Mercedes-EQ EQS läpäisi vaativan ympäristöauditoinnin

Report this content

  • TÜV 360 Environmental Check -audiointi arvioi auton koko elinkaaren kestävyyden
  • EQS 450+ läpäisi auditoinnin kahdella eri sähköntuotannon ja -käytön oletuksella
  • Uusiutuvan sähköenergian käyttö pudottaa CO2-päästöt alle puoleen normaalista
  • Täyssähkömallin etuina maailman paras aerodynamiikka ja kierrätysmateriaalien käyttö
  • Erityistä huomiota akkujen raaka-aineisiin kuten kobolttiin ja CO2-neutraaliin tuotantoon

Mercedes-Benz Group AG varmistaa tarkalla kammalla sen, että sen valmistamista autoista annetut ympäristö- ja kestävyyslupaukset myös toteutuvat käytännössä. Eri mallisarjat ovat vuodesta 2005 alkaen arvioitu ”360 Environmental Check” -tarkistuksissa. Ne tarjoavat yksityiskohtaista tietoa kunkin mallin kulutuksesta ja päästöistä auton elinkaaritasolla, tuotannon ympäristövaikutuksista, uudistuvien raaka-aineiden hyödyntämisestä sekä auton ja materiaalien loppukierrätyksestä ISO/TR 14062 -standardin mukaisesti. Valmistajan tuottaman raportin ja dokumentoinnin varmistavat vielä yhtiön ulkopuoliset ja riippumattomat TÜV SÜD -organisaation asiantuntijat.

Uusiutuvan energian käyttö sähköautossa pudottaa elinkaaripäästöt alle puoleen

Tuorein koko auton elinkaaren sisältäneen auditoinnin läpikäynyt malli on uusi EQS 450+. Täyssähkömallin arviointiprosessi kattaa edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi korkeajänniteakun tuotantoprosessin sekä lataukset käytön aikana. Mallinnukset tehtiin kahdella perusolettamuksella: niin sanotulla keskimääräisellä EU-sähköntuotantojakaumalla (käytönaikaiset lataukset) sekä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa sekä akkujen tuotannossa että niiden lataamisessa. Molemmat skenaariot perustuivat EQS:n 300000 kilometrin ajosuoritteeseen.

Tulosten perusteella keskimääräisen EU-jakauman mukaisesti eri energiamuodoilla tuotettu lataussähkö (Malli A) tarkoittaa EQS:n osalta 853 gigajoulen energian kulutusta em. 300 000 kilometrin ajosuoritteen aikana. Auton kuluttaman energiamäärän tuotanto aiheuttaa 37,2 tonnin CO2-päästöt. Lisäksi syntyy 56,8 kiloa typpioksideja (NOx), 89,5 kiloa rikkidioksidia (SO2) ja 7,9 kiloa muita orgaanisia yhdisteitä.

Jos vastaavasti sekä akkutuotannossa että auton lataamisessa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, pääosin vesivoimaa (Malli B), vastaavat luvut ovat: 555 gigajoulea energiaa, 17,6 tonnia CO2:a, 31,9 kiloa typpioksideja, 70,2 kiloa rikkidioksidia ja 5,9 kiloa muita orgaanisia yhdisteitä.

Mallit A ja B eroavat myös sen suhteen, missä elinkaaren vaiheessa sähköauton käyttämä energia kuluu. A-vaihtoehdossa auton tuotanto ja valmistus aiheuttavat 19,3:n ja käyttö 17,4 tonnia CO2-kokonaispäästöistä. Uusiutuvan energian hyödyntämien pienentää valmistuksen aikaisia päästöjä, jolloin ne ovat 16,9 tonnia. Sen sijaan vesivoimalla tuotettu lataussähkö rasittaa ilmakehää enää 0,3 tonnin CO2-kertymällä. Kummassakin mallissa auton loppukierrätyksen osuus CO2-kokonaispäästöistä on 0,4 tonnia.

Koko raportti löytyy täältä: https://group.mercedes-benz.com/sustainability/environmental-certificates/eqs.html

EQS:n ja Mercedes-Benz Group AG:n keskeisiä ympäristölukuja

10 prosenttia: EQS:n akkukemiassa koboltin osuus on 10 prosenttia.

60 auditointia: Mercedes-Benz on vuodesta 2018 alkaen edellyttänyt läpinäkyvyyttä käyttämänsä koboltin koko toimitusketjuissa. Tätä tarkoitusta varten on tunnistettu 183 koboltin tuotantolaitosta ja suoritettu 60 auditointia, joissa on noudatettu OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) määrittelemiä kestävyyskriteerejä.

2022: Litiumioniakkujen tuotanto Mercedes-Benzin Hedelfingenin tehtaalla, joka on osa Stuttgart-Untertürkheimin tuotantolaitoksia, on CO2-neutraalia vuodesta 2022 lähtien. EQS:sta alkaen myös Mercedes-Benzin ulkopuolisilta tuottajilta ostamat akkukennot on valmistettu CO2-neutraalisti.

80 kiloa: EQS:ssä käytettävien kierrätettävistä ja uusiutuvista materiaaleista valmistettavien komponenttien lukumäärä on 186 ja niiden yhteispaino on yhteensä 80 kiloa.

0.201: EQS:n ilmanvastuskertoimen Cd-arvo on ainoastaan 0.20. Tällä luvulla malli on tällä hetkellä koko maailman aerodynaamisin tuotantoauto. Verrattuna esimerkiksi ilmanvastustasoon (0.23) saavutus pidentää EQS:n toimintamatkaa 4–5 prosenttia pitkän matkan ajossa.

1EQS 450+ 19 tuuman renkailla, AMG Line -varusteilla ja SPORT-ajo-ohjelmalla.

1000 kiloa: Lattiapäällysteissä hyödynnetään kierrätetystä nylonista valmistettua lankaa. Tonni tätä ECONYL-lankaa säästää yli 6,5 tonnia CO2-päästöissä verrattuna täysin uuden lankamateriaalin käyttöön.

90 prosenttia: Alihakkijat ja osavalmistajat, jotka edustavat 90 % vuotuisesta hankintavoluumista, ovat sitoutuneet jatkossa tuottamaan vain CO2-neutraaleja komponentteja. Viimeistään vuonna 2039 Mercedes-Benzin tehtaiden porttien läpi saavat kulkea ainoastaan sellaiset autontuotannon osat ja hyödykkeet, jotka ovat CO2-neutraaleja kaikilla tuotantoketjun tasoilla arvioituina.

30,2 kiloa: EQS 450+ -mallin kokonaispainosta 30,2 prosenttia on kevytmetalleja, 25 prosenttia teräs- ja kovametalliseoksia, 17,6 prosenttia polymeerejä (muoveja), 8,4 prosenttia grafiittia ja lasia, 6,7 prosenttia erikoismetalleja, 5 prosenttia muita kuin rautametalleja, 4,8 prosenttia auton käyttämiä nesteitä ja loput 2,3 prosenttia muun muassa elektroniikkaa.

12000: Mercedes-Benz EQS valmistetaan huippumodernissa Factory 56 -tuotantotilassa, jonka katolle on asennettu 12000 aurinkopaneelia. Niiden maksimiteho on noin 500 kWp ja ne tuottavat vuositasolla noin 30 prosenttia tehtaan energiantarpeesta. Kaiken kaikkiaan Factory 56 käyttää 25 prosenttia vähemmän energiaa kuin Mercedes-Benzin muut kokoonpanotehtaat.

40 prosenttia: Noin 40 prosenttia Factory 56:n kattopinta-alasta on viheraluetta. Rakennuksen rakenteissa ensi kertaa hyödynnetty myös kierrätettyä betonia.

50 MWh: Autoakkujen kierrätys ja jatkokäyttö ovat mahdollisia Mercedes-Benz Energyn ylläpitämän energiavarastointijärjestelmän avulla. Yhtiö on jo yhdistänyt Saksan sähköverkkoon kolme akkuvarastojärjestelmää, joiden yhteisteho on 50 MWh. Ensimmäinen niistä integroitiin verkkoon jo lokakuussa 2016 Lünenissa.

Kahdeksan: Vuoden 2022 loppuun mennessä yhteensä kahdeksan täyssähköistä Mercedes-EQ - mallia valmistetaan seitsemässä eri tehtaassa, jotka sijaitsevat kolmella mantereella.

Mediapankit:

Vehon media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät: www.veho.fi/uutishuone/

Lisätietoja Daimlerin kansainvälisiltä lehdistösivuilta: www.media.daimler.com

Lisätietoja:

Pekka Koski, Mercedes-EQ, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit