Mercedes-Benziltä uutta teknologiaa turvalliseen ajamiseen

Tiedotusvälineille 22.07.2004 Julkaisuvapaa heti Mercedes-Benziltä uutta teknologiaa turvalliseen ajamiseen · Distronic-nopeussäätimen käyttösovellukset laajenemassa · Digitaaliset karttapohjat apuna liikennetilanteen hahmottamisessa · Tutkasäteiden avulla sentintarkka kuva liikenneympäristöstä Liikennetiheyden kasvaessa kuljettajan, ajoneuvon ja ympäristön vuorovaikutus tulee entistä tärkeämmäksi. Monimutkaiset liikennetilanteet lisäävät kuljettajan kokemaa stressiä ja rasitusta. Tämä korostaa tarvetta kerätä ja analysoida tarkasti kaikki kuljettajalle ja ajoneuvoon kertyvä tieto juuri sen hetkisestä liikennetilanteesta. Mercedes-Benzille ajoneuvojen aktiivinen turvallisuus ja kuljettajan tukijärjestelmät muodostavat olennaisen osan matkalla kohti törmäys- ja onnettomuusriskin minimoimista. Vision of Accident-free Driving -nimellä tunnettu hanke on jo tuottanut esimerkiksi matkustajaturvallisuutta lisäävän PreSafe-turvajärjestelmän sekä kaistanvaihdosta varoittavan Lane Assistant-järjestelmän, joiden perustana on kehittynyt sensoriteknologia. Tulevaisuudessa tutka- ja videosensorien keräämä tieto voidaan yhdistää yhdeksi kolmiulotteiseksi malliksi - eräänlaiseksi digitaaliseksi maailmankuvaksi, jonka avulla ajoneuvot "ymmärtävät" ympärillään olevaa tilaa. Tämä parantaa kerätyn tiedon laatua ja lisää sen hyödyntämismahdollisuuksia. Distronic-nopeussäätimelle lisää käyttösovelluksia Mercedes-Benzin älykäs Distronic-nopeussäädin on esimerkki ajoneuvon ympäristöstään keräämän tiedon käyttömahdollisuuksista. Jo vuonna 1998 esitelty Distronic perustuu ajoneuvoon sijoitettuihin tutka-anturiin ja tietokoneeseen. Järjestelmä havaitsee tutkalla edessä ajavan ajoneuvon ja tunnistaa sen etäisyyden ja nopeuden. Jos haluttu etäisyys edellä ajavaan pienenee, Distronic vähentää nopeutta automaattisesti. Kun tie on taas vapaa, nopeussäädin kiihdyttää vauhdin kuljettajan säätämälle tasolle. Näin Distronic valitsee ajonopeuden itsenäisesti liikennetilanteen mukaan ja säilyttää joka hetki sopivan etäisyyden edessä ajavaan. Distronic on suunniteltu toimimaan 30-180 kilometrin nopeusalueella. Sen käyttösovelluksia voidaan helposti laajentaa esimerkiksi kaistantunnistukseen, jolloin se toimii suoran tien lisäksi luotettavasti myös tien mutkitellessa. Huonon sään - sateen ja lumen - vaikutus voidaan eliminoida käyttämällä ajoneuvossa digitaalisia karttapohjia sekä kehittynyttä gps-paikannusta. DaimlerChryslerin tutkimusosasto selvittää myös parhaillaan, kuinka tieympäristön liikennemerkit voitaisiin havaita ja tulkita oikein autoon sijoitettujen kameroiden tuottaman tiedon avulla. Kehitteillä on hierarkkinen tunnistusjärjestelmä, jossa ajoneuvo reagoi ensimmäisenä kiireellisimpiin merkkeihin kuten nopeusrajoituksiin. Mikäli jokin ajoneuvo peittää merkin ohi ajettaessa, järjestelmä tunnistaa merkin digitaalikarttapohjaan tallennetun paikkatiedon perusteella. Tutkat luotaavat liikennetilanteita ja "näkevät" ajoneuvon läpi Erityisesti kasvava kaupunkiliikenne korostaa tarvetta pysähtymisiä ja liikkeellelähtöjä helpottavien Stop and Go -järjestelmien kehittämiseksi. Mercedes-Benzin näkemyksen mukaan tiheässä liikenteessä toimii parhaiten pienitaajuuksinen 24 GHz:n tutka, jonka hinta- laatusuhde, helppo asennettavuus sekä immuunius sääolosuhteille ovat ylivoimaisia muihin järjestelmiin verrattuna. Laajalle alueelle ajoneuvon eteen näkevä tutka on toimintakykyinen jopa 30 metrin etäisyyksille saakka ja luo ympäristöstään sentintarkan kuvan. Jatkossa Stop and Go -järjestelmät voivatkin estää valtaosan harmillisiin peltivaurioihin johtavista peräänajoista. Tutkaa voidaan käyttää myös helpottamaan ohituksia ajettaessa isokokoisen tavara-auton tai rekan perässä. Mercedes-Benzin kehittämä TransVision -järjestelmä perustuu 77 GHz:n tutkaan. Tätä taajuutta käytettäessä tien pinta sekä ajoneuvojen alapuoliset rakenteet toimivat peileinä, jonka avulla tutka näkee edellä ajavan ajoneuvon "läpi". Se muodostaa kuljettajalle kuvan muuten näkymättömästä liikennetilanteesta ja kertoo vaikkapa sen, onko tie tyhjä ison ajoneuvon edessä. Lisätietoja: Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö puh. 010-569 2202 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT00090/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit