8 miljoonasta tonnista 23,7 miljoonaan tonniin.

Vattenfall julkaisee nämä tiedot Ruotsin arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja antavat:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, puh. +46 8 739 72 51

Markus Friberg, Director Media Relations Nordic, puh. +46 70 2613084

Vattenfallin tiedotusosasto, puhelin: +46 (0)8 739 50 10, sähköposti: press@vattenfall.com

Avainsanat: