Vattenfall korottaa sähkön myyntihintoja 1.3.2003

Report this content

Vattenfall korottaa sdhkvn myyntihintoja 1.3.2003 Vattenfall Sdhkvnmyynti Oy korottaa 1.3.2003 alkaen toistaiseksi voimassa olevien sdhkvsopimusten hintoja. Korotukset eivdt vaikuta voimassa olevien mddrdaikaisten sdhkvsopimusten hintoihin. Korotuksen syynd on voimakkaasti kohonnut sdhkvn markkinahinta. Markkinahinnan nousuun ovat vaikuttaneet kovat pakkaset ja vdhdsateinen vuosi, joka on pienentdnyt Pohjoismaiden yhteiset vesivarastot erittdin alhaiselle tasolle. Pohjoismaisessa ja erityisesti Vattenfallin sdhkvntuotannossa vesivoima on keskeisessd asemassa, ja edullista vesivoimaa on kuivuuden vuoksi kdytettdvissd normaalia vdhemmdn. - Uskomme, ettd nyt tehdyt hinnankorotukset ovat riittdvdt. Hintojen laskeminenkin on mahdollista, mutta se riippuu markkinahinnan kehityksestd vuoden aikana, sanoo myyntijohtaja Ilkka Salonen Vattenfall Sdhkvnmyynnistd. Korotuksen vaikutus muutamassa tyypillisessd esimerkkitapauksessa on seuraava: Kerrostaloasunto, vuosikäyttö 2000 kWh 1,98 euroa/kk Omakotitalo ilman sähkölämmitystä 5000 kWh 4,36 euroa/kk Sähkölämmitteinen omakotitalo 18 000 kWh 14,15 euroa/kk Myyntihintojen korotukset ovat keskimäärin 21 prosenttia. Korotusten vaikutus asiakkaan sähkön kokonaiskustannuksiin (myynti + siirto + verot) on keskimäärin 10 prosenttia. Vattenfall tiedottaa hinnankorotuksesta vielä erikseen kirjeitse niille asiakkailleen, joita korotus koskee. Lisätietoa: Myyntijohtaja Ilkka Salonen, puh. 020 586 7231, gsm 040 720 9901 Vattenfallilla on Suomessa 350 000 asiakasta ja noin 13 % markkinaosuus. Liikevaihto vuonna 2001 oli 320 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 580. Vattenfall myy, tuottaa ja jakelee energiaa noin 6 miljoonalle asiakkaalle Euroopassa. Vattenfallin tavoitteena on kehittyä johtavaksi eurooppalaiseksi energiayhtiöksi. Lisätietoa: www.vattenfall.fi www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00240/wkr0002.pdf

Tilaa