VEHO GROUP OY AB:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

Veho Group Oy Ab:n toimitusjohtaja Jan-Martin Börman jättää tehtävänsä. Veho Groupin hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi 3.11.2012 alkaen KTM, insinööri Kenneth Strömsholmin,
55 v. Strömsholm on toiminut vuodesta 2005 lähtien Veho Groupin Mercedes-Benz -henkilöautoryhmän johtajana.

VEHO GROUP OY AB:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU

Veho Group Oy Ab:n toimitusjohtaja Jan-Martin Börmanjättää tehtävänsä. Veho Groupin hallitus on valinnut uudeksi toimitusjohtajaksi 3.11.2012 alkaen KTM, insinööri Kenneth Strömsholmin,
55 v. Strömsholm on toiminut vuodesta 2005 lähtien Veho Groupin Mercedes-Benz -henkilöautoryhmän johtajana.

Jan–Martin Börman toimii irtisanomisaikansa kevääseen 2013 Veho Groupin hallituksen erityistehtävissä.

”Jan-Martin Börmanon tehnyt pitkään ansiokasta työtä Veho Groupin kehittämiseksi, josta olemme hänelle kiitollisia.Kenneth Strömsholmon luonnollinen valinta uudeksi toimitusjohtajaksi, koska hän tuntee hyvin Vehon ja on saanut erinomaisia tuloksia aikaan henkilöautokaupan kehittämisessä”, Veho Groupin hallituksen puheenjohtajaArto Hiltunentoteaa.

Lisätietoja:

Arto Hiltunen
Veho Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja

(Yhteydenotot Marja Nummela, puh. 0500-319 320)

PRESSMEDDELANDE
5.11.2012
Publiceras kl. 9.00

NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR FÖR VEHO GROUP OY AB

Jan-Martin Börmanhar lämnat sin position som verkställande direktör för Veho Group Oy Ab. Veho Groups styrelse har utnämnt ekonomie magister, ingenjörKenneth Strömsholm, 55, till ny verkställande direktör från och med 3.11.2012. Strömsholm har sedan år 2005 inom Veho Group verkat som direktör för Mercedes-Benz personbilsgruppen.  

Jan–Martin Börman kommer att fortsätta med specialuppdrag från styrelsen fram till våren 2013.

”Jan-Martin Börmanhar under en lång tid lett och utvecklat Veho Group, vilket vi alla högt uppskattar.Kenneth Strömsholmär en naturlig efterträdare, tack vare av sina kunskaper och resultat inom personbilsverksamheten, konstaterarArto Hiltunen, styrelseordförande för Veho Group.

För vidare information

Arto Hiltunen
Veho Group Oy Ab, Styrelseordförande

(Kontaktperson Marja Nummela 0500 319 320)

Yrityksestä

Materiaalipankin aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Veho hallitsee materiaalin tekijänoikeuksia. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Veho-konserni on Suomen johtava autokaupan konserni, joka toimii myös Baltiassa ja Ruotsissa. Veho perustettiin vuonna 1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Tänä päivänä Vehon liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta.

Yhteyshenkilöt

Tilaa

Liitteet & linkit