Finansinspektionen gav Veritas och Pensions-Alandia tillstånd att fusioneras

Report this content

Finansinspektionen har den 7 november 2018 gett sitt samtycke till att Veritas Pensionsförsäkring och åländska Pensions-Alandia går samman 1.1.2019. Sammanslagningen stärker Veritas position som ett av Finlands fyra pensionsbolag.

Pensions-Alandias nuvarande kunder blir kunder hos Veritas vid årsskiftet. Det betyder en ökning om cirka tio procent i både bolagets försäkringsstock och placeringsportfölj.

”Fusionen ökar helt klart vår konkurrenskraft. Tack vare den kan vi förbättra vår omkostnadsprocent med tre till fyra procentenheter. Också vår solvens stiger med cirka en procentenhet”, berättar Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Lägre försäkringsavgifter för kunderna

Den förbättrade omkostnadsprocenten beror bland annat på en effektivare administration. Fusionen sparar cirka en miljon euro i administrationskostnader årligen. Enligt Pettersson överförs besparingen i sin helhet till kundåterbäringar.

”För våra kunder betyder fusionen framför allt att de betalar lägre premier. Återbäringarna är en viktig konkurrensfaktor. Vi får redan nu branschens högsta betyg för vår kundbetjäning och blir nu betydligt starkare också när det gäller återbäringarna.”

Förberedelserna inför fusionen är i full gång och framskrider enligt plan, dock i praktiken fortfarande inom två skilda bolag. I och med det nya året förstärks Veritas personalstyrka något.

”De tre personer inom Alandia-koncernen som för tillfället sköter Pensions-Alandias löpande verksamhet kommer att övergå i Veritas tjänst vid årsskiftet”, säger Pettersson.

Fusionen kräver inga åtgärder av varken Pensions-Alandias eller Veritas kunder. Försäkringarna och pensionerna fortsätter som förut.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation 

Tilläggsuppgifter
Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är ett erfaret proffs i arbetspensionsförsäkringar. Vår verksamhet bygger på personlig kontakt och kundbetjäning. Vårt mål är att vara den bästa arbetspensionspartnern för små och medelstora företag och företagare. Mer om oss på veritas.fi.

Avainsanat: