Antalet ArPL-kunder hos Veritas ökade med över sex procent

Report this content

Den fluktuerande kapitalmarknaden 2018 var en utmaning för pensionsplaceringarna, men Veritas placeringsstrategi fungerade bra. Fusionen mellan Veritas och Pensions-Alandia hade en solvensstärkande effekt. Tack vare aktivt kundarbete ökade kundantalet med över sex procent och Veritas kunder var fortsättningsvis de mest nöjda i branschen.

En av de viktigaste händelserna vid Veritas Pensionsförsäkring 2018 var fusionen med Pensions-Alandia. Fusionen genomfördes enligt planerna och tack vare den sparar bolaget nästan en miljon euro per år i administrativa kostnader. Besparingen överförs i sin helhet till kundåterbäringar. Dessutom stärker fusionen Veritas solvens med en procentenhet.

”Det här är en god nyhet för våra kunder, eftersom det sänker försäkringspremierna i framtiden. Veritas är ett av de minsta bolagen i branschen, och ur vår synvinkel stärker fusionen vår konkurrenskraft såväl försäljningsmässigt som finansiellt”, säger verkställande direktör Carl Pettersson.

Rekordantal nya kunder 

Antalet ArPL-kunder hos Veritas ökade i fjol rekordartat, med över sex procent, tack vare nyförsäljningen. ArPL-lönesumman steg och även antalet företagarkunder som tecknade FöPL-försäkring vände uppåt.

I Taloustutkimus Oy:s kundnöjdhetsenkät fick Veritas för femte året i rad högsta betyg i arbetspensionsbranschen. Resultaten för 2018 erhölls den här veckan.

”Aktivt försäljningsarbete och god kundservice bär långt även nu när konkurrensen i branschen tagit fart. Vi har i enlighet med målen lyckats lyfta fram våra styrkor och vår personliga service för en stor mängd små och medelstora företag”, säger en nöjd Mika Paananen, direktör för kundförhållanden vid Veritas. ”Med hjälp av vårt utvidgade partnernätverk för försäljningen kan vi komma ännu närmare våra kunder och reagera ännu bättre på föränderliga servicebehov.”

År 2018 försäkrade Veritas 7 810 (7 315) företag med en lönesumma på sammanlagt 1,77 (1,71) miljarder euro. I slutet av året försäkrade Veritas 10 880 (10 265) företagarkunder och den sammanräknade arbetsinkomstsumman var 243 (242) miljoner euro.

Bra avkastning i ett svårt placeringsklimat

”År 2018 var ett händelserikt år på kapitalmarknaden. Det inleddes med turbulens till följd av oro för stigande inflation, men fick ett lyft genom den ekonomiska tillväxten i USA. Med det fjärde kvartalet kom sedan en helomvändning, och största delen av tillgångsklasserna gav en klart negativ avkastning, då de globala tillväxtförväntningarna försvagades och osäkerheten spred sig bland placerarna. Vi är väldigt nöjda med avkastningen i detta svåra placeringsklimat”, säger Veritas placeringsdirektör Niina Bergring.

Den starka avkastningen under åren efter finanskrisen har gett Veritas goda möjligheter att trygga solvensen under sämre tider. Under 2018 försvagades solvensen något i jämförelse med föregående år och låg i slutet av året på 126,2 procent (131,6 %).

Veritas placeringsavkastning 2018 var -1,5 procent (året innan 8,0 %). Av tillgångsklasserna gav kapitalfonderna (15,8 %) och de direkta fastighetsplaceringarna (7,1 %) den bästa avkastningen. Sämst avkastade de noterade aktierna (-5,3 %). 

”Vår portfölj var väl diversifierad och till sin natur något tryggande, vilket påverkade avkastningen i början av året men gav skydd i turbulensen i slutet av året", säger Bergring. 

År 2019 har inletts med en partiell återhämtning på marknaden. Förväntningarna på ekonomisk tillväxt har dock fortsättningsvis försvagats något.

”De risker vi ser är frågetecknen kring brexit, handelskriget mellan USA och Kina och en allmän ekonomisk avmattning i synnerhet i Europa och Kina. Vi räknar också med att den ekonomiska tillväxten i USA klart kommer att försvagas. Centralbankerna har reagerat på oron genom att dämpa förväntningarna på räntehöjningar, vilket bidragit till den senaste tidens lugn på marknaden. Vårt mål är att garantera en avkastning som tryggar pensionsmedlen i en osäker omvärld genom att diversifiera portföljen och göra högklassiga riskval”, säger Bergring.

Bilagor

Bokslutsöversikt 2018

Uppgifterna i bokslutsöversikten 2018 är inte reviderade.

Närmare uppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring, tfn 010 5501 882, 040 8221 514
Direktör för kundförhållanden Mika Paananen, tfn 010 5501 507, 045 200 3004
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn 010 5501 786, 050 593 0138

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: