Veho Oy Ab:n organisaatio uudistuu

Report this content

Vehon henkilö- ja hyötyajoneuvoliiketoiminnoille uudet vetäjät

Veho Henkilöautot

Veho Henkilöautot -liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty 14.9.2018 alkaen insinööri Kari Halonen. Tehtävään Halonen siirtyy Veho Henkilöautojen huoltojohtajan tehtävästä. Vankan huoltotoiminnan osaamisen lisäksi hänellä on Veho-uran aikana kertynyt kokemusta myös päämiessuhteista ja verkoston johtamisesta.

Kari Halonen raportoi toimitusjohtaja Juha Ruotsalaiselle ja liittyy samalla konsernijohtoryhmän jäseneksi.  Aiemmin henkilöautoliiketoiminnan johtajana toiminut Petri Aarnio on jättänyt tehtävänsä 11.9.2018.

Veho Hyötyajoneuvot

Veho Hyötyajoneuvot -liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty 14.9.2018 alkaen insinööri Rami Keinänen, joka seuraa tehtävässä yrityksen toimitusjohtajaksi 1.9.2018 siirtynyttä Juha Ruotsalaista. Keinänen siirtyy liiketoiminnan johtajaksi hyötyjoneuvojen Länsi-Suomen aluejohtajan paikalta. Hänellä on pitkä kokemus hyötyajoneuvoliiketoiminnasta sekä vahva alan sidosryhmien ja asiakastarpeiden tuntemus.

Myös Rami Keinänen raportoi Juha Ruotsalaiselle ja on jatkossa konsernin johtoryhmän jäsen.

Lisätietoja

Juha Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Veho Oy Ab, puh. 0500 204 081, juha.ruotsalainen@veho.fi

Karin Bäcklund, yritys- ja brändiviestinnän päällikkö, Veho Oy Ab, puh. 050 3834490

karin.backlund@veho.fi

Veho on suomalainen 1939 perustettu autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Baltiassa. Liikevaihtomme 2017 oli 1 218 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 1 820. Vehon merkki- ja mallivalikoimasta löytyy jokaiselle ja jokaiseen tilanteeseen sopiva auto, huolto, varaosa tai autonvuokraus. Yrityksille Veho tarjoaa monipuoliset palvelut ja kuljetusratkaisut henkilöautoista raskaisiin kuorma-autoihin. Joskus auton omistaminen ei ole paras vaihtoehto. Silloin käytettävissä ovat Veho GO -liikkuvuuspalvelut.

Utnämningsnyhet

Till medierna

Vanda 12.9.2018

Får publiceras kl. 10.00

Veho Oy Ab:s organisation förnyas

Vehos personbils- och nyttofordonsverksamheter får nya ledare

Veho Personbilar

Ingenjör Kari Halonen har utnämnts till direktör för affärsverksamhetsområdet Veho Personbilar från och med 14.9.2018. Halonen övergår till uppgiften från att ha varit servicedirektör för Veho Personbilar. Utöver gedigen erfarenhet av serviceverksamhet har han under sin karriär vid Veho även samlat på sig erfarenhet av relationer till huvudmän och av att leda nätverk.

Kari Halonen rapporterar till verkställande direktör Juha Ruotsalainen och ansluter sig samtidigt till medlem av koncernens ledningsgrupp. Personbilsverksamhetens förre direktör Petri Aarnio har lämnat posten 11.9.2018.

Veho Nyttofordon

Till direktör för affärsverksamhetsområdet Veho Nyttofordon har från och med 14.9.2018 utnämnts ingenjör Rami Keinänen, som på posten efterträder Juha Ruotsalainen, som 1.9.2018 övergått till verkställande direktör för företaget. Keinänen övergår till direktör för  affärsverksamhetsområdet från positionen som Veho Nyttofordon regiondirektör för Västra Finland. Han har lång erfarenhet av nyttofordonsverksamheten samt stark kännedom om branschens intressentgrupper och kundbehov.

Rami Keinänen rapporterar också till Juha Ruotsalainen och är i fortsättningen medlem av koncernens ledningsgrupp.

Ytterligare information:

Juha Ruotsalainen, verkställande direktör, Veho Oy Ab, tel. 0500 204 081, juha.ruotsalainen@veho.fi

Karin Bäcklund, kommunikationschef, företags- och varumärkeskommunikation, Veho Oy Ab, tfn 050 383 44 90, karin.backlund@veho.fi

Veho är ett finskt bilhandelsföretag grundat år 1939 med verksamhet även i Sverige och Baltikum. År 2017 uppgick vår omsättning till 1 218 miljoner euro och i slutet av året hade företaget 1 820 medarbetare. Vehos märkes- och modellurval omfattar bilar, service, reservdelar och hyrbilar för alla tillfällen. För företag erbjuder Veho mångsidiga tjänster och transportlösningar, från personbilar till tunga lastbilar. I situationer där ägande av en bil inte är det bästa alternativet finns mobilitetstjänsten Veho GO.

Karin Bäcklund, yritys- ja brändiviestinnän päällikkö, Veho Oy Ab, karin.backlund@veho.fi puh. 050 3834490

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit