• news.cision.com/
  • Veho Oy Ab/
  • Assistorin ajoneuvologistiikkatoiminnot ja Uuttera yhdistyvät- Assistor-Uuttera aloitti toimintansa 1.5.2019

Assistorin ajoneuvologistiikkatoiminnot ja Uuttera yhdistyvät- Assistor-Uuttera aloitti toimintansa 1.5.2019

Report this content

Assistor ja Uuttera sopivat joulukuussa 2018 yhdistymisestä ajoneuvologistiikan liiketoiminnassa. Järjestelyssä Assistorin ajoneuvologistiikka­toimintojen henkilökunta ja asiakkuudet siirtyivät yhtiöön, joka jatkaa toimintaansa nimellä Assistor-Uuttera Oy. Assistorin varaosa- ja materiaalilogistiikkatoiminta jatkuu Vantaan Pakkalassa ja Espoon Lommilassa toimintaa varten perustetussa yhtiössä, jonka nimi on Assistor Oy. Uudet yhtiöt aloittivat toimintansa 1.5.2019.

 

Assistorin aiempi omistaja Veho on enemmistöomistaja Assistor-Uutterassa. Varaosa- ja materiaalilogistiikkayhtiö Assistor Oy jatkaa Vehon täysin omistamana tytäryhtiönä. Molempien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Assistor Oy:n aiempi toimitusjohtaja Perttu Piri. Uuttera Oy:n toimitusjohtaja Lasse Niemi toimii uuden Assistor-Uuttera Oy:n johtoryhmän jäsenenä ja toimitusjohtajan varahenkilönä.

Assistor-Uuttera Oy on ajoneuvologistiikan markkinajohtaja Suomessa. Yli puolet Suomessa myytävistä uusista autoista kulkee yhtiön kautta autoliikkeisiin ja asiakkaille. Logistiikan lisäksi yhtiö huolehtii lukuisista muistakin uuden auton toimitukseen liittyvistä tarpeista: oli kyse sitten auton varustelusta, verotuksesta tai tulli- ja huolinta-asioista.

”Assistor-Uuttera on enemmän kuin logistiikkayhtiö, olemme kumppani johon asiakas voi luottaa. Molempien yhtiöiden taustalla on pitkä historia: Uuttera on perustettu vuonna 1945 ja Assistor vuonna 1966. Uuden yhtiön digitaaliset järjestelmät ovat toimialan edistyksellisimmät. Asiakkaalle avautuu reaaliaikainen näkymä autojensa tilanteeseen kuljetusketjussa. Meillä on toimipisteet Hangossa, Turussa ja Espoossa ja palvelemme autoalan toimijoita kaikkialla Suomessa. Yhdistymisen myötä palveluvalikoimamme laajenee ja resurssimme erityisesti Hangossa vahvistuvat”, toteaa Assistor-Uutteran ja Assistorin toimitusjohtaja Perttu Piri.

”Assistor Oy puolestaan jatkaa autoalan erikoistuneena varaosa- ja materiaalilogistiikan kumppanina. Yhtiön vahvuutena on erityisesti nopeaa toimitusta vaativien pientarvikkeiden varastointi- ja kokonaistoimitusratkaisut”, toteaa Perttu Piri.

Lisätietoja:

Perttu Piri, toimitusjohtaja, Assistor Oy, Assistor-Uuttera Oy

sähköposti: perttu.piri@assistor.fi, puhelin 010 569 3692

Till medierna 2.5.2019

Får publiceras

Assistors fordonslogistik och Uuttera går samman: Assistor-Uuttera inleder verksamhet 1.5.2019

I december 2018 avtalade Assistor och Uuttera som att sammanslå sina affärsverksamheter inom fordonslogistik. Genom arrangemanget övergick Assistors fordonslogistiks personal och kunder till ett bolag som fortsätter sin verksamhet under namnet Assistor-Uuttera Oy. Assistors reservdels- och materiallogistik fortsätter i Backas i Vanda och i Gloms i Esbo i ett bolag som grundas för ändamålet under namnet Assistor Oy. De nya bolagen inledde sin verksamhet 1.5.2019.

Assistors tidigare ägare Veho blir majoritetsägare i Assistor-Uuttera Oy.  Assistor Oy, reservdels- och materiallogistikbolaget, fortsätter som Vehos helägda dotterbolag. Verkställande direktör för båda de nya bolagen blir Assistor Oy:s förre verkställande direktör Perttu Piri. Uuttera Oy:s verkställande direktör Lasse Niemi är medlem i ledningsgruppen och fungerar som vice till verkställande direktören vid nya Assistor-Uuttera Oy.

Assistor-Uuttera Oy är finsk marknadsledare i fordonslogistik. Över hälften av alla nya bilar som säljs i Finland går via företaget till bilaffärer och kunder. Utöver logistik tar bolaget även hand om otaliga andra behov i anslutning till nybilsleveranser, såsom bilutrustning, beskattning eller tull- och speditionsärenden.

”Assistor-Uuttera är mer än ett logistikbolag, vi är en partner som kunden kan lita på. Båda företagen har en lång historia bakom sig: Uuttera grundades år 1945 och Assistor år 1966. Det nya bolaget har branschens mest avancerade digitala system. Kunder kan se i realtid var bilarna befinner sig i transportkedjan. Vi har verksamhetsställen i Hangö, Åbo och Esbo och betjänar bilbranschens aktörer över hela Finland. Genom sammanslagningen utvidgas vårt tjänsteutbud och våra resurser särskilt i Hangö”, konstaterar Assistor-Uutteras och Assistors verkställande direktör Perttu Piri.

”Assistor Oy fortsätter på sitt håll som specialistpartner för bilbranschens reservdels- och materiallogistik. Bolagets styrka är speciellt lösningar för lagring och helhetsleveranser av små tillbehör som kräver snabb leverans”, konstaterar Perttu Piri.

Perttu Piri, verkställande direktör, Assistor Oy, Assistor-Uuttera Oy

e-post: perttu.piri@assistor.fi, tfn 010 569 36 92

Karin Bäcklund, yritys- ja brändiviestinnän päällikkö, Veho Oy Ab, karin.backlund@veho.fi puh. 050 3834490

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit