SUOMEN SUURIN VAURIOKORJAAMO OTTAA KÄYTTÖÖN LAAJAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN

Tiedotusvälineille 24.10.2003 Julkaisuvapaa heti SUOMEN SUURIN VAURIOKORJAAMO OTTAA KÄYTTÖÖN LAAJAN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN * Veho Suutarilassa otettiin käyttöön autoalan kattavin turvallisuussuunnitelma 24.10.2003 * Riskikartoituksessa tulipalo merkittävin riski * Korjaamon tilat noin 5000 neliötä, henkilöstöä 65 ja käytössä mm. maakaasulla toimivat uunit * Helsingin Pelastuskoulun Alipäällystökurssi 4ry. laati turvallisuusssuunnitelman ja antoi koulutuksen Elokuussa 2003 aloitettiin Veho Suutarilassa turvallisuussuunnitelman määrittely, operatiivinen palokartoitus ja riskianalyysi. Riskianalyysissä paikannettiin ja suunniteltiin riittävä turvavälineistö ja määriteltiin yrityksen turvaorganisaatio. Helsingin Pelastuskoulun Alipäällystökurssi 4ry. ohjasi alkusammutus- ja poistumisharjoitukset sekä antoi varsinaisen koulutuksen.Yhteistyössä henkilökunnan kanssa suunniteltiin henkilökunnan ja pelastuslaitoksen opastekortit. Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on saavuttaa turvallinen työympärisö, lisäksi suunnitelma täyttää pelastustoimilain ja pelastustoimiasetuksen vaatimukset. Turvallisuussuunnitelman taustaksi tehtiin riskikartoitus ja - analyysi.Tulipalo on vauriokorjaamon merkittävin riski. Muita riskejä ovat erilaiset tapaturmat, omaisuus- ja tietovarkaudet, vesivahingot ja sähkökatkokset. Veho Suutarila sijaitsee Kehä III:n varrella Lampputiellä, joten Kehä III:n vaarallisten aineiden kuljetus on myös riskitekijä. 1(2) Vuosittaisten palotarkastusten lisäksi Veho Suutarilan turvallisuusjärjestelyt tarkistetaan neljä kertaa vuodessa. Vahinkoja ym. turvallisuuteen liittyviä asioita seurataan myös sisäisesti. Turvallisuusorganisaatioon kuuluu turvallisuus- ja varaturvallisuus- päällikön lisäksi työsuojeluvaltuutettu ja jokaisen yksikön turvallisuusvastaava. Veho Suutarilassa turvallisuusohjelman alkuunpanijana on ollut jälkimarkkinointipäällikkö Timo Pentikäinen ja yleiskoulutukseen osallistui koko Suutarilan henkilökunta. Turvallisuusvastaavat koottiin vapaaehtoisten, turvallisesta työympäristöstä kiinnostuneiden joukosta. He osallistuivat erikoiskoulutukseen. Turvallisuussuunnitelman toteuttamiseeen osallistuvat myös vartiointiyhtiö, kiinteistöhuolto, isännöitsijä ja siivouspalvelut. Pelastustoimintaan kuuluvat toimet tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa ja tulipalon yllättäessä, myös suojelumateriaalin toiminnan varmistaminen on osa pelastustoimintaa. Toimitiloihin on hankittu lisää jauhesammuttimia, sammutuspeitteitä, ensiapukaappeja ja silmienhuuhtelupulloja. Muuhun turvallisuustoimintaan kuuluvat kulunvalvonta ja avainturvallisuus, toimintaohjeet ilkivalta-, murto-, varkaus- tai ryöstö- tapauksissa. Yrityksen tietoturvallisuus on osa suunnitelmaa, samoin jätteiden käsittely ja vaarallisten aineiden säilytys. Suunnitelma sisältää myös ohjeistuksen häiriökäyttäytymisen ja pommiuhkatilanteen osalta. Kaikki nykyiset ja uudet työntekijät perehtyvät turvallisuus- suunnitelmaan. Lisätietoja: Timo Pentikäinen, jälkimarkkinointipäällikkö, Veho Oy Ab , puh. 010 569 3866 Vesa Viisanen, kouluttaja, Helsingin Pelastuskoulun alipäällystökurssi, puh. 0400-514 584 2(2) Veho Oy Ab ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00560/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa