Assistorin ajoneuvologistiikkatoiminnot ja Uuttera yhdistyvät

Assistor ja Uuttera ovat sopineet yhdistymisestä ajoneuvologistiikan liiketoiminnassa. Järjestelyssä Assistorin ajoneuvologistiikka­toimintojen henkilökunta ja asiakkuudet siirtyvät yhtiöön, joka jatkaa toimintaansa nimellä Assistor-Uuttera Oy. Assistorin varaosa- ja materiaalilogistiikkatoiminta jatkuu Vantaan Pakkalassa ja Espoon Lommilassa toimintaa varten perustettavassa yhtiössä, jonka nimeksi tulee Assistor Oy. Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa 1.5.2019.

Ennen järjestelyn toteutumista Assistor ja Uuttera jatkavat toimintaansa itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina yhtiöinä.

Assistorin nykyisestä omistajasta Vehosta tulee enemmistöomistaja Assistor-Uutteraan. Varaosa- ja materiaalilogistiikkayhtiö Assistor Oy jatkaa Vehon täysin omistamana tytäryhtiönä. Molempien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Assistor Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Perttu Piri. Uuttera Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Lasse Niemi toimii tulevaisuudessa uuden Assistor-Uuttera Oy:n johtoryhmän jäsenenä ja toimitusjohtajan varahenkilönä.

Kaupan myötä yhdistyneiden Assistorin ja Uutteran asema markkinoilla vahvistuu. Yhdistymisellä tavoitellaan myös merkittäviä synergiaetuja.

”Olemme tyytyväisiä, että pääsemme rakentamaan tulevaa kasvua Uutteran kanssa, joka tunnetaan markkinoilla erityisesti ensiluokkaisesta huolintaosaamisestaan. Järjestelyssä syntyviä kahta liiketoimintoa, ajoneuvologistiikkaa ja varaosa- ja materiaalilogistiikkaa, tullaan kehittämään asiakaslähtöisesti. Osaava henkilöstö, alan kehittyneimmät tietojärjestelmät sekä monipuolinen ja laaja tuotantokapasiteetti tulevat olemaan kivijalkoja, kun rakennamme asiakkaillemme jatkossa entistäkin parempaa palvelua”, toteaa Assistorin toimitusjohtaja Perttu Piri.

”Yhdistymisen myötä saamme kehitystyöhön ja investointeihin aiempaa leveämmät hartiat. Assistor on alan suunnannäyttäjä, joka on viime vuosina investoinut voimakkaasti esimerkiksi it-ratkaisuihin. Uskomme, että tässä järjestelyssä syntyy kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Kaupan myötä asiakkaillemme tarjottavien palvelujen ja ratkaisujen valikoima laajenee ja uusia mahdollisuuksia avautuu henkilökunnallemme”, sanoo Uutteran toimitusjohtaja Lasse Niemi.

Assistor on logistiikkayhtiö, joka on erikoistunut ajoneuvo-, varaosa- ja materiaalitoimituksiin Suomessa ja lähialueilla. Yhtiöllä on asiakkaanaan yli 20 automerkkiä, mikä tekee siitä markkinajohtajan Suomessa.

Uuttera on vuonna 1945 perustettu logistiikkayhtiö. Sen päätoimialat ovat huolinta ja autoterminaalitoiminta.

Lisätietoja:

HUOM. ruotsinkielinen lehdistötiedote liitteenä ja alla.

Perttu Piri, toimitusjohtaja, Assistor Oy

sähköposti: perttu.piri@assistor.fi, puhelin 010 569 3692

Lasse Niemi, toimitusjohtaja, Uuttera Oy

sähköposti: lasse.niemi@uuttera.fi, puhelin 020 751 9802

 

 

Pressmeddelande 10.12.2018

Får publiceras

Assistors fordonslogistik och Uuttera går samman

Assistors fordonslogistikverksamhet och Uuttera har avtalat om att gå samman. I förvärvet övergår Assistors fordonslogistiks personal och kunder till ett bolag som fortsätter sin verksamhet under namnet Assistor-Uuttera Oy. Assistors reservdels- och materiallogistik fortsätter i Backas i Vanda och i Gloms i Esbo i ett bolag som grundas för ändamålet under namnet Assistor Oy. Målet är att de nya bolagen inleder sin verksamhet 1.5.2019.

Före förvärvet genomförs fortsätter Assistor och Uuttera sin verksamhet som självständiga, av varandra oberoende bolag.

Assistors nuvarande ägare Veho blir majoritetsägare i det nya bolaget Assistor-Uuttera Oy.  Reservdels- och materiallogistikbolaget Assistor Oy fortsätter som Vehos helägda dotterbolag. Verkställande direktör för de nya bolagen blir Assistor Oy:s nuvarande verkställande direktör Perttu Piri. Uuttera Oy:s nuvarande verkställande direktör Lasse Niemi kommer i framtiden att vara medlem i ledningsgruppen och fungera som ersättare för verkställande direktören vid nya Assistor-Uuttera Oy.

De genom köpet förenade Assistor och Uuttera stärker sin marknadsställning. Genom sammangåendet eftersträvar man även betydande synergiförmåner.

”Vi ser fram emot att få bygga ny tillväxt med Uuttera, som är känt på marknaden speciellt för sin förstklassiga speditionsexpertis. Arrangemanget föder två affärsverksamheter, fordonslogistik samt reservdels- och materiallogistik, som vi kommer att utveckla kundcentrerat. Kompetent personal, branschens mest utvecklade datasystem samt en mångsidig och bred produktionskapacitet kommer att vara stenfötter för att bygga en allt bättre service för våra kunder”, konstaterar Assistors verkställande direktör Perttu Piri.

”Genom fusionen får vi en bredare grund för utvecklingsarbete och investeringar än tidigare. Assistor är branschens vägvisare, som under de senaste åren investerat starkt i till exempel it-lösningar. Vi tror att förvärvet skapar en helhet som är mer än summan av sina delar. Köpet breddar vårt utbud av tjänster och lösningar och öppnar nya möjligheter för våra anställda”, säger Uutteras verkställande direktör Lasse Niemi.

Assistor är ett logistikbolag specialiserat på fordons-, reservdels- och materialleveranser i Finland och närområden. Bolaget har över 20 bilmärken, vilket gör det till en marknadsledare i Finland.

Uuttera är ett logistikbolag grundat år 1945. Dess huvudbranscher är spedition och terminaltjänster.

Ytterligare information:

Perttu Piri, verkställande direktör, Assistor Oy

e-post: perttu.piri@assistor.fi, tfn 010 569 36 92

Lasse Niemi, verkställande direktör, Uuttera Oy

e-post: lasse.niemi@uuttera.fi, tfn 020 751 98 02

Veho Oy Ab/Karin Bäcklund
Yritys- ja brändiviestinnän päällikkö
050 383 4490
karin.backlund@veho.fi

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Multimedia

Multimedia