Avelon Autologistics Oy myy autojen maahantuonti-palvelut ja kunnostustoiminnot Assistor Oy Ab:lle

Avelon Autologistics Oy ja Veho Group Oy Ab:n omistama Assistor Oy Ab ovat allekirjoittaneet kaupan Turussa ja Nurmijärvellä sijaitsevien autojen maahantuonti-palveluiden ja kunnostustoimintojen siirtymisestä Assistorille. Avelon Autologistics Oy:n Turun ja Nurmijärven henkilöstö siirtyy kaupan toteutumisen myötä Assistorin palvelukseen. Siirtyvän henkilöstön määrä on 68.

Assistor hyödyntää osaamistaan uusien asiakkaiden kanssa

Assistor vahvistaa kaupan myötä asemaansa Suomen ja Baltian johtavana autoalan logistiikan yrityksenä. Assistor on toiminut Hangossa yli 40 vuotta ja Viron Paldiskissa vuodesta 2004. Assistorin toiminta perustuu nykyaikaisiin laatu- ja toiminnanohjaus-järjestelmiin, jotka tukevat asiakkaiden prosesseja. Assistor on palkittu useita kertoja erilaisin laatupalkinnoin.

-          Avelonin toiminnot jatkavat Turussa ja Nurmijärvellä itsenäisinä tulosyksikköinä Assistorissa. Uskomme uusien työntekijöiden ja asiakkaiden edelleen kartuttavan alan osaamistamme. Laajan asiakaskunnan toimittajana pystymme lisäksi hyödyntämään synergiaetuja, joilla varmistetaan asiakaspalvelun laatu ja tuloksellinen toiminta, myös automarkkinoiden ollessa normaalia alhaisemmalla tasolla, Assistorin toimitusjohtaja Tom Wires lisää.

Avelon luottaa liiketoiminnan kehitykseen osana Assistoria

-          Menestyminen markkinoilla nähtävissä olevassa toimintaympäristössä edellyttää vahvaa paikallista markkina-asemaa ja läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Tästä syystä uskomme, että Assistorilla on erinomaiset edellytykset kaupan kohteena olevien liiketoimintojen kehitystyöhön myös jatkossa, Patrik Puskala kommentoi.

Assistor toimitti vuonna 2010 yhteensä yli 120 000 autoa asiakkailleen Suomessa ja Baltiassa. Assistorin liikevaihto v 2010 oli noin 30 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden aikana keskimäärin 300 henkilöä. Avelonin siirtyvän liiketoiminnan volyymi on yli 20 000 autoa vuosittain. Siirtyvän liiketoiminnan palveluksessa on 68 henkilöä.

Lisätiedot:    

Tom Wires, toimitusjohtaja, Assistor Oy Ab, puh. 010 569 3807, tom.wires@assistor.fi

Patrik Puskala, Advisor, Avelon Group Oy, puh. 050 5944085, patrik.puskala@avelongroup.com

                                                                                        PRESSMEDDELANDE

                                                                                        6.10.2011

                                                                                                             Publicering: Genast

Avelon Autologistics Oy säljer sina bilimporttjänster och konditioneringsfunktioner till Assistor Oy Ab

Avelon Autologistics Oy och det av Veho Group Oy Ab ägda företaget Assistor Oy Ab har undertecknat en affär där bilimporttjänsterna och konditioneringsfunktionerna i Åbo och Nurmijärvi övergår till Assistor.

Avelon Autologistics Oy:s personal i Åbo och Nurmijärvi övergår också i och med köpet i Assistors tjänst. Personalantalet är 68.

Assistor utnyttjar sitt kunnande med nya kunder

Assistor stärker sin ställning som marknadsledare inom billogistik på den finska och baltiska marknaden. I Hangö har Assistor verkat redan i 40 år och i Paldiski i Estland sedan år 2004. Assistors verksamhet grundar sig på moderna kvalitets- och produktionsplaneringssystem, vilka stöder kundernas processer. Assistor har flera gånger belönats med olika kvalitetspris.

-          Avelons verksamhet fortsätter i Åbo och Nurmijärvi som självständiga resultatenheter i Assistor. Vi tror att den nya personalen och de nya kunderna kommer att bredda vårt kunnande på branschen ytterligare. Som samarbetspartner till en bred kundkrets kan vi dessutom dra nytta av synergieffekterna, vilka säkerställer en kvalitativ kundbetjäning och en lönsam verksamhet, även då bilmarknaden är på en lägre nivå än normalt, tillägger Assistors verkställande direktör Tom Wires.

Avelon har förtroende för att affärsverksamheten utvecklas som en del av Assistor

-          För att nå framgång på den rådande marknaden förutsätts stark lokal marknadsställning och ett nära samarbete med kunderna. Därför tror vi att Assistor har utmärkta förutsättningar att utveckla den berörda affärsverksamheten också i fortsättningen, kommenterar Patrik Puskala.

Assistor levererade år 2010 totalt över 120 000 bilar till sina kunder i Finland och Baltien. Assistors omsättning år 2010 var ca 30 miljoner euro och personalantalet var under året i genomsnitt 300 personer. Avelons årsvolym för den övergående affärsverksamheten är över 20.000 bilar i året. Personalantalet på den övergående affärsverksamheten är 68 personer.

Tilläggsuppgifter:                Verkställande direktör, Tom Wires, Assistor Oy Ab, tel 010 569 3807

                                            Advisor, Patrik Puskala, Avelon Group Oy, tel 050 5944085

 

 

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit